Varkenshouderij Liefting

Over Varkenshouderij Liefting

Op onze boerderij ‘Wierschoten’ houden wij 200 zeugen en 1600 vleesvarkens. Dat betekent dat de geboren biggen op het bedrijf blijven, tot dat ze worden verkocht als vleesvarken.

In de nieuwe kraamstal zijn de hokken voorzien van beweegbare vloeren, om te voorkomen dat er biggen onder de zeug terecht komen. Werkplezier, een laag antibioticagebruik en goede technische resultaten zijn voor ons erg belangrijk. Daarnaast willen wij graag informatie geven over het houden en verzorgen van varkens. Dat doen wij door regelmatig foto’s op Facebook en Twitter te plaatsen.

Tevens hebben wij een rundveetak, die bestaat uit 30 stuks jongvee. Naast de 4 hectare grond bij de boerderij, beheren wij 8 hectare weidegras in de mooie polder Arkemheen. Wij nemen deel aan het weidevogelcollectief, dit betekent dat er pas gras gemaaid wordt na het broedseizoen van de weidevogels.

Bijzonderheden

Evert en Betsie Liefting zijn actief op Twitter en Facebook.
Ook werd er op 1 juni 2013  een musical opgevoerd en konden de bezoekers als aflsuiting bij de biggetjes in de stal kijken.

Energie
Welzijn
Diergezondheid
Maatschappij