Welkom op de website van Vallei

V.O.F. Melkveebedrijf ’t Heiveld

Dit melkveebedrijf is het thuis van Ben, Petra en de kinderen Erik, Tijs en Marit Apeldoorn. We verzorgen met veel plezier ongeveer 120 melkkoeien en ongeveer 80 stuks jongvee. We vinden het geweldig om zo werk en privé te kunnen combineren. Petra heeft naast het werk op de boerderij ook een baan buitens huis. Op het bedrijf hebben we hulp van opa Apeldoorn en regelmatig is er een stagiaire.

Comfort en welzijn
Voorop in onze bedrijfsvoering staat comfort voor de koeien én voor de boer. We hebben daarvoor de beschikking over moderne stallen met veel lig- en loopruimte voor de koeien en korte looplijnen voor de boer. Twee Lely melkrobots nemen ons bijzonder veel werk uit handen en zijn 24 uur per dag toegankelijk voor de koeien. Gemiddeld worden de koeien hier 3 maal per dag gemolken: de koeien die net gekalfd hebben en veel melk produceren komen graag bij de robot en worden maximaal 4 maal daags gemolken, de koeien die al weer drachtig zijn en waarvan de productie al weer zakt bezoeken de robot ongeveer 2 maal per dag. In de robot krijgen de koeien ook krachtvoerbrokjes, daar zijn ze dol op. De melkproductie, waar het uiteindelijk om draait, is prima: gemiddeld geven de melkkoeien ruim 35 kg per dag. Totaal is dat 1,4 miljoen kg per jaar voor de hele veestapel.

Weidegang
Vanaf eind april tot eind oktober kunnen de koeien overdag de wei in om te bewegen en gras te eten. Ook voeren we zowel zomer als winter een compleet gemengd rantsoen in de stal. Dit rantsoen bestaat voornamelijk uit gehakseld snijmaïs, kuilgras, bietenperspulp en aanvullend krachtvoer. De koeien beslissen zelf of ze naar buiten gaan of liever binnen blijven. Bij mooi, droog en niet te warm weer zijn er veel koeien buiten. Schijnt de zon fel of regent het, dan blijven er veel dieren binnen. Ook de voorkeur van de koeien verschilt, sommigen gaan dagelijks lang naar buiten, andere blijven bijna altijd in de stal.

Totaal is er voor de voerproductie ruim 70 ha beschikbaar. We telen 50 ha gras en 20 ha snijmaïs. De grond ligt helaas niet allemaal rond de boerderij. We gebruiken ook grasland in Leusden en Scherpenzeel en gras- en maïsland in Hoenderloo. Al het voer voor onze veestapel verbouwen we zelf en 90% van de mest kunnen we kwijt op ons eigen land. Het overige mest gaat over het land van omliggende bedrijven.

V.O.F. Melkveebedrijf ’t Heiveld

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Ben en Petra zijn actief voor Vallei Boert Bewust en zijn zij bekende gezichten tijdens activiteiten die georganiseerd worden. Daarnaast zijn ze ook betrokken bij de jaarlijkse winterwandeling van Vallei Horstee. Samen met burgers en andere boeren wordt er een wandeling door de omgeving en over boerderijen georganiseerd. 

  Ben is actief op Twitter en plaatst hier zeer regelmatig berichten over de eigen boerderij en over de agrarische sector. Melkbedrijf ’t Heiveld is erkend leerbedrijf SBB. 

 • Melkveebedrijf ‘t Heiveld heeft voldoende land om ruwvoer zelf  te verbouwen. Er wordt niets aangekocht en dit scheelt in transport. Om erfafspoeling tegen te gaan is er een bezinksloot op het bedrijf aangelegd. Een bezinksloot zorgt ervoor dat afstromend hemelwater van de erfverharding in de bezinksloot zinkt voordat het via een overloop in het oppervlaktewater wordt geloosd.
  Om water te sparen heeft familie Apeldoorn in samenwerking met het Waterschap en 2 collega boeren stuwtjes geplaatst in de sloten. Deze stuwtjes zorgen ervoor dat het water niet zomaar wegstroomt maar juist door hoogteverschil te creëren, behouden en verdeeld wordt over het land.

 • Op het bedrijf van Petra en Ben Apeldoorn wordt er op verschillende vlakken Energie bespaard. Zo zijn er frequentieregelaars geïnstalleerd op de ventilatoren en op de vacuumpomp bij de melkrobots. Een frequentieregelaar zorgt ervoor dat energie bespaart wordt op het moment dat vol vermogen niet nodig is. Daarnaast is er een voorkoeler aanwezig. In de voorkoeler wordt de melkwarmte afgestaan aan het koude water dat er tegenin stroomt. Er is daarna minder energie nodig om de melk te koelen. 

  Voor het opwekken van elektriciteit gebruikt Ben zonnepanelen. Met deze zonnepanelen kan ongeveer 65% van de gebruikte energie opgewekt worden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van groene stroom.

 • Ben en Petra besteden veel aandacht aan het Welzijn van de koeien. De koeien die gaan kalven, staan niet vastgebonden en hebben de beschikking tot een groot om rustig hun kalfje te kunnen krijgen. Op meerdere plekken in de stal zijn ronddraaiende koeborstels op aanwezig, die er voor zorgen dat stofdeeltjes en los haar van de koe verdwijnt. De koeien maken er veel gebruik van, ze vinden het heerlijk om zich zo over rug of nek te laten borstelen. De kalfjes worden tot ruim 4 maanden leeftijd volledig op stro gehuisvest.
  Ook op een warme zomerdag is het goed vertoeven in de stal voor de dieren. In de stal bij het jongvee en droge koeien is dakisolatie aanwezig In de koeienstal zijn diverse ventilatoren opgehangen en hangt er een druppelsysteem wat voor verkoeling zorgt..

 • Drie sterren voor Diergezondheid! Samen met de dierenarts wordt het Koe-Kompas opgesteld. Dit is een managementinstrument om te kijken naar voeding, water, huisvesting, dierwelzijn, het melken, jongvee-opfok en diergezondheid. Het KoeKompas laat zien waar de sterke punten van het bedrijf liggen en waar de boer stappen kan zetten om te verbeteren. Door huisvesting, voeding en water, en de melkroutines te optimaliseren kan ook beperkt worden dat koeien ziek worden en vervolgens medicijnen nodig hebben.
  Er worden geen dieren aangekocht. Dit vermindert het risico van insleep van ziekten. Fokkerij is een hobby van Ben en krijgt veel aandacht. Alle dieren op de boerderij zijn er dan ook geboren.

 • Op en rondom melkveebedrijf ’t Heiveld is er volop aandacht voor Natuur. Een aantal penselen zijn Ingezaaid met rode klaver en kruidenrijk grasland. Dit zorgt voor een grote biodiversiteit . Op de akkers en weilanden wordt gebruik gemaakt van stalmest. Het gebruik van stalmest bevorderd de biodiversiteit in de grond en zorgt voor nestmateriaal voor vogels.

  Daarnaast zijn er knotwilgen, houtwallen en meerdere bomen en struiken waar erfvogels en andere dieren kunnen schuilen en nestelen. In de stallen nestelen jaarlijks meerdere zwaluwpaartjes en tevens wordt een speciale uilenkast op het erf, bewoond door een kerkuilenpaartje.

   

 • Voor thema Beeldkwaliteit worden diverse pluspunten gescoord. Het bedrijf ziet er netjes en verzorgd uit en wanneer er voldoende gras staat en het weer het toelaat lopen de koeien van ’t Heiveld buiten met een minimaal van 160 dagen per jaar. Dit zorgt voor een mooi plaatje.
  Om lichtvervuiling tegen te gaan is er een tijdklok op de verlichting in de stal geïnstalleerd waardoor het ’s nachts minimaal 6 uur donker is. 

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze