Welkom op de website van Vallei

Varkenshouderij Liefting

Wij zijn Evert en Betsie Liefting. Op onze boerderij Wierschoten, houden wij 175 zeugen en 1600 vleesvarkens. Op ons bedrijf hebben wij een “gesloten systeem”. Dit betekent dat de biggen die op ons bedrijf geboren worden hier blijven tot ze worden verkocht als vleesvarken.
Ons bedrijf is een echt familiebedrijf. In 1955 kocht de vader van Evert dit bedrijf waar, zoals op veel Veluwse bedrijven, koeien, varkens en kippen werden gehouden. In 1985 namen wij het bedrijf over van Evert zijn ouders. Onze voorkeur ging uit naar het houden van varkens. Dit werd de hoofdtak met daarnaast een tak  voor het opfokken van jongvee. Inmiddels staat de volgend generatie in de startblokken. Onze zoon Niels hoopt binnen enkele jaren het bedrijf van ons over te nemen.

Dierwelzijn
Om steeds aan de veranderende regelgeving te voldoen, is er door de jaren heen veel verbouwd en verbeterd in onze stallen.
In de kraamstal zijn de kraamhokken bijvoorbeeld voorzien van beweegbare vloeren, om te voorkomen dat er biggen onder de zeug terecht komen. We proberen de uitval van biggen op deze manier zo laag mogelijk houden. Welzijn van de dieren, werkplezier  en goede technische resultaten zijn voor ons erg belangrijk. Daarnaast willen wij graag informatie geven over het houden en verzorgen van varkens. Dat doen wij door regelmatig foto’s op Facebook en Twitter te plaatsen.

Jongvee opfok
Naast varkens hebben wij ook nog een kleine rundveetak. Wij fokken 23 stuks vrouwelijk jongvee op voor een melkveehouder uit de buurt. Als de koe (vaars) bijna haar eerste kalfje krijgt, dat is als ze bijna 2 jaar is, dan gaat ze  weer terug naar de melkveehouder waar ze geboren is.

Langs onze maïsvelden zaaien wij bloemrijke akkerranden.. De bloemen trekken in de eerste plaats veel nuttige insecten aan. Daarnaast is de bloemenrand heel waardevol voor het landschap en de natuur en heeft het een mooie uitstraling. Tot slot beheren wij 11 hectare weidegras in de mooie polder Arkemheen. Hierbij nemen wij deel aan het weidevogelcollectief. Dit betekend dat wij het gras pas maaien als het broedseizoen van de weidevogels voorbij is.

Wij kunnen er heel erg van genieten als het jongvee in de zomerperiode in de wei loopt, de bloemen bloeien en wij de vogels in de weide horen fluiten. We hopen dat vele fietsers dat ook doen!

Bijzonderheden

Al enkele jaren zetten wij ons in als vrijwilligers/deelnemers aan het sportieve en maatschappelijke evenement Alpe d’HuZes. We doen dat met het team BIG Challenge, “farmers against cancer”.

Ons bedrijf was al meerdere malen het start- en eindpunt van de jaarlijks terugkerende Winterwandeling.

 

Varkenshouderij Liefting

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Voor het thema maatschappij halen Evert en Betsie pluspunten omdat er een ruimte aanwezig is waar ze groepen kunnen ontvangen. Er komen regelmatig basisschoolklassen een kijkje in de stallen nemen. Ook plaatst Betsie Liefting regelmatig berichten over het bedrijf op Facebook.

 • Voor het thema Milieu wordt een pluspunt gescoord omdat er een speciale vloer onder de varkensstallen ligt. De wand onder de roosters waar de varkens op staan, heeft een schuine rand. Hierdoor kan de mest snel naar de mestput stromen en ontstaat er zo min mogelijk ammoniak.

 • Op Varkenshouderij ‘Liefting’ is een grondkanaalventilatie systeem aanwezig. Dit houdt in dat de ventilatie is voorzien van een zomer- en winterstand. Ook is dit systeem in staat om warme lucht door de stal heen te pompen. Door dit rondpompen wordt de warmte uitstraling van de volwassen biggen (op de vloer) benut voor het opwarmen van de vloer van de biggetjes waardoor energie wordt bespaard.

 • Voor het thema Welzijn worden meerdere pluspunten behaald. Er worden zowel gelten als beren gehouden op het bedrijf en worden de beren niet gecastreerd. Wanneer het in de zomer warm is en de temperatuur in de stallen oploopt, wordt er gebruik gemaakt van nevelkoeling. Door water te vernevelen over de lucht voor de luchtinlaat, kan de verse lucht 5 of 6 graden afgekoeld worden voordat hij de stal in gaat.
  In de kraamstal zijn balansvloeren aangebracht. Met deze vloeren die omhoog en omlaag kunnen, wordt voorkomen dat de moeder zeug op de biggetjes gaat liggen.

 • Op het thema Diergezondheid scoort het varkensbedrijf van familie LIefting het maximaal aantal sterren. Zo wordt er getracht de gezondheid van de dieren te verbeteren. Elke 4 weken is de dierenarts aanwezig op het bedrijf. 1x per jaar maakt de dierenarts een behandelplan om het medicijngebruik  naar beneden te krijgen. Het medicijngebruik van het bedrijf is 50%  minder dan is de maximale streefwaarde.

 • Op en rond het bedrijf is veel aandacht voor natuur. Zo zijn de randen van de maïsakkers ingezaaid met bloemenmengsels. In deze bloemenranden komen veel insecten voor. Familie Liefting doet aan weidevogelbeheer. Dit betekent dat zij in de polder het gras pas maaien als het broedseizoen van de vogels al voorbij is.

 • Voor het thema Beeldkwaliteit scoort familie Liefting een plusplunt omdat er een ondergrondse kadaverkoeling aanwezig is. Hierdoor is een eventueel kadaver nooit zichtbaar en ruikbaar voor voorbijgangers.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze