Welkom op de website van Vallei

Varkenshouderij Van de Lagemaat

Wij Gijs, Truida en Gerald Van De Lagemaat stellen het zeer op prijs als u ons varkensbedrijf komt bezichtigen. Op onze boerderij worden 1300 zeugen gehouden en er worden wekelijks biggetjes geboren. In de oudere kraamstal en gespeende biggenstal zitten ramen in de buitengevel van de stal waardoor u de kraamzeugen en de gespeende biggen kunt zien. In 2012 is de dragende zeugenstal uitgebreid en zijn er een nieuwe kraamstal, gespeende biggenstal en inseminatiestal gebouwd. Vanwege de strenge hygiëneregels die daar gelden is het helaas niet mogelijk om deze stallen te betreden.

Toch willen we graag laten zien hoe we onze varkens houden en verzorgen. Via webcams en de skybox kunt u rechtstreeks in de kraamstal en gespeende biggenstal kijken. De skybox is vrij toegankelijk en geopend op maandag t/m zaterdag van 10.00 – 20.00 uur (zomer) en van 10.00 – 19.00 uur (winter). Wij wensen u veel kijkplezier toe op ons varkensbedrijf!

Varkenshouderij Van de Lagemaat

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    De familie Van De Lagemaat heeft een zichtstal. Dit houdt in dat de drachtige zeugen kunnen worden bekeken vanuit een skybox. De skybox is 6 dagen per week open. Ook is er binnen deze ruimte de mogelijkheid andere compartimenten van het bedrijf te bekijken doormiddel van webcams. Het bedrijf ontvangt regelmatig groepen die geïnteresseerd zijn in de varkenshouderij. Ook neemt het bedrijf deel aan het Weekend Van Het Varken wat in september wordt georganiseerd. Het Weekend Van Het Varken trekt jaarlijks honderden bezoekers. Het doel is de mensen te informeren over en te enthousiasmeren voor de varkenshouderij.

  • Bij Varkenshouderij ‘Van De Lagemaat’ is een luchtwassysteem dat 90% van de gehuisveste dieren betrekt. Een luchtwasser zorgt ervoor dat uitgestoten lucht wordt gefilterd. Het voordeel van dit systeem is dat er minder ammoniak, fijn stof en andere schadelijke stoffen in het milieu terecht komen.

  • Om Energie te besparen wordt er gebruik gemaakt van groene stroom. Daarnaast is er op Varkenshouderij ‘Van De Lagemaat ’gebruik gemaakt van een energiescan. De scan geeft inzicht in het exacte elektriciteitsverbruik en hoe dit te verbeteren. Aangezien Gijs met twee aandachtspunten uit de energiescan aan de slag is gegaan scoort hij één extra pluspunt op het onderwerp energie.

  • Bij Varkenshouderij ‘Van De Lagemaat’ worden de biggen niet gecastreerd. Verder is er een speciaal luchtkwaliteit systeem (Groen Label) waardoor de lucht in de stal schoner blijft. Door dit luchtkwaliteit systeem wordt er minder ammoniak uitgestoten uit de mestopslag onder de stal. Zo draagt dit systeem bij tot het verbeteren van het klimaat binnen de stal. In de stal schijnt daglicht hierdoor hebben de varkens een natuurlijk dag- en nachtritme.

  • Bij Varkenshouderij ‘Van De Lagemaat’ wordt weinig antibiotica gebruikt hierdoor zit het bedrijf ruim onder de streefwaarde van het landelijk gemiddelde. Tevens is er een duidelijke scheiding op het bedrijf van schoon en vuil. Er is 1 ingang voorzien van douche en omkleedruimte voordat de stal betreden kan worden. Voor voerleverancier is bij de oprit van het bedrijfsdeel een speciale omkleedruimte aanwezig.

  • Op en rond de boerderij is er veel aandacht voor de natuur. Er zijn veel struiken, houtwallen en knotwilgen zodat erfvogels veel ruimte hebben om een nest te bouwen. Ook is er een grote kikkerpoel naast het bedrijf gerealiseerd.

  • Bij de bouw van de nieuwe stal in 2018 is er een landschapsplan uitgevoerd. Een landschapsplan heeft ervoor gezorgd dat de stal past in de omgeving en zo minder nadrukkelijk zichtbaar is. Tevens is er een ondergrondse kadaverkoeling geplaatst waardoor dieren niet zichtbaar en ruikbaar zijn voor voorbijgangers.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze