Welkom op de website van Vallei

Melkveehouderij De Boerenstee

Wij zijn Kees en Clara van Ravenhorst. Samen met onze kinderen wonen we op een melkveebedrijf  in Woudenberg naast De Grebbelinie middenin de Gelderse Vallei. Onze boerderij, bekend als ‘De Boerenstee’ is een echt familiebedrijf en wij zijn de derde generatie die aan het roer staat van het bedrijf. Inmiddels werkt de 4e generatie ook mee op het bedrijf.
Alle koeien op ons bedrijf zijn nakomelingen van de 10 koeien waar opa van Ravenhorst in 1913 het bedrijf mee startte. Momenteel melken we ongeveer 100 koeien met een melkrobot. Wanneer er voldoende gras staat en het weer het toelaat gaan onze koeien naar buiten.

Neventak
Naast het melkveebedrijf zijn we in 2002 een recreatieve neventak gestart. Dit begon met het ombouwen van het bakhuis van het melkveebedrijf tot groepsaccommodatie ‘De Boerenstee.’ Later werden hier ‘De Liniedijk’ met 6 liniehutten en ‘Hofstede Hooybroeck’ aan toegevoegd.
Momenteel richten we ons met de recreatietak op het verhuur van de groepsaccommodaties, bed&breakfast en verhuur van vergaderruimtes.

Het Klompenpad
Over ons bedrijf loopt een klompenpad. Wanneer u dit pad volgt, kruist u het pad waar onze melkkoeien elke dag heen en weer lopen van de melkrobots naar de wei. Ze kunnen zelf bepalen wanneer ze gemolken willen worden, lekker buiten willen grazen of binnen in een schone diepstrooiselbox of op een koematras willen liggen of een hapje bix uit de krachtvoerbox willen eten.

Wij zijn lid van Vallei Boert Bewust omdat we vinden dat iedereen recht heeft om te weten wat er bij ons op het bedrijf en op de landerijen gebeurd. Daarom loopt er over ons land ook een klompenpad en is het mogelijk om vanaf de weg onze stal in te kijken. Wij genieten van de prachtige omgeving en het bedrijf waar wij wonen en vinden het mooi als anderen hier ook van kunnen genieten wanneer zij een bezoekje aan ons brengen.

Clara schrijft voor Vallei Boert Bewust columns.
Lees haar column over:

Theaterspektakel (Januari 2022)

-Fietsen (17-09-2020)
-Vrijheid (14-05-2021)

 

Melkveehouderij De Boerenstee

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  De koeienstal van De Boerenstee is laagdrempelig te bekijken vanaf de weg. Daarnaast loopt er een klompenpad over het erf en door het land van het melkveebedrijf. Als recreatietak naast het melkveebedrijf worden er groepsaccommodaties en vergaderruimtes verhuurd en is het mogelijk om in de Bed & Breakfast te overnachten. Familie van Ravenhorst is gecertificeerd SBB leerbedrijf en helpt regelmatig bij activiteiten van Vallei Boert Bewust.

 • Op het onderdeel Milieu worden diverse punten gescoord. Het bedrijf is zelfvoorzienend in ruwvoer. Dit betekend dat al het gras wat de koeien eten is afkomstig van eigen land of land wat in beheer is van De Boerenstee. Met meeste mest kunnen Kees en Clara kwijt op hun eigen land. Het overige deel gaat naar een bedrijf in de buurt. Hier zijn dus geen lange transporten voor nodig. 

  Om water te sparen heeft familie van Ravenhorst in samenwerking met het Waterschap en 2 collega boeren stuwtjes geplaatst in de sloten. Deze stuwtjes zorgen ervoor dat het water niet zomaar wegstroomt maar juist door hoogteverschil te creëren, behouden en verdeeld wordt over het land.

 • Op De Boerenstee wordt er op verschillende vlakken Energie bespaard. Zo is er een frequentieregelaar geïnstalleerd op de vacuümpomp van de melkrobots. Een frequentieregelaar zorgt ervoor dat energie bespaart wordt op het moment dat vol vermogen niet nodig is. 

  Een platenkoeler zorgt ervoor dat de warme melk die uit de koe komt, wordt voorgekoeld voordat het in de melktank komt. Dit betekend dat er energie en kosten worden bespaard op de koeling van de melktank. Het voorkoelen gebeurd met water dat de warmte overneemt van de melk. 

  Voor het opwekken van stroom worden er zonnepanelen gebruikt. 

 • Twee sterren voor het onderdeel Welzijn. De koeien hebben de beschikking over diepstrooisel in de boxen of een koematras om lekker te kunnen liggen. Voor koeien die een kalfje krijgen is een speciale ruimte ingericht die voorzien is van een dikke laag stro. De kalveren verblijven minimaal 3 maanden in ruimtes voorzien van stro. Voor warme dagen hangen er op meerdere plekken ventilatoren in de stal om frisse lucht de stal in te blazen. Daarnaast is het dak van de stal gedeeltelijk geïsoleerd.

 • Op het onderdeel Diergezondheid worden diverse punten gescoord. Een geautomatiseerde mestschuif zorgt er voor dat de roosters waar de koeien op lopen meerdere keren per dag schoon geschoven worden. Dit voorkomt klauwproblemen. Het bedrijf van familie van Ravenhorst is gesloten. Dit betekend dat alle koeien die op het bedrijf wonen hier ook geboren zijn. Dit voorkomt ziekte insleep.
  Op het erf en in de stal scharrelen kippen rond. Dit is niet alleen gezellig maar ze zorgen ook voor een natuurlijke bestrijding van vliegen.

 • Op en rondom het bedrijf zijn houtwallen, knotwilgen en diverse struiken waar erfvogels en andere dieren in kunnen nestelen. De randen van de akkers zijn ingezaaid met speciale bloemenmengsels waardoor er veel insecten kunnen leven. Op de weilanden van De Boerenstee broedt de kieviet. Om de kieviet en andere vogels te beschermen wordt er aan weidevogelbeheer gedaan. Voor De Boerenstee betekend het dat het maïs extra vroeg wordt ingezaaid en dat de akker daarna langere tijd niet betreden mag worden. Door het vroege zaaien komt de maïs snel op en hebben de nesten meer beschutting op de grond. Daarnaast grenst er een plasdras zone tegen het maïsveld aan. Weidevogels kunnen dan ongestoord voedsel vinden omdat de bodem zacht is en worden niet gestoord door predatoren. Voor hen is het natte gebied niet goed toegankelijk.

   

 • Voor het onderdeel Beeldkwaliteit wordt er gekeken naar de netheid van het bedrijf. Het bedrijf is omringt door bomen en gaat daarom goed op in de omgeving. De koeien lopen minimaal 120 dagen minimaal 6 uur op een dag in de wei. Ook de droge koeien en het jongvee gaan naar buiten.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze