Welkom op de website van Vallei

Fam. Willigenburg rundvee- en varkensbedrijf

Boerderij het Plaatsje is al sinds 1882 in de familie.
In 2006 hebben Nico en Gerina het bedrijf van de vader van Gerina (Karel van Dijk) overgenomen.
De deel is verbouwd tot woonhuis en daar wonen de ouders van Gerina nu nog.
Nico en Gerina hebben 4 kinderen Rik, Bettine, en de tweeling Nienke en Christy.

Het bedrijf heeft 90 melkkoeien, die worden gemolken door 2 De Laval melkrobots.
De 80 stuks jongvee (met het oog op de groei van het bedrijf) worden deels op Het Plaatsje, en deels op de boerderij Voorbeek in Leusden, waar de ouders van Nico wonen, opgefokt.

Sinds 2014 houden we 2060 vleesvarkens volgens het Friberne concept

Klik op de link voor meer informatie over de varkenstak van de familie.

Fam. Willigenburg rundvee- en varkensbedrijf

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Familie van Willigenburg ontvangt met regelmaat schoolklassen op hun bedrijf. De kinderen leren dan van alles over het bedrijf en de dieren. Daarnaast willen ze ook helpen bij andere Vallei Boert Bewust-activiteiten. Op dit bedrijf wordt er weidevogelbeheer toegepast. Door dit extra beheer wordt de kwaliteit van de natuur verder ontwikkeld en verhoogd.

  • Al het gras en mais dat nodig is voor het voeren van de koeien, wordt op het eigen bedrijf geteeld. Er wordt dus geen gras en mais aangekocht. Het bedrijf neemt deel aan de BEX, daarnaast doen ze mee aan de kringloopwijzer.

  • Op dit bedrijf spelen dierenwelzijnsaspecten een grote en belangrijke rol. In de ligboxen liggen matrassen, waardoor de koeien lekker zacht kunnen liggen. Een koeborstel is aanwezig om de stofjes te verwijderen van de ruggen van de koe. In een speciale afkalfstal kan de koe rustig bevallen. Het dak van de jongveestal is goed geïsoleerd. Hierdoor blijft de temperatuur zowel in de winter als in de zomer op een constanter niveau.

  • De mest uit de stal wordt een aantal keer per dag door een mestschuif weggeschoven. Daarmee verdwijnen ook de ziektekiemen. Er worden geen nieuwe dieren aangekocht. Daarmee wordt ook voorkomen dat er ziektes van andere bedrijven worden binnengebracht.

  • De koeien lopen lekker veel buiten. In totaal lopen ze minimaal 120 dagen in de wei. En als ze dan weer in de stal zijn, dan is het ’s nachts minimaal 6 uur donker. Zo krijgen de koeien ook het dag- en nachtritme mee.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze