Welkom op de website van Vallei

1 november 2023

Vacature Stuurgroeplid

Vallei Boert Bewust zoekt een enthousiaste boer, boerin, meewerkende zoon of dochter of ouders die onze stuurgroep willen komen versterken.

Wat is Vallei Boert Bewust?

Boeren in de Gelders-Utrechtse Vallei hebben in 2013 het initiatief genomen tot Vallei Boert Bewust. Vallei Boert Bewust werkt aan verbinding tussen boeren en tuinders en de samenleving. Contact tussen boeren en burgers leidt tot wederzijds  begrip en waardering voor de agrarische sector. Daarnaast wordt de consument meer betrokken bij hun voedsel.

De boeren van Vallei Boert Bewust zijn herkenbaar aan een bord aan de weg met hun bedrijfsnaam, het VBB-logo en een QR-code erop, die leidt naar de website en direct een kijkje in en om de boerderij biedt. Al onze deelnemers halen een Boert Bewust Score. Zij moeten minimaal 10 punten scoren op zaken die zij extra doen op hun bedrijf naast wat volgens de wet verplicht is. Denk aan de uitstraling van hun bedrijf, het zorgvuldig omgaan met klimaat en energie, de gezondheid van dieren en aan de goede relatie met de samenleving. De scores worden iedere drie jaar opnieuw bekeken. Zo blijven onze deelnemers zich ontwikkelen en verantwoord ondernemen.

Voor meer informatie zie: www.valleiboertbewust.nl.

Wat vragen we van jou?

  •   4x per jaar een stuurgroepoverleg
  •    Verantwoordelijkheid nemen voor 1 of 2 taken binnen de stuurgroep
  •    Regelmatig zichtbaar zijn op bijenkomsten
  •    Hart voor de zaak

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij de leden van de stuurgroep Vallei Boert Bewust:

  • Petra Apeldoorn               0651746814
  • Bart van Dijk                     0682651965
  • Marien Brouwer                0650886390
  • Ronald Veldhuizen            0621551031
  • Richard Nummerdor         0645329217

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze