Varkens- en melkveebedrijf fam. van Ommeren

Over Varkens- en melkveebedrijf fam. van Ommeren

De locatie aan de Schansweg in Lunteren is de plaats waar Gijs is geboren. Op zijn 17e is hij gaan samenwerken op het bedrijf van zijn ouders. Daarnaast heeft hij een gemengd bedrijf in Ederveen gehad, waar hij 15 jaar gewoond heeft. In 2000 is het bedrijf aan de Schansweg volledig overgenomen van zijn ouders.
In datzelfde jaar is er een vleesvarkens stal bijgebouwd voor 1900 vleesvarkens. Na 7 jaar zijn de oude bestaande varkensstallen gesloopt en is de 2e vleesvarkensstal voor 2200 vleesvarkens bijgebouwd.
Beide stallen zijn gebouwd met het Groen Label ICV systeem. Dit houdt in dat het mestoppervlak in de stal kleiner wordt gemaakt dmv schuine putwanden. En minder mestoppervlakte betekent natuurlijk minder ammoniak uitstoot, wat resulteert in een schonere lucht zowel binnen als buiten de stal! Alle varkens worden gevoerd met brij. Dit houdt in dat ongeveer 40-50% van de voeders bestaat uit vloeibaar geleverde producten. Dit zijn meestal restproducten uit de levensmiddelenindustrie. De overige 50-60% van het voer bestaat uit granen, eiwitbronnen en een mineralen / vitaminemengsel. Iedere 2 weken gaan er ongeveer 500 varkens van het bedrijf naar slachterijen in zowel Nederland als Duitsland.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

In september 2015 is een nieuwe voerinstallatie in gebruik genomen waarmee de eigen voeders geproduceerd worden. In de 6 grondstofsilo’s zit: Tarwe, Gerst, Mais, Soyaschroot, Zonnebloempitschroot en Bietenpulp. Deze worden gemalen en gemengd in verschillende verhoudingen voor de diverse leeftijdsgroepen binnen het bedrijf

Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Maatschappij
Mest
Beeldkwaliteit