Welkom op de website van Vallei

Vleeskalverhouderij De Kleine Stroet

Boerderij ‘De Kleine Stroet’ is een boerderij met een lange geschiedenis.

De boerderij is gebouwd in 1925. Sinds 1937 boert onze familie hier. Eerst de grootouders van Linda, daarna haar ouders en sinds 2002 wordt het bedrijf gedraaid door Eddy en Linda van de Bor, die 2 dochters hebben.

Voorheen was de boerderij een traditioneel Veluws gemengd bedrijf. In 1995 veranderde dit in een vleeskalverhouderij. Rondom de boerderij wordt er snijmais geteeld voor de kalveren. Behalve de kalverhouderij is er sinds 1996 een mini-camping en midden jaren 80 kwam er een natuurijsbaan bij.

Sinds 2019 zijn wij op ons bedrijf energie neutraal. Dat betekent dat we zelfvoorzienend zijn vwb stroom en warm water (verwarming). Stroom via 209 zonnepanelen en gasloos door een biomassa ketel die draait op snoeiafval. Dat geldt voor onze boerderij, de schuren en onze mini-camping.

We hebben 25 jaar lang actief meegewerkt aan schoolbezoeken. Voorheen met Promotie Veehouderij Barneveld, maar nu middels Leren Bij de Boer. Een samenwerkingsverband dat valt onder Boerderij Educatie Nederland. Wij geven nu geen schoolbezoeken meer, maar in het kampeerseizoen wel rondleidingen voor onze gasten. We hopen daarmee de burger te informeren over onze sector.

 

Vleeskalverhouderij De Kleine Stroet

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Er wordt veel educatie en voorlichting gegeven op De Kleine Stroet. In het campingseizoen geven Linda en Eddy regelmatig een rondleiding over het bedrijf aan gasten die bij hen op de boerderijcamping staan. Bij voorkeur gebeurd dit tijdens een voerbeurt.
  Daarnaast is Linda actief op socialmedia en plaatst hier zeer regelmatig berichten over de agrarische sector. Ook heeft het bedrijf een eigen website.

 • Op het onderdeel Milieu scoort het bedrijf van Eddy en Linda van de Bor diverse punten omdat de kalveren vloeibare wei krijgen. Wei is een restproduct van het maken van kaas en wordt daarmee nuttig gebruikt. 

   Het spoelwater van het schoonmaken van veewagens wordt opgevangen in een bezinksloot.
  Veel van de mest wordt uitgereden op de akkers van De Kleine Stroet. Het overschot gaat naar een mestverwerker die 75% van dit overschot verwerkt.

 • Alle benodigde stroom van zowel de kalverhouderij, het woonhuis als de camping worden zelf opgewekt door middel van zonnepanelen op de daken van de stallen. Verder wordt er gebruik gemaakt van energiebesparende maatregelen zoals natuurlijke ventilatie en frequentieregelaars op de ventilatoren. Het verwarmen van de stallen wordt gedaan door middel van een biomassakachel.

 • Op het onderdeel Welzijn worden meerdere punten gescoord. Er is vloerverwarming aanwezig wanneer er jonge kalfjes arriveren. Voor kalveren die ziek zijn is er een speciale ziekenboeg ingericht met stro. De kalveren hebben onbeperkt de beschikking over drinkwater.
  De daken van de stallen zijn allemaal geïsoleerd en zorgen op deze manier voor een zo aangenaam mogelijk klimaat in zowel de zomer als de winter. 

 • Het gebruik van medicijnen is zeer laag op De Kleine Stroet. Het bedrijf gebruikt minder dan 50% van de streefwaarde van medicijngebruik. Om ziektes buiten de deur te houden worden vliegen bestreden. 

  De kalveren op het bedrijf zijn afkomstig uit maximaal 2 verschillende landen. Er is een noodstroomvoorziening aanwezig die er voor zorgt dat er geen problemen met de kalveren ontstaan wanneer de stroom uit mocht vallen.

 • Op het onderdeel Natuur scoort De Kleine Stroet diverse punten. Rondom de boerderij en de camping zijn veel bomenrijen en houtwallen aangeplant wat zorgt voor een grote biodiversiteit rondom het bedrijf. Ook zijn er veel struiken ten behoeve van erfvogels. Op en rondom het erf zijn 5 uilenkasten opgehangen en in één van de kasten broed een steenuilenpaartje. Daarnaast broeden een aantal boerenzwaluwen in de loods.

 • Het bedrijf heeft een zeer net en opgeruimd erf. Op de ‘checklijst net erf’ scoort het bedrijf op alle onderdelen ‘goed’. Zo is het erf verhard en ziet het bedrijf er verzorgd uit. Het bedrijf heeft streekeigen beplanting en gaat mooi op in de omgeving. 

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze