Welkom op de website van Vallei

Melkvee- en pluimveebedrijf familie Jansen

Wij zijn familie Jansen en wonen in de Valk, een buurtschap onder Lunteren. Het is een echt familiebedrijf waarop inmiddels de 5e generatie werkzaam is. Van oorsprong stond het bedrijf in Ede, maar in 1996 zijn we verhuisd omdat we plaats moesten maken voor de nieuwbouwwijk Kernhem. In “de Valk” vonden we een prachtige oude boerderij met de naam ‘Vorst Engelen’ waar we inmiddels al ruim 25 jaar wonen en werken. Op ons bedrijf houden we naast koeien ook kippen. We hebben 65 melkkoeien en 45 stuks jongvee en een stal met 16.000 scharrelkippen en een stal met 31.000 vrije uitloop kippen. Lees hier meer over onze kippen. 

Koeien op onze boerderij
Onze koeien staan in een ligboxenstal. De jonge dieren staan in een schuur die bij de boerderij hoort. De koeien en het jongvee gaan zodra het weer het toelaat de wei in. De koeienstal is voorzien van speciale ronddraaiende borstels waar de koeien zich aan kunnen krabben. Daarnaast hangt er een grote ventilator waardoor het op warme dagen toch goed vertoeven is in de stal.

Promoten van de agrarische sector
We zijn deelnemer geworden van Vallei Boert Bewust omdat we het erg belangrijk vinden dat de agrarische sector meer gepromoot wordt en zo in een positiever daglicht gesteld wordt. We vinden openheid naar de burgers toe heel belangrijk.

Melkvee- en pluimveebedrijf familie Jansen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Het onderdeel maatschappij is een belangrijk onderdeel voor familie Jansen. Er komen met regelmaat schoolklassen op het bedrijf. Tijdens een bedrijfsbezoek kunnen leerlingen alle elementen van de veehouderij leren kennen. Er is een ontvangstruimte, waar informatie over de sector kan worden gegeven. Daarnaast helpt familie Jansen regelmatig bij activiteiten die Vallei Boert Bewust organiseert.

  • De perssappen die uit eventuele lekkende kuilen stroomt wordt opgevangen in speciale straatkolken. Zo voorkomt familie Jansen dat dit in de grond of sloot terecht komt.

  • Bij de koeien gebruikt de familie een warmteterugwinning systeem. Tijdens het koelen van de melk wordt de restwarmte gebruikt om water op te warmen. Dit bespaart veel energie.

  • Het melkvee heeft diepstrooisel in de boxen waardoor zij zacht kunnen liggen. Ook hangen er koeienborstels in de stal waar de dieren zich aan kunnen krabben. In de zomer als de temperaturen hoog zijn is wordt de temperatuur in de stal omlaag gebracht door een grote ventilator.

  • Op het onderdeel diergezondheid scoort de familie Jansen meerdere punten. In de koeienstal is een mestrobot aanwezig die ervoor zorgt dat de roosters meerdere keren per dag schoon geschoven worden. Zo houden de koeien gezonde klauwen. Daarnaast neemt familie Jansen deel aan een monitoringssysteem. Een monitoringssysteem geeft meer zicht op diergezondheid door het testen van de melk op meerdere onderdelen.

  • Op en rondom het erf van familie Jansen is veel aandacht voor natuur. Rondom de boerderij zijn meerdere houtwallen, struiken en knotwilgen waar volop leefruimte is voor verschillende diersoorten. Op het erf zijn nestkasten opgehangen en in het voorjaar en de zomer nestelen er volop zwaluwen op het bedrijf.

  • Voor het onderdeel beeldkwaliteit scoort familie Jansen het maximaal aantal sterren. Met de bouw van de nieuwe stal is een landschapsplan opgesteld. De bomen en struiken zijn conform dit landschapsplan aangeplant. De koeien lopen minimaal 120 dagen per jaar buiten.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze