Welkom op de website van Vallei

13 oktober 2021

Interview met Herbert Bouwers van Alpuro Breeding

Graag stellen wij je voor aan onze partner Alpuro Breeding. We gingen in gesprek met de directeur, Herbert Bouwers, die vertelt dat hij enorm trots is op de veehouderij in Nederland. Hij vertelt je hier graag waarom.

‘Ik ben trots op de veehouderij in Nederland. Er zijn in de laatste tien, twintig jaar enorm grote stappen gemaakt. Neem bijvoorbeeld antibiotica. Vroeger werd dit geneesmiddel veel breder toegediend, bijvoorbeeld zelfs door het voer. Daar zijn we in Nederland mee gestopt, het antibioticagebruik is enorm afgenomen. In het begin steeg daardoor de uitval van dieren wel; inmiddels is dat teruggedrongen tot zelfs onder het niveau van toen antibiotica toedienen nog wel mocht. Dat is een enorm knappe prestatie van onze boeren die vrijwel nergens ter wereld geëvenaard wordt!’

De wereld kijkt met veel respect naar Nederland

‘Wanneer voedselproductie in Nederland teruggedrongen wordt zal dit gevolgen hebben voor duurzaamheid, milieu en efficiëntie. Nederland is een creatief handelsland, gericht op innovatie en we zijn altijd op zoek naar oplossingen. De wereld kijkt met veel respect naar ons. In Nederland is steeds minder ruimte en andere belangen wegen steeds meer. Ik hoop dat de politiek een werkbaar evenwicht gaat vinden, niet alleen gestuurd door emoties, maar ook gebaseerd op onderbouwde feiten.’

Alpuro Breeding draagt bij

‘Ook Alpuro Breeding draagt haar steentje hieraan bij. Al 27 jaar zijn we in Nederland actief om onze boeren te helpen met de opfok van hun kalveren, schapen- en geitenlammeren. Wij geven technische ondersteuning voor een goede en gezonde groei van dieren die zelf ook weer melk gaan geven of vlees en wol gaan produceren. Alpuro is ook actief in België, Duitsland en Denemarken. In de rest van Europa werken we met dealers. Met 35 mensen in de buitendienst hebben we een hecht team die beschikt over veel kennis en die kennis bouwen we steeds verder uit.’

Vallei Boert Bewust laat zien hoe er geproduceerd wordt

‘Drie jaar geleden zijn we in contact gekomen met Vallei Boert Bewust. In een tijd waarin draagvlak onder de sector steeds minder wordt is het erg belangrijk dat we onszelf aan de omgeving laten zien. Om mensen te laten zien dat we op een goede en eerlijke manier produceren en zover vooroplopen ten opzichte van andere landen. Zodat de discussie gevoerd kan worden op basis van een juist beeld van de werkelijkheid! Vallei Boert Bewust draagt hieraan bij en daarom steunen wij hen.’

‘Ik zeg het gewoon nog een keer: Ik ben trots op de veehouderij in Nederland!

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze