Varkens- en melkveebedrijf fam. van Ommeren

Over Varkens- en melkveebedrijf fam. van Ommeren

De locatie aan de Schansweg in Lunteren is de plaats waar Gijs is geboren. Op zijn 17e is hij gaan samenwerken op het bedrijf van zijn ouders. Daarnaast heeft hij een gemengd bedrijf in Ederveen gehad, waar hij 15 jaar gewoond heeft. In 2000 is het bedrijf aan de Schansweg volledig overgenomen van zijn ouders.
In datzelfde jaar is er een vleesvarkens stal bijgebouwd voor 1900 vleesvarkens. Na 7 jaar zijn de oude bestaande varkensstallen gesloopt en is de 2e vleesvarkensstal voor 2200 vleesvarkens bijgebouwd.
Beide stallen zijn gebouwd met het Groen Label ICV systeem. Dit houdt in dat het mestoppervlak in de stal kleiner wordt gemaakt dmv schuine putwanden. En minder mestoppervlakte betekent natuurlijk minder ammoniak uitstoot, wat resulteert in een schonere lucht zowel binnen als buiten de stal!

Bijzonderheden

De melkveetak is in 2012 uitgebreid naar 70 melkkoeien en 40 stuks jongvee. Tegelijkertijd is er toen een melkrobot geplaatst, waardoor de koeien meerdere keren per dag op vrijwillige basis gemolken kunnen worden. De koeien krijgen voer wat gemengd wordt in een zgn. voermengwagen. Hier gaat o.a. kuilgras, snijmais, bietenperspulp, bierbostel en soyaschroot in. Dit wordt gemengd tot een mooi gelijkmatig mengsel waarvan de koeien vrijwel onbeperkt kunnen eten. In de melkrobot krijgen de koeien nog een extra aanvulling door middel van een brok. De melk van de koeien gaat naar de fabriek van Delta Milk, en wordt verwerkt tot kaas, welke je in de winkel kunt herkennen door het logo van DE GRAAFSTROOM.

Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Maatschappij
Mest
Beeldkwaliteit