Welkom op de website van Vallei

Varkenshouderij Deetman

Gerald Deetman is een jonge, ondernemende varkenshouder in het Veluwse Putten. Hij is telg van een familie die al tientallen jaren varkens houdt. In 2007 nam hij het bedrijf van zijn vader over. Sindsdien is hij dagelijks bezig om zijn varkens van de beste zorg te voorzien. Dit doet hij op een heel zorgvuldige, gestructureerde wijze die uniek is voor de Nederlandse varkenshouderij.

Het bedrijf van Gerald heeft een Beter Leven ster van de Dierenbescherming. welzijn, gezondheid en duurzaamheid zijn de drie speerpunten in de werkwijze van Gerald.

Dankzij de zorgvuldige en respectvolle wijze waarop Gerald zijn varkens houdt, zijn de dieren zeer gezond. Gerald hoeft daardoor op zijn bedrijf weinig medicijnen te gebruiken. Vanwege de unieke bedrijfsvoering is het bedrijf in 2010 genomineerd voor de prestigieuze Gezondheid award.

Varkenshouderij Deetman

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Gerald Deetman heeft een eigen website. Deze website is naast informeren over het bedrijf ook gericht op de huisverkoop van producten geproduceerd op Varkenshouderij ‘Deetman’. Daarnaast laat Gerald geregeld via Facebook weten wat er op zijn boerderij gebeurt. (www.valleivarken.nl).

  • Bij Varkenhouderij ‘Deetman’ is een luchtwasser aanwezig. Zo wordt ammoniak uit de lucht gefilterd voordat het de buitenlucht ingaat. Ook wordt er brijvoer gevoerd, dit is een pap voor varkens. Bij het voeren van deze brij komt veel minder stof vrij dan bij het voeren van brokken. Op deze manier draagt het bedrijf bij aan een beter milieu doordat er minder fijnstof en ammoniak wordt uitgestoten.

  • Om Energie te besparen wordt er gebruik gemaakt van groene stroom. In de stal is een grondventilatiesysteem gebouwd. Lucht die de stal binnenkomt, gaat eerst door tunnels onder de stal door. Zo wordt de lucht op een natuurlijke manier afgekoeld en of opgewarmd, afhankelijk van het seizoen. Het regelen van het stal-klimaat levert energie besparing op. Daarnaast wordt er ook energie bespaard door het rondpompen van warmte. Dit wordt gerealiseerd doordat de volwassen varkens het watersysteem onder hun stal verwarmen. Vervolgens stroomt dit water naar de jonge vleesvarkens zodat zij op een verwarmde vloer liggen.

  • Voor het thema Welzijn haalt Varkenshouderij ‘Deetman’ 3 punten. Zo hebben de varkens een natuurlijk dag-en nachtritme doordat er ramen in de stal zitten. Ook is er meer afleidingsmateriaal aanwezig dan verplicht en wordt er naaldloos geïnjecteerd. Bovendien worden er ook beren gehouden op het bedrijf die niet worden gecastreerd.

  • Bij Varkenshouderij ‘Deetman’ staat Diergezondheid hoog in het vaandel. Zo wordt er altijd getracht de gezondheid van de dieren te verbeteren. Het is gelukt om meer dan 50% onder de streefwaarde voor antibioticagebruik te komen. In de toekomst moet er binnen dit bedrijf een reductie zijn van 90% in antibiotica gebruik ten opzichte van de gangbare varkenshouderij.

  • In het certificeren van het Beeldkwaliteit wordt de netheid van het erf bekeken. Hier wordt bijvoorbeeld gekeken naar de bestrating van het erf. Ook wordt de bouwstijl bekeken en of dit past bij de stijl van de Gelderse Vallei. Daarnaast wordt er apart aandacht besteed aan het kadaverplaats. Zo moet het kadaverplaats goed kunnen worden afgesloten in verband met het aanzicht vanaf de weg en het ontvangst van bezoekers. In het geval van Varkenshouderij ‘Deetman’ is er een landschapsplan uitgevoerd dit zorgt voor één pluspunt op het onderwerp beeldkwaliteit.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze