Welkom op de website van Vallei

Varkens- en melkveebedrijf van de Fliert

Wij zijn Wim en Ria van de Fliert en sinds 1997 zijn wij de eigenaren van de boerderij aan de Wittenooordseweg. In 1958 zijn de ouders van Jan het bedrijf gestart. Toen Wim en Ria het bedrijf overnamen is er veel gerenoveerd en zijn er stallen bijgebouwd. Hierdoor staan er meerdere kleine stallen op het erf. Inmiddels is onze zoon Jacco in maatschap gekomen en is hij officieel de derde generatie op het bedrijf.
Met elkaar dragen we dagelijks de zorg voor 100 zeugen, 900 vleesvarkens, 55 melkkoeien en 35 stuks jongvee en 2 fokstiertjes.

Melkvee

Onze koeien zijn allemaal 100% van het oer-Hollandse ras MRIJ (Maas-Rijn-IJssel). Dit ras van enkel roodbonte koeien, heeft een dubbeldoel (melk en vlees) en komt nog maar heel weinig voor in Nederland. Onze koeien kunnen als het weer het toelaat en er voldoende gras staat elke dag naar buiten.

Varkenshouderij
Bij zowel de varkens als bij de koeien werken we al jaren met een eigen fokkerijlijn is. Bij de varkens werken we met natuurlijke dekking van een eigen beer (mannetjes varken). Alle varkens hebben een natuurlijk dag- en nachtritme door middel van de meerdere ramen die alle verblijven hebben.

Over energiebesparing is ook nagedacht; zo wordt de warmte die door de vleesvarkens wordt geproduceerd, benut om de kraamstal van de biggetjes te verwarmen.

Varkens- en melkveebedrijf van de Fliert

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Bij Varkens- en melkveebedrijf ‘Van De Fliert’ is een erkend leerbedrijf voor het Groenhorst College Barneveld.

 • Wim en Ria Van De Fliert hebben een luchtwassysteem die 90% van de gehuisveste dieren betrekt. Een luchtwasser zorgt ervoor dat uitgestoten lucht wordt gefilterd. Het voordeel van dit systeem is dat er minder ammoniak, fijnstof en andere schadelijke stoffen in het milieu terecht komen.

 • Bij Varkens- en melkveebedrijf ‘Van De Fliert’ is een warmtewisselaar aanwezig. Dit draagt positief bij aan het Energie gebruik in de stal. De buizen van de warmtewisselaar zorgen er voor dat de warmte van de mest gebruikt wordt om het water in de buizen te verwarmen. Dit warme water is verantwoordelijk voor de verwarming van de varkenshokken. Zo wordt er bespaard op energie door warmte effectief rond te pompen. Ook is er zomer-en winterventilatie en wordt er groene stroom gebruikt.

 • Voor het thema Welzijn haalt Varkens- en melkveebedrijf ‘Van De Fliert’ in het geval  van de koeien 2 sterren. De koeienstal is volledig voorzien van dakisolatie en de koeien kunnen afkalven in een grote ruimte voorzien van een dikke laag stro.
  Ook voor de varkenstak worden punten gescoord op het gebied van Welzijn. De beren worden niet gecastreerd. Verder hebben de varkens een natuurlijk dag-en nachtritme doordat er ramen in de stal zitten.

 • Bij Varkens- en melkveebedrijf ‘Van De Fliert’ wordt weinig antibiotica gebruikt hierdoor zit het bedrijf ruim 50% onder de streefwaarde van het landelijk gemiddelde.

 • In de stal heerst een gezond stalklimaat. Dit is zichtbaar aan meerdere boerenzwaluwen die hier nestelen. Tevens werkt men met weidevogelbeheer en worden de weidevogels geteld en de nesten gemarkeerd voordat er gemaaid wordt.

 • Bij Varkens- en melkveebedrijf ‘Van De Fliert’ wordt rekening gehouden met lichtvervuiling door ‘s nachts de lampen uit te doen. Een extra voordeel van het licht reguleren door middel van een tijdklok is dat de melatonine spiegel van de koe weet welk seizoen het is en of het dag of nacht is. Dus het controleren van lichtvervuiling is bevordelijk voor het dag- en nacht ritme van de koe.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze