Veldhuizen Varkenshouderij BV

Over Veldhuizen Varkenshouderij BV

Sinds 1920 woont de familie Veldhuizen op deze boerderij met de naam Irene Hoeve.Vanaf 1971 hebben we hier een varkensfokbedrijf. We hebben op ons bedrijf 820 zeugen en 2800 opfokzeugen. Het bedrijf wordt geleid door onze zoon Wim samen met onze medewerkers Evert,Henk, Richard, Sias en Christiaan.

Ons belangrijkste werk is de fokkerij. Elke week worden er biggen geboren, ongeveer 550. De mannelijke biggen (beertjes) worden verkocht op een leeftijd van ong. 10 weken. De vrouwelijke biggen (zeugjes) die hier worden geboren worden,blijven langer op ons bedrijf soms wel tot 8 maanden. Daarna worden ze verkocht aan andere varkenshouders, worden daar zeug en krijgen dan zelf biggen. Omdat we dieren aan collega’s verkopen moeten ze allen heel gezond zijn. Daarom besteden we veel tijd aan hygiëne, de verzorging en de gezondheid van de dieren. Gezonde varkens hebben weinig medicijnen nodig en dat willen we om, uiteindelijk, een gezond stukje vlees te kunnen verkopen.

De varkens leven in schuren met veel licht en frisse lucht. Van de meeste stallen wordt de lucht die de stallen uit komt schoongemaakt door een zogenaamde biologische luchtwasser. Dit om zo veel mogelijk te voorkomen dat onze buren ons bedrijf ruiken.

Door het aanplanten van verschillende bomen en struiken willen we ons bedrijf goed in laten passen in het landschap. We willen ons bedrijf constant blijven aanpassen aan de eisen van de tijd en hebben veel plezier in het boer zijn.

Bijzonderheden

Door strikte hygiëne regels die van kracht zijn bij het fokken van zeugen is het niet mogelijk een kijkje te nemen in de stal. Wel is het bedrijf bezig met realisatie van een stoppunt bij het bord van Vallei Boert Bewust waarbij men dan extra informatie aan wil bieden zoals flyers en een filmpje van binnen het bedrijf.

Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Maatschappij
Beeldkwaliteit