Welkom op de website van Vallei

Achtergrond

Achtergrond

‘Het doorontwikkelen en positioneren van de land- en tuinbouw in verschillende streken, als maatschappelijk verantwoorde en transparante ondernemingen, die continu in beweging zijn. Dit door middel van een bedrijfslabel, gedragen door agrarisch ondernemers en burgers in de streken’. Vanuit deze visie is Vallei Boert Bewust ontstaan.

 

Varkenshouders Wim van de Fliert, Jan Overeem, Jaco Geurts en Henk Veldhuizen staken in 2013 de koppen bij elkaar en startten, met hulp van LTO Noord en de Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders, Vallei Boert Bewust.  Begrip en kennis van veehouders voor en van jou als inwoner van de Gelderse Vallei en Utrechts Heuvelrug staat hierbij centraal.

 

Boert Bewust

En het is niet alleen gebleven bij Vallei Boert Bewust. Vanwege het grote succes is stichting Boert Bewust opgericht. Het concept ‘Boert Bewust’ is uitgebreid naar Gelderland, Overijssel en Utrecht. Meer informatie over Boert Bewust
www.boertbewust.nl

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze