Welkom op de website van Vallei

Vleeskalverhouderij Ben Minnen

Onze boerderij bestaat al drie generaties op deze locatie. Momenteel runnen wij, Ben en Rikie samen met onze zoon Dennis het bedrijf in Ede. Het bedrijf was van oorsprong een gemengd bedrijf met koeien, kippen en varkens. Later kwamen er ook vleeskalveren bij.
Op het moment dat we overgingen naar groepshuisvesting, zijn we ons meer gaan specialiseren in vleeskalveren. Het melkvee was al eerder verkocht en de varkenstak werd ook afgestoten. Op dit moment houden we ongeveer 1000 kalveren en nog wat kippen.

Kalveren en akkerbouw
Onze kalveren zijn hoofdzakelijk wit vlees kalveren en een klein gedeelte zijn rosé kalveren. Daarnaast hebben we een kleine akkerbouwtak met suikerbieten voor suikerproductie en telen we maïs en aardappelen. Een klein gedeelte oogsten we als snijmais voor onze rose kalveren. Het grootste gedeelte wordt als MKS geoogst en voeren wij aan onze witvleeskalveren. Daarmee maken we een deel van de kringloop rond. Verder verbouwen we consumptie aardappelen die we samen met vers gelegde eieren, verkopen in onze boerderij automaat voor aan de weg.

Duurzaamheid
Op de daken van onze stallen liggen zonnepanelen. Op deze manier proberen we ons steentje bij te dragen aan duurzame energie. Ons bedrijf is met deze panelen volledig zelfvoorzienend in energieverbruik. De stroom die overblijft wordt teruggeleverd aan het net. Voor het verwarmen van de stallen en het opwarmen van water maken we gebruik van een biomassakachel. Ook onze woningen worden daarmee verwarmt. Houtsnippers die hiervoor gebruikt worden zijn afkomstig uit de nabije omgeving van ons bedrijf. 

Vleeskalverhouderij Ben Minnen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Voor aan de weg is er een boerderijautomaat waar kalvervlees, eieren, kaas, honing en aardappelen te koop zijn. Via een bedrijfswebsite is meer te lezen over de producten die verkocht worden en wat er allemaal gedaan wordt op het bedrijf van familie Minnen. Daarnaast helpt de familie actief mee tijdens  open dagen of andere activiteiten georganiseerd door Vallei Boert Bewust en of LTO.

 • Op het onderdeel Milieu worden diverse pluspunten gescoord. De kalveren van familie Minnen worden niet alleen gevoerd met kuilvoer. Ze krijgen ook vloerbare wei en/ of vloeibaar vet. Door het voeren van vloeibaar vet en/ of vloeibare wei dalen de broeikasemissies en gaat het energiegebruik naar beneden wat goed is voor het milieu. Alle mest wordt verwerkt door de mestverwerker. Bij de bewerking en verwerking van deze mest ontstaan verschillende tussen- en eindproducten die elders gebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan droge kunstmestkorrels. 

 • Er wordt volop Energie bespaart op het bedrijf van familie Minnen. De daken van de drie stallen liggen vol met zonnepanelen. Meer dan 75% van de energie die gebruikt wordt op het bedrijf wordt opgewekt door deze panelen.  Er wordt ook een groot deel teruggeleverd aan het net.

  Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een biomassakachel. De houtsnippers van de biomassakachel zijn afkomstig van een plaatselijk boomverzorgingsbedrijf.  Er zijn dus geen lange transporten voor nodig om deze op het bedrijf te krijgen. De ventilatie in het bedrijf wordt gedeeltelijk geregeld door een frequentieregelaar. Een frequentieregelaar zorgt dat een ventilator op lage toeren kan draaien zonder een hoog energie verbruik.

 • Op het bedrijf van familie Minnen wordt er veel aandacht besteed aan het Welzijn van de kalveren. Zo is er voldoende daglichttoetreding om het dag- en nacht-ritme van de dieren niet te verstoren. Ook is er gebruik gemaakt van dakisolatie zodat het klimaat binnen de stal minder kan worden beïnvloed door het seizoen. De dieren hebben onbeperkt water tot hun beschikking. Kalveren die ziek zijn kunnen terecht in een ziekenboeg op stro of in een speciaal ziekenhok buiten de stal met uitloop op het gras.

 • Op het kalverbedrijf van familie Minnen wordt gebruik gemaakt van een vuile- en schone weg. Dit houdt in dat het ophaal-en afhaal-transport zich op twee verschillende wegen naast het bedrijf bevindt waardoor ziekteoverdracht wordt geminimaliseerd. Alle dieren zijn afkomstig uit 1 land dat IBR en BVD vrij is. IBR en BVD zijn infecties waar de dieren ziek van kunnen worden. Het antibiotica gebruik op het bedrijf is erg laag. Wanneer de stroom uitvalt dan treed er direct een alarmmelding in werking.  Er is een aggregaat beschikbaar die in zo een geval noodstroom kan leveren.

 • Op en rondom het erf van familie Minnen is veel aandacht voor natuur. Zo is er volop leefmogelijkheid voor erfvogels in de vele struiken en bomen op het bedrijf.  In de stallen broeden meerdere huiszwaluwpaartjes. Het bedrijf heeft op afstand een half hectare bos in bezit met daar omheen een houtwal. Hier leven veel verschillende soorten dieren en zorgt voor een goede biodiversiteit.

 • In het certificeren van het Beeldkwaliteit wordt de netheid van het erf bekeken. Hier wordt bijvoorbeeld gekeken naar de bestrating van het erf. Ook wordt de bouwstijl bekeken en of dit past bij de stijl van de Gelderse Vallei. Daarnaast wordt er apart aandacht besteed aan het kadaverplaats. Zo moet het kadaverplaats goed kunnen worden afgesloten in verband met het aanzicht vanaf de weg en het ontvangst van bezoekers. Dit is op de kalverhouderij van familie Minnen correct want de kadaverplaats is niet zichtbaar en kan goed worden afgesloten.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze