Welkom op de website van Vallei

Vleeskalverhouderij Mts. Frens- Stijnen

Wij zijn Richard en Tineke Frens en we hebben samen een vleeskalverhouderij aan de Zuiderzeestraatweg in Putten. We wonen hier sinds september 2010, toen hebben we dit bedrijf overgenomen van de Van Drie groep.

We houden op ons bedrijf 1550 vleeskalveren in 2 groepen. De kalveren worden 2 keer daags met melk gevoederd en onbeperkt gevoerd met ruwvoer, bestaande uit voldoende stro met muesli, vanaf de 1e dag. De kalveren kunnen onbeperkt water drinken.

Op het gebied van duurzaamheid wordt er gebruik gemaakt van frequentieregelaars voor ventilatie wat heel veel stroombesparing oplevert. Het water voor de melk wordt verwarmd door zonnecollectoren en de diergezondheid staat hoog in het vaandel.

Het bedrijf wordt voorzien van groene stroom en bosgecompenseerde gas DUURZAAM en VERANTWOORD bezig zijn is ons motto.

Vleeskalverhouderij Mts. Frens- Stijnen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Op kalverhouderij ‘ Mts. Frens-Stijnen’ wordt er boerderijeducatie aangeboden. Daarnaast is Richard stuurgroeplid van Vallei Boert Bewust en bereid zich in te zetten voor andere activiteiten georganiseerd door Vallei Boert Bewust. In verband met het imago van de sector laat Richard elke 2 jaar zijn elektrische installaties controleren. Tevens houdt kalverhouderij ‘Mts. Frens-Stijnen’ rekening met de natuur door weidevogelbeheer toe te passen. Dit houdt in dat het bedrijf een rustperiode inlast in de bewerking van het land.

  • Op het gebied van Milieu scoort kalverhouderij ‘Mts. Frens-Stijnen’ vooral op de maatregelen met betrekking tot erf afspoeling. Zo ligt er stro onder één van de kuilen wat er voor zorgt dat er minder kans is dat stoffen uit de kuilen in het grondwater terecht komen. Een andere maatregel om dit tegen te gaan is een bezinksloot. Die kun je zien als een greppel aan de achterkant van het bedrijf waar afspoelingen van het erf kunnen worden opgevangen. Nieuwsgierig hoe een bezinksloot er uit ziet neem een kijkje in de foto galerij van kalverhouderij ‘ Mts. Frens-Stijnen’.

  • Om Energie te besparen wordt er gebruik gemaakt van een frequentieregelaar. Een frequentieregelaar zorgt er voor dat de ventilatoren op lage toeren kunnen draaien zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie. Daarnaast wordt er op het bedrijf gebruik gemaakt van groene stroom. Ook wordt er op jaarbasis minimaal 25% van het energie verbruik geregeld door zonne-energie. Deze 25% zonne-energie wordt gebruikt om het water te verwarmen wat nodig is voor het aanmaken van de melk. In totaal kan er op kalverhouderij ‘Mts. Frens-Stijnen’ 20.000 liter voorverwarmd water worden opgeslagen. Om de stallen te verwarmen maken de ondernemers gebruik van een palletkachel.

  • Er zijn verschillende aspecten die het Welzijn van de kalveren verbeteren. Er is bijvoorbeeld een ziekenboeg op stro waar een ziek kalf in een comfortabele, rustige omgeving beter kan worden. Ook is er gebruik gemaakt van dakisolatie zodat het klimaat binnen de stal minder kan worden beïnvloed door het seizoen.

  • Voor de Diergezondheid houdt familie Frens rekening met de verschillende nationaliteiten van de dieren binnen het bedrijf. Dit houdt in dat er maximaal kalveren met 3 verschillende nationaliteiten op het bedrijf aanwezig mogen zijn om de kans op ziekten te verlagen. Ook maakt Richard Frens gebruik van een klimaatcomputer waarmee hij het klimaat in de stal kan aanpassen naar de behoeften van de kalveren. Naar Richard zijn mening heeft deze klimaatcomputer bijgedragen aan het verbeteren van de diergezondheid op zijn bedrijf met als positief effect een lagere dier dag dosering. De klimaatcomputer is nog geen criterium in de certificering van Vallei Boert Bewust.

  • Op kalverhouderij ‘Mts. Frens-Stijnen’ wordt 50% van het mestoverschot geleverd aan de Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG).

  • In het certificeren van de Beeldkwaliteit wordt de netheid van het erf bekeken. Hier wordt bijvoorbeeld gekeken naar de bestrating van het erf. Verder wordt de bouwstijl bekeken en of deze past bij de stijl van de Gelderse Vallei. Daarnaast wordt er apart aandacht besteed aan de kadaverplaats. Dit in verband met het aanzicht vanaf de weg en het ontvangst van bezoekers. Zo is de kadaverplaats bij Kalverhouderij de ‘Mts. Frens-Stijnen’ goed afgeschermd door een heg.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze