Welkom op de website van Vallei

Varkens- en melkveebedrijf fam. van Ommeren

Aan de Schansweg te Lunteren zit het gemengd varkens- melkveebedrijf gevestigd van familie van Ommeren. Op deze locatie is Gijs geboren en heeft hij het bedrijf in 2000 samen met zijn vrouw Evelina van zijn ouders overgenomen. Sinds 2018 is hun zoon Jan ook in de maatschap gestapt en daarmee de derde generatie die op dit bedrijf werkzaam is.

De varkens

In 2000 is er een vleesvarkens stal bijgebouwd voor 1900 vleesvarkens. Na 7 jaar zijn de oude bestaande varkensstallen gesloopt en is de 2e vleesvarkensstal voor 2200 vleesvarkens bijgebouwd.
Beide stallen zijn gebouwd met het Groen Label ICV systeem. Dit houdt in dat het mestoppervlak in de stal kleiner wordt gemaakt dmv schuine putwanden. En minder mestoppervlakte betekent natuurlijk minder ammoniak uitstoot, wat resulteert in een schonere lucht zowel binnen als buiten de stal! Alle varkens worden gevoerd met brij. Dit houdt in dat ongeveer 40-50% van de voeders bestaat uit vloeibaar geleverde producten. Dit zijn meestal restproducten uit de levensmiddelenindustrie. De overige 50-60% van het voer bestaat uit granen, eiwitbronnen en een mineralen / vitaminemengsel. Iedere 2 weken gaan er ongeveer 500 varkens van het bedrijf naar slachterijen in zowel Nederland als Duitsland.

De melkkoeien
Op ons bedrijf houden we 65 melkkoeien en 25 kalveren. De melkveetak is in 2012 uitgebreid en tegelijkertijd is er een melkrobot geplaatst. Door de melkrobot kunnen de koeien meerdere keren per dag op vrijwillige basis gemolken worden. De koeien krijgen voer wat gemengd wordt in een zgn voermengwagen. Hier gaat o.a. kuilgras, snijmais, bietenperspulp, bierborstel en soyaschroot in. Dit wordt gemengd tot een mooi gelijkmatig mengsel waarvan de koeien vrijwel onbeperkt kunnen eten. In de melkrobot krijgen ze nog extra aanvulling door middel van een brok. Onze melk gaat naar de fabriek van Delta Milk en wordt daar verwerkt tot kaas. Deze kaas is in de winkel te herkennen door het logo van DE GRAAFSTROOM.

Deelname Boert Bewust
Wij zijn deelnemer omdat we merken dat veel mensen tegenwoordig een vooroordeel hebben ten opzichten van de boer. Door onze deelname aan Boert Bewust willen we een stukje openheid creeeren en willen we laten zien hoe wij voor onze dieren zorgen en dat vooroordelen niet altijd kloppen.
Veel mensen weten niet dat wij over meer dingen moeten nadenken dan alleen de hoeveelheid eten die onze koeien en varkens moeten krijgen. Er komt veel meer bij kijken om een gezond en goed lopend bedrijf te runnen.
Boert bewust is een mooie manier om de mensen uit onze regio uit te nodigen om met ons in gesprek te gaan. En dit doen wij dus graag door ons bedrijf open te stellen o.a. tijdens diverse activiteiten van Boert Bewust.

Varkens- en melkveebedrijf fam. van Ommeren

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Familie van Ommeren heeft een ontvangstmogelijkheid. In deze ruimte is ook informatie over Vallei Boert Bewust. Ze zetten de deuren van hun bedrijf met regelmaat open. Daarnaast willen ze ook helpen bij andere Vallei Boert Bewust-activiteiten. Schoolklassen uit Ede en Ederveen komen 1-2 keer per jaar op het bedrijf. Daar leren de kinderen van alles over de dieren op het bedrijf.

  • Het bedrijf neemt deel aan de Kringloopwijzer. Hier worden diverse milieuprestaties inzichtelijk gemaakt. Voorbeelden zijn het fosfaat- en stikstofbodemoverschot, de ammoniakemissie en de opbrengst van het eigen land. Daarnaast kan ook de koolstofkringloop opgemaakt worden en kan de de uitstoot van broeikasgassen worden berekend.

  • Om energie te besparen wordt er gebruik gemaakt van een frequentie regelaar. Het sturen van de ventilatoren met een frequentie regelaar heeft als voordeel dat het stal klimaat beter kan worden gecontroleerd. Op het bedrijf is een voorkoeler aanwezig. In de voorkoeler wordt de melkwarmte afgestaan aan het koude water dat er omheen stroomt. Er is daarna minder energie nodig om de melk te koelen.

  • Op dit bedrijf spelen dierenwelzijnsaspecten een grote en belangrijke rol. Een koeborstel is aanwezig om de stofjes te verwijderen van de ruggen van de koe. In een speciale afkalfstal kan de koe rustig bevallen. De kleine kalfjes blijven tot minimaal 3 maanden na hun geboorte op stro. Het dak van de stal is goed geïsoleerd. Hierdoor blijft de temperatuur zowel in de winter als in de zomer op een constanter niveau.

  • Familie van Ommeren gebruikt zo weinig mogelijk medicijnen bij de melkkoeien. Dit is niet alleen beter voor de koeien, maar ook voor de producten zoals melk en vlees. De mest uit de stal wordt een aantal keer per dag door een mestschuif weggeschoven. Daarmee verdwijnen ook de ziektekiemen

  • Omdat niet alle mest op de eigen gronden kan worden uitgereden, wordt er ook een deel van de mest verwerkt.

  • Voor dit bedrijf is een landschapsplan opgesteld. De erfbeplanting is ook conform dit plan aangebracht. Als de koeien in de stal staan, is het ’s nachts minimaal 6 uur donker. Zo krijgen de koeien ook het dag- en nachtritme mee.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze