Welkom op de website van Vallei

Varkenshouderij Van de Fliert

Sinds de zomer van 1994 wonen wij, Edy, Dicky en onze kinderen, op deze unieke locatie. Toen we deze boerderij betrokken stonden er oude gebouwen voor melkvee en wat nieuwere gebouwen voor varkens. We hebben er voor gekozen om investeren in de varkenshouderij en hebben de melkveetak afgestoten.

Met de verbouwing hebben we een gesloten bedrijf kunnen creëren. Dit betekend dat vrijwel alle biggen die hier geboren worden, hun hele leven op het bedrijf blijven. In het kraamhok genieten de biggetjes van vloerverwarming en warmtelampen maar ook van extra melk als de zeug wat tekort schiet. De drachtige zeugen lopen in één grote groep bij elkaar. Bij de vleesvarkens geven de grote dieren hun warmte af aan de kleinere dieren via het rondpompsysteem van de vloerverwarming. Alle varkens kunnen profiteren van het daglicht omdat in alle afdelingen voorzien zijn van ramen.

Sinds 2008 zitten er op de meeste stallen een luchtwasser, om de ammoniak- en geuruitstoot te beperken. Al jaren is ons streven om het medicijngebruik laag te houden en dat gaat goed. Zo proberen wij goed voor onze dieren te zorgen met een optimaal resultaat.

Vanwege de hygiënemaatregelen voor onze varkens is het niet mogelijk om mensen rechtstreeks in de stal ontvangen. Deelname aan Vallei Boert Bewust is een mooie manier om toch openheid van ons bedrijf te creëren. Op deze manier kan iedereen toch zien wat er bij ons gebeurd.

Varkenshouderij Van de Fliert

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Op Varkenshouderij ‘Edy en Dicky Van De Fliert’ is een ontvangst ruimte aanwezig. Op dit moment worden er nog geen groepen ontvangen maar dit zou in de toekomst zeker onder de mogelijkheden vallen. Wel zijn Edy en Dicky bereid zich in te zetten bij projecten georganiseerd door Vallei Boert Bewust.

  • Bij Varkenshouderij ‘Van De Fliert’ is een luchtwassysteem dat 90% van de gehuisveste dieren betrekt. Een luchtwasser zorgt ervoor dat uitgestoten lucht wordt gefilterd. Het voordeel van dit systeem is dat er minder ammoniak, fijn stof en andere schadelijke stoffen in het milieu terecht komen.

  • In de stal is een grondventilatiesysteem gebouwd. Lucht die de stal binnenkomt, gaat eerst door tunnels onder de stal door. Voordat de lucht de stal ingaat, wordt de lucht op een natuurlijke manier afgekoeld of opgewarmd, afhankelijk van de tijd van het jaar. In het geval van klimaat controle is dit een besparing van energie.

  • Bij Varkenshouderij ‘Van De Fliert’ wordt veel aandacht besteed aan het Welzijn van de varkens. Zo hebben de varkens een natuurlijk dag en nachtritme doordat er ramen in de stal zitten. Ook worden de beren niet gecastreerd.

  • Bij Varkenshouderij ‘Van De Fliert’ staat Diergezondheid hoog in het vaandel. Zo wordt er altijd getracht de gezondheid van de dieren te verbeteren. Het is op die manier gelukt om meer dan 50% onder de streefwaarde voor antibioticagebruik te komen. Er wordt bewust omgegaan met antibiotica gebruik.

  • Bij Varkenshouderij “Van de Fliert” wordt veel aandacht besteed aan het behoud van biodiversiteit. Dit doen zij door oeverhoeken te benutten voor biodiversiteit. Daarnaast beschermen zij de zwaluw en doen zij jaarlijks mee met het tellen van zwaluwen.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze