Welkom op de website van Vallei

Varkenshouderij VOF Vernooij – Theo en Sharona

Sinds april 2016 wonen wij samen met onze zoon Pepijn in Nijkerk. Kort na onze verhuizing is in juni onze dochter Nova met 39 weken zwangerschap overleden.

De locatie Nijkerk is onderdeel van VOF Vernooij. In Nijkerk worden de biggen geboren om later naar de locaties in Beusichem en Culemborg te gaan. In 2010 zijn wij een van de eerste deelnemers van het Beter Leven keurmerk geworden. Het concept van slachterij Vion heet Goodfarming Star. In Nijkerk zijn er 800 zeugen en 4000 biggen, ook worden er 1200 varkens op een vierkante meter gehouden. Alle aanwezige dieren krijgen brijvoer. Brijvoer heeft verschillende producten, kaaswei, aardappel stoomschillen en tarwe zetmeel. Ook worden er brood en aanvullend voer aan de zeugen, biggen en vleesvarkens gegeven.

Dierwelzijn en milieu zijn de belangrijkste pijlers om zo duurzaam mogelijk te produceren. De pietrains die worden geboren in Nijkerk zijn erg vitaal waardoor er weinig uitval is. De zeugen lopen los in een groep van 24-48 zeugen. De biggen krijgen verschillende entingen om zo weinig mogelijk antibiotica te hoeven gebruiken.

Er werken 2 vaste medewerkers op het bedrijf. In 2008 is het bedrijf gebouwd, in 2016 is onze biggenstal verbouwd.

Varkenshouderij VOF Vernooij – Theo en Sharona

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  Landelijke partners

  Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

  Partners

  Gold

  Silver

  Bronze