Welkom op de website van Vallei

Veldhuizen Varkenshouderij BV

Sinds 1920 is de Irene Hoeve in het bezit van familie Veldhuizen, sinds 1971 zijn we actief in de varkensfokkerij. Inmiddels zijn wij bij de derde generatie en staat Wim aan het roer. Samen met mijn vrouw Greet en een team van gemotiveerde medewerkers dragen wij zorg voor 820 zeugen en 2800 opfokzeugen. 

Diergezondheid

Elke week worden er ongeveer 550 biggen geboren. De mannelijke biggen (beertjes) verkopen we op een leeftijd van ongeveer 10 weken. De vrouwelijke biggen (zeugjes) blijven langer op ons bedrijf, soms wel tot 8 maanden. Daarna worden ze verkocht aan andere varkenshouders waar ze verder opgroeien tot volwassen zeug en zelf biggen krijgen. Omdat we dieren aan collega’s verkopen heeft een goede gezondheid de hoogste prioriteit op ons bedrijf. We besteden daarom veel tijd aan hygiëne en de verzorging van de dieren, want gezonde varkens hebben weinig medicijnen nodig. En dat is wat nodig is om een gezond stukje vlees te kunnen verkopen.

Extra ruimte in de nieuwe stal

In 2020 hebben we de nieuwe biggenstal in gebruik genomen, waardoor de dieren extra leefruimte hebben. De varkens leven in schuren met veel licht en frisse lucht. Van de meeste stallen wordt de lucht die de stallen uit komt schoongemaakt door een zogenaamde biologische luchtwasser. Deze luchtwasser zorgt ervoor dat onze buren in de nabije omgeving van het bedrijf geen geurhinder hebben. Alle stallen zijn voorzien van ramen en lichtstraten zodat de varkens een natuurlijk dag- en nachtritme hebben. In de ramen zit geïsoleerd glas, zodat er geen direct zonlicht op de varkens schijnt.

Daarom doen we mee aan Boert Bewust

Er komt een steeds grotere afstand tussen de boer en de burger. Vroeger had iedereen wel een broer, oom of een neef die boer was waardoor iedereen bekend was met het wel en wee op een boerderij. Maar dit is nu vaak niet meer het geval. Met onze deelname aan Vallei Boert Bewust willen we er graag aan bijdragen dat de kloof niet nog groter wordt. We vertellen graag hoe wij te werk gaan op ons bedrijf.

Veldhuizen Varkenshouderij BV

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Veldhuizen varkenshouderij BV heeft een eigen website. Daarnaast is Wim bereid zich in te zetten bij activiteiten georganiseerd door Vallei Boert Bewust. Ook is Wim Veldhuizen actief op Twitter (@WimVeldhuizen) waar hij regelmatig bedrijfsmatig tweet over het bedrijf. Door de strikte hygiëneregels voor het fokken van zeugen kun je helaas geen kijkje nemen in de stal. 

  • Op ‘Veldhuizen Varkenshouderij BV’ beslaat het luchtwassysteem meer dan 90% van de dieren. De luchtwasser filtert ammoniak en fijnstof uit de uitgaande lucht. Dit systeem draagt bij aan minder uitgaande stof. Ook voeren Wim en Greet brijvoer, een soort pap voor varkens. Bij het voeren van deze brij komt veel minder stof vrij dan bij het voeren van brokken, wat bevorderlijk is in het geval van het welzijn van de varkens.

  • Voor het thema ‘energie’ scoort Veldhuizen Varkenshouderij BV twee sterren. Het bedrijf is door zonnepanelen volledig zelfvoorzienend en levert de overige energie terug aan het net. De ventilatoren in de stallen hebben een zomer- en een winterstand en er zit een ingebouwde frequentieregelaar in de ventilatoren. In de stal is een grondventilatiesysteem gebouwd. Lucht die de stal binnenkomt, gaat eerst door tunnels onder de stal door. Voordat de lucht de stal ingaat, wordt de lucht op een natuurlijke manier afgekoeld of opgewarmd, afhankelijk van de tijd van het jaar. Dit kan flink wat energie besparen. 

  • Wim en Greet hebben extra afleidingsmateriaal in de hokken, zodat de varkens materiaal hebben om mee te spelen en te onderzoeken. Zo wordt er bijvoorbeeld luzerne gestrooid en zijn er allerlei speeltjes in de hokken. De varkens hebben een natuurlijk dag- en nachtritme, door de ramen. 

  • Op het onderdeel diergezondheid scoren Wim en Greet de maximale sterren. Zij gebruiken namelijk een monitoringssysteem wat de gezondheidssituatie binnen het bedrijf in beeld brengt. Door dit systeem wordt duidelijk welke aandoeningen al dan niet een rol spelen op het bedrijf. Door dit systeem kan het bedrijf gericht werken aan het verbeteren van de gezondheid. Ook is het medicijngebruik minder dan is toegestaan, namelijk 50% onder de maximale streefwaarde van 10.

  • Op en rondom bedrijf van Veldhuizen is er veel ruimte voor erfvogels en biodiversiteit. Zo zijn er diverse struiken, houtwallen en knotwilgen waar volop insecten voorkomen en vogels in kunnen nesten en schuilen. De bijbehorende weilanden zijn ingezaaid met kruidenrijk grasland.

  • De kadaverplaats bij ‘Veldhuizen Varkenshouderij BV’ is ondergronds, waardoor deze niet zichtbaar is vanaf de weg. Daarnaast is er een landschapsplan, wat zorgt voor één pluspunt op het onderdeel beeldkwaliteit.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze