Organisatie

Vallei Boert Bewust is een zelfstandige organisatie. De stuurgroep maakt dankbaar gebruik van de expertise van de projectgroep, het burgerpanel, en de Raad van Advies.

Vallei Boert Bewust bestaat uit de volgende onderdelen:

Stuurgroep
Het bestuur van Vallei Boert Bewust bestaat uit:
Jolanda Mandersloot                      Coördinator
Petra Apeldoorn                                Voorzitter
Richard Frens                                     Penningmeester
Arie Blom                                             Algemeen bestuurslid
Jan Overeem                                     Algemeen bestuurslid
Wilco van Ginkel                               Algemeen bestuurslid
Sanne van Raalte                             Communicatie

De stuurgroep maakt gebruik van de locatie en expertise van Coöperatie O-gen. Vallei Boert Bewust is onderdeel van stichting Boert Bewust.

Raad van Advies
De Raad van Advies bestaat uit diverse mensen uit de agrarische sector die ons ieder jaar van advies voorzien en inspireren. Zij toetsen onze nieuwe ideeën, helpen ons aan een scherpe visie en dragen zo bij aan ons succes. De Raad bestaat onder andere uit raadsleden en wethouders van gemeenten uit de regio en vertegenwoordigers van andere (agrarische) organisaties.

In gesprek met inwoners
Regelmatig zit de stuurgroep, samen met de deelnemende veehouders, om tafel met inwoners van de Vallei. Wat weten zij van onze sector en wat willen zij graag van ons zien en horen?

Daarnaast zijn er nog diverse partners uit de agrarische sector die Vallei Boert Bewust mede mogelijk maken.