Welkom op de website van Vallei

Varkensbedrijf Familie Pleizier

Wij zijn John en Jolanda Pleizier en we hebben 3 zonen. We zijn in januari 1996 hier komen wonen, het was toen een bedrijf met melkvee en zeugen. Het melkquotum is naar het koeien bedrijf gegaan aan de Nieuwe Voorthuizerweg. We zitten namelijk in een maatschap met mijn broer (Evert Pleizier).

 

Hier zijn we verder gegaan met zeugen en later kwamen er vleesvarkens bij. Het is nu
een gesloten bedrijf dit houdt in dat we alle biggen die geboren worden zelf groot
brengen. Een deel aan de Schoenlapperweg en een deel op een andere locatie in
Putten.

De zeugen liggen in één grote groep in het stro en worden gevoerd door middel van
voerstations. De kraamhokken zijn voorzien van vloerverwarming en de eerste dagen is
er ook een warmtelamp aanwezig , zodat de biggen er lekker warm bij liggen. Alle lucht
uit de zeugenstal gaat door een luchtwasser heen om de uitstoot van ammoniak zoveel
mogelijk te reduceren.

Bij de gespeende biggen is ook vloerverwarming aanwezig. Bij de vleesvarkens bestaat
de verwarming uit een rondpompsysteem wat inhoudt dat de warmte die de grote
varkens afgeven bij de kleiner varkens komt.

De ventilatie bij de vleesvarkens is grondkanalenventilatie, de lucht koelt in de zomer
iets af en in de winter wordt de lucht opgewarmd, om zo voor een optimaal klimaat te
zorgen.

Wij ontvangen eens per jaar een aantal basisschoolklassen op onze boerderij. Als Boert
Bewust een fietstocht langs boerderijen organiseert stellen wij ons bedrijf ook open om
een kijkje te komen nemen.

Wil je weten hoe de varkens worden verzorgt in de stal? Vallei Boert Bewust heeft een
korte video gemaakt waarin je een kijkje kan nemen in de stal van familie Pleizier.

Varkensbedrijf Familie Pleizier

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Op Varkensbedrijf familie ‘Pleizier’ wordt 1 keer per twee jaar een opendag georganiseerd. Daarnaast is John bereid zich in te zetten binnen andere activiteiten georganiseerd door Vallei Boert Bewust. Ook is John Pleizier actief op sociale media Twitter waar hij wekelijks een Tweet plaats over zijn bedrijf en/of de sector. Daarnaast wordt rekening gehouden met de natuur door weidevogelbeheer toe te passen. Dit houdt in dat het bedrijf een rustperiode inlast in de bewerking van het land.

  • Op één van de stallen van Varkensbedrijf familie ‘Pleizier’ staat een luchtwasser. De luchtwasser filtert ammoniak en fijn stof uit de uitgaande lucht.

  • Voor het thema Energie scoort het varkensbedrijf meer dan genoeg pluspunten. Zo hebben de ventilatoren een ingebouwde frequentieregelaar. In de stal is een grondventilatiesysteem gebouwd. Lucht die de stal binnenkomt, gaat eerst door tunnels onder de stal door. Voordat de lucht de stal ingaat, wordt de lucht op een natuurlijke manier afgekoeld of opgewarmd, afhankelijk van de tijd van het jaar. In het geval van klimaat controle is dit een besparing van energie. Ook wordt er op het bedrijf warme en/of koude lucht opgeslagen wat, waar nodig, door de stal kan worden gepompt.

  • Bij Varkensbedrijf familie ‘ Pleizier’ wordt er gebruik gemaakt van Groen label in de mestput. Dit houdt in dat de emissie aanzienlijk wordt verlaagd wat goed is voor het klimaat en de gezondheidstatus van de varkens. Daarnaast worden op het bedrijf van John Pleizier niet gecastreerd en worden er beren gehouden. Een ander positief effect op het welzijn is dat er voldoende ramen zijn in de stal waardoor het natuurlijk dag en nachtritme van de varkens niet wordt verstoord. Ook wordt er extra afleidingsmateriaal ingezet om uiting van stereotype gedrag te verminderen. Zo hebben de zeugen van het varkensbedrijf’ de beschikking over stro in de groepshuisvesting.

  • Dit bedrijf zit 50% onder de maximale streefwaarde van 10 voor medicijngebruik. Zo is de DierDag Dosering (DDD) voor de zeugen 4.5 en voor de vleesvarkens slechts 0.2 op het varkensbedrijf van familie Pleizier. Het begrip DierDagDosering (DDD) is een standaardmaat bij antibioticagebruik. Eén DierDagDosering geeft weer hoeveel milligram van een bepaalde werkzame stof nodig is om één kilo dier één dag met dat middel te behandelen.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze