Welkom op de website van Vallei

10 februari 2022

Nieuwe partner: Wellensiek Dierenartsen

‘Voor het voortbestaan van een gezonde agrarische sector in Nederland is het nodig dat de consument weet wat er speelt op het erf. Hoe goed er voor het vee gezorgd wordt en hoe bewust medicatie ingezet wordt, namelijk alleen als het echt nodig is! Daar willen de dierenartsen van Wellensiek Dierenartsen hun  steentje aan bijdragen.’ Aan het woord is Sandra van de Veen, één van de vijf dierenartsen uit deze praktijk die zich toegelegd hebben op landbouwhuisdieren.

‘Ons werk bestaat gedeeltelijk uit van tevoren geplande bedrijfsbezoeken om de veehouder te adviseren over het gezond houden van het vee. Daarnaast rijden we visites op afroep en zijn we 24/7 beschikbaar voor acute zorg. ‘

‘Vorige week werd ik opgeroepen bij een melkkoe met een dikke wang. De koe had koorts, at niet meer en was duidelijk ziek. De koe stond al in een aparte ruimte om onderzocht te kunnen worden. Ik bekijk de hele koe en vraag aan de boer wat hij heeft waargenomen. Ik heb ook alle kiezen nagekeken of die soms ontstoken waren, maar kon er geen vinden.

Dat er een ontsteking zat was wel duidelijk, de hele kop was opgezwollen en dik. Ik heb de koe behandeld met iets tegen de zwelling, antibiotica en pijnstilling. Daarnaast hebben we de koe 40 liter water ingegeven om zijn vochttekort te herstellen. De melk die deze koe de komende vijf dagen geeft wordt weg gedaan vanwege de antibiotica. Inmiddels heb ik begrepen dat deze koe weer makkelijker eet en vooruit gaat. Mooi voorbeeld van een diergerichte behandeling!’

Sandra komt haar hele werkzame leven al op agrarische bedrijven en heeft veel zien veranderen:. Bedrijven zijn steeds verder geprofessionaliseerd. Als veehouder moet je tegenwoordig van veel dingen op de hoogte zijn. Voeding, stallen, machines, wetgeving, boekhouding, etc. Er komt veel op ze af. Wij proberen de veehouders daarom zoveel mogelijk te ondersteunen op gebied van diergezondheid. Als dierenarts ben je er als er zieke dieren zijn, maar ook om de veehouder te adviseren hoe ze de dieren gezond kunnen houden. Dat is het leuke van ons vak. Iedere dag is weer anders!

Met ons partnerschap van Vallei Boert Bewust willen wij, als Wellensiek Dierenartsen, onderstrepen dat we het belangrijk vinden dat ook de burger kan zien wat er zich op de boerenbedrijven afspeelt. Dat het niet alleen romantiek is, maar dat er door heel veel veehouders iedere dag, 7 dagen in de week, heel hard gewerkt wordt om goed voedsel te produceren voor de consument. En dat veehouders erg betrokken zijn bij de gezondheid en het welzijn van hun dieren. Dat wordt vaak onderschat.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze