Welkom op de website van Vallei

Varkens- en melkveebedrijf fam. van Ommeren

Aan de Schansweg te Lunteren zit het gemengd varkens- melkveebedrijf gevestigd van familie van Ommeren. Op deze locatie is Gijs geboren en heeft hij het bedrijf in 2000 samen met zijn vrouw Evelina van zijn ouders overgenomen. Sinds 2018 is hun zoon Jan ook in de maatschap gestapt en daarmee de derde generatie die op dit bedrijf werkzaam is.

De varkens

In 2000 is er een vleesvarkens stal bijgebouwd voor 1900 vleesvarkens. Na 7 jaar zijn de oude bestaande varkensstallen gesloopt en is de 2e vleesvarkensstal voor 2200 vleesvarkens bijgebouwd.
Beide stallen zijn gebouwd met het Groen Label ICV systeem. Dit houdt in dat het mestoppervlak in de stal kleiner wordt gemaakt dmv schuine putwanden. En minder mestoppervlakte betekent natuurlijk minder ammoniak uitstoot, wat resulteert in een schonere lucht zowel binnen als buiten de stal! Alle varkens worden gevoerd met brij. Dit houdt in dat ongeveer 40-50% van de voeders bestaat uit vloeibaar geleverde producten. Dit zijn meestal restproducten uit de levensmiddelenindustrie. De overige 50-60% van het voer bestaat uit granen, eiwitbronnen en een mineralen / vitaminemengsel. Iedere 2 weken gaan er ongeveer 500 varkens van het bedrijf naar slachterijen in zowel Nederland als Duitsland.

De melkkoeien
Op ons bedrijf houden we 65 melkkoeien en 25 kalveren. De melkveetak is in 2012 uitgebreid en tegelijkertijd is er een melkrobot geplaatst. Door de melkrobot kunnen de koeien meerdere keren per dag op vrijwillige basis gemolken worden. De koeien krijgen voer wat gemengd wordt in een zgn voermengwagen. Hier gaat o.a. kuilgras, snijmais, bietenperspulp, bierborstel en soyaschroot in. Dit wordt gemengd tot een mooi gelijkmatig mengsel waarvan de koeien vrijwel onbeperkt kunnen eten. In de melkrobot krijgen ze nog extra aanvulling door middel van een brok. Onze melk gaat naar de fabriek van Delta Milk en wordt daar verwerkt tot kaas. Deze kaas is in de winkel te herkennen door het logo van DE GRAAFSTROOM.

Deelname Boert Bewust
Wij zijn deelnemer omdat we merken dat veel mensen tegenwoordig een vooroordeel hebben ten opzichten van de boer. Door onze deelname aan Boert Bewust willen we een stukje openheid creeeren en willen we laten zien hoe wij voor onze dieren zorgen en dat vooroordelen niet altijd kloppen.
Veel mensen weten niet dat wij over meer dingen moeten nadenken dan alleen de hoeveelheid eten die onze koeien en varkens moeten krijgen. Er komt veel meer bij kijken om een gezond en goed lopend bedrijf te runnen.
Boert bewust is een mooie manier om de mensen uit onze regio uit te nodigen om met ons in gesprek te gaan. En dit doen wij dus graag door ons bedrijf open te stellen o.a. tijdens diverse activiteiten van Boert Bewust.

Varkens- en melkveebedrijf fam. van Ommeren

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Familie van Ommeren heeft een ontvangstmogelijkheid. In deze ruimte is ook informatie over Vallei Boert Bewust. Ze zetten de deuren van hun bedrijf met regelmaat open. Daarnaast willen ze ook helpen bij andere Vallei Boert Bewust-activiteiten. Schoolklassen uit Ede en Ederveen komen 1-2 keer per jaar op het bedrijf. Daar leren de kinderen van alles over de dieren op het bedrijf.

  • De hoeveelheid ammoniak, die uit de stal komt ligt erg laag. Dit komt omdat er een speciale vloer is toegepast. De wand onder de roosters waar de varkens op staan, heeft een schuine rand. Hierdoor kan de mest snel naar de mestput stromen en ontstaat er zo min mogelijk ammoniak. De varkens krijgen brijvoedering (een soort papachtige substantie). In tegenstelling tot droge brokjes, ontstaat er bij de brijvoer veel minder stof

  • Om energie te besparen wordt er gebruik gemaakt van een frequentie regelaar. Het sturen van de ventilatoren met een frequentie regelaar heeft als voordeel dat het stal klimaat beter kan worden gecontroleerd. Daarnaast vindt er ook zgn. grondkanaalventilatie plaats. De verse lucht komt van buiten in een luchtkanaal onder de ligruimte van de dieren. Vanuit dit kanaal gaat de lucht naar de controlegang van waaruit de lucht over de hokafscheidingen de hokken binnen stroomt.

  • Op dit bedrijf spelen dierenwelzijnsaspecten een grote en belangrijke rol. In de hokken is extra afleidingsmateriaal voor de dieren aanwezig. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat de luchtkwaliteit in de stal goed blijft. Dit is niet alleen positief voor de dieren, maar ook voor de varkenshouder.

  • Familie van Ommeren gebruikt zo weinig mogelijk medicijnen bij de varkens. Dit is niet alleen beter voor de varkens, maar ook voor het vlees.

  • Er geldt een wettelijke verplichting dat er mest moet worden verwerkt. Het bedrijf van fam. van Ommeren laat meer dan de verplichte hoeveelheid, verwerken.

  • Voor dit bedrijf is een landschapsplan opgesteld. De erfbeplanting is ook conform dit plan aangebracht.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze