Welkom op de website van Vallei

Vleeskalverhouderij Kok-Geuze VOF

Ik ben Jaap Kok, samen met mijn vrouw Fina hebben wij op deze locatie ongeveer 1280 kalveren.
Wij houden hier kalveren sinds juli 2011.
Daarvoor hadden wij een kalverhouderij in Uddel met 570 plaatsen.

Hier zaten wij in een extensiverings gebied, dus was ontwikkeling niet mogelijk. Wij hebben toen gebruik gemaakt van de VIV-regeling (Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij). Hierbij werd door de provincie Gelderland subsidie beschikbaar gesteld om ons bedrijf te verplaatsen van Uddel naar onze huidige locatie in Lunteren.
In 2007 zijn we met de plannen begonnen, maar door diverse bezwaarprocedures heeft het een aantal jaren geduurd voor we daadwerkelijk verplaatst waren.

Vleeskalverhouderij Kok-Geuze VOF

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Jaap Kok organiseert 1 keer per 2 jaar een open dag voor iedereen. Daarnaast wil hij ook bij andere Vallei Boert Bewust deelnemers meehelpen als er activiteiten worden georganiseerd.

  • Om energie te besparen wordt er gebruik gemaakt van een frequentie regelaar. Het sturen van de ventilatoren met een frequentie regelaar heeft als voordeel dat het stal klimaat beter kan worden gecontroleerd. Ook is door de frequentie regelaar de ventilatie nauwkeuriger te regelen. Voor het verwarmen van het water voor de bereiding van de melk voor de kalveren, is er een biomassakachel aanwezig. Er wordt groene stroom gebruikt.

  • Er zijn verschillende aspecten die een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de kalveren. Er is bijvoorbeeld een ziekenboeg met stro waar een ziek kalf in rustige en comfortabele omgeving weer kan herstellen. Er komt veel licht in de stallen, wat goed is voor het welzijn van de kalveren. Alle kalveren kunnen onbeperkt water drinken. Ook is het dak geïsoleerd, waardoor het klimaat binnen in de stal minder wordt beïnvloed door het seizoen.

  • Per stal komen de dieren uit maximaal 3 landen. Hierdoor wordt voorkomen dat er minimale insleep is van ziektes. Om te voorkomen dat ziektekiemen kunnen binnendringen is de strikte scheiding tussen de vuile en schone weg op het bedrijf. Op bedrijfsniveau is de “schone weg” dat deel van het bedrijf waar alle activiteiten met de kalveren mogen plaatsvinden. De “vuile weg” is dat deel van het bedrijf wat openbaar is.

  • Er wordt meer dan 50% van het mestoverschot van het kalverhouderijbedrijf van Familie Kok geleverd aan Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG).

  • Bij de bouw van het nieuwe bedrijf is er een landschapsplan opgesteld. Jaap heeft erfbeplanting conform dit plan aangebracht. Ook is er afgeschermde kadaverplaats, waardoor de kadavers niet zich zichtbaar zijn vanaf de weg.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze