Welkom op de website van Vallei

Pluimvee – en varkensbedrijf Drie-P B.V.

Drie-P BV is een echt familiebedrijf en wordt gerund door de derde generaties Bouw (toevallig heten we allemaal Pieter!). De eerste generatie begon rond 1940 met melkkoeien aan de Appelseweg 10 in Voorthuizen. Het bedrijf werd langzaam uitgebreid met leghennen in kleine stalletjes in de wei. In de jaren 70 schakelden vader en zoon over op pluimvee op de kooi en werd gestart met vleesvarkens. De stap naar zeugenhouderij was een aantal jaren later vanzelfsprekend. Begin jaren negentig breidde het agrarische bedrijf verder uit naar de huidige locatie aan de Appelseweg 11. Vlak daarna stapte de derde en huidige generatie Pieter Bouw in het familiebedrijf.

De Pluimveehouderij

Momenteel runnen wij een modern pluimveebedrijf met bruine leghennen in koloniehuisvesting, de kooihuisvesting van de toekomst. Elke kooi is 6,5 m2 groot en bevat zo’n 60 kippen. Dit aantal zorgt ervoor dat er snel een rangorde is in de groep en dus rust. Voor het welzijn van de dieren heel prettig. Elke kooi heeft voldoende zitstokruimte, scharrelmat met strooisel en een piksteen en een legnest zodat de kippen in een beschermde omgeving hun ei kunnen leggen. De kippen hebben een scharrelmat waar we regelmatig vers strooisel op doen. Deze manier van bedrijfsvoering is goed voor het milieu. Het zorgt voor minder fijnstof en een lagere uitstoot van ammoniak. Een schone lucht bevordert de gezondheid van onze kippen en ons personeel. De verse eieren worden dagelijks bij onze klanten afgeleverd. Wij fokken zelf de leghennen op: van eendagskuiken tot leghen.

Varkenshouderij
Naast leghennen hebben wij ook vleesvarkens. Al onze dieren hebben een hoge gezondheidsstatus, wat betekend dat ze bijna niet ziek worden. Zij hebben daarom nauwelijks tot geen antibiotica nodig. Wij houden onze dieren gezond door het hanteren van onder meer strenge hygiëneregels. U kunt daarom helaas niet zomaar ons bedrijf bezoeken. Op afspraak ontvangen wij kleine groepen belangstellenden en laten hen bij ons een kijkje in de keuken nemen. Dat vinden wij belangrijk en leuk om te doen. Kijk hier op onze website

Waarom zijn we deelnemer van Boert Bewust
Als sinds de start van Vallei Boert en eet bewust zijn wij enthousiast. We vinden het belangrijk om naar de mensen die bij ons uit de regio komen, te laten zien wat we doen op ons bedrijf. Mensen moeten weten en herkennen wat zij kopen.
Het mooiste is als alle takken van de agrarische sector uit onze regio aangesloten zouden zijn zodat we met elkaar de agrarische sector kunnen vertegenwoordigen. Op die manier kunnen we het onderscheid laten zien. Een biologisch bedrijf hoeft niet per definitie altijd een milieuvriendelijk bedrijf te zijn. En een milieuvriendelijk bedrijf is niet altijd diervriendelijk.

Pluimvee – en varkensbedrijf Drie-P B.V.

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Er komen zeer regelmatig middelbare scholieren op bezoek bij Drie-P. Ze houden graag gevoel bij wat de jeugd bezig houdt. De gesprekken die onstaan zijn voor hen absoluut van meerwaarde. Hoe ziet de jeugd de toekomst? Daar kunnen wij soms nog veel van leren!
  Ook heeft Pieter Bouw een actief Twitteraccount (@Pieter_bouw) dat je kunt volgen.

 • In de stallen worden de mestbanden belucht met warme lucht uit de stal. Dit zorgt voor een droge mest die makkelijk verwerkbaar is en minder ammoniakuitstoot. Ammoniak is schadelijk voor het milieu, dus het is goed als dit in de mest blijft. De kippen worden in koloniehuisvesting gehouden. Zo zitten ze samen in een groep die niet te groot is, zodat ze snel randorde kunnen bepalen en er rust in de groep is. Doordat hier geen zand en stro op de bodem ligt, blijft de lucht vrij van stofdeeltjes en kun je vrij ademhalen.

 • Drie-P bespaart energie door de warmte die uit de ventilatie komt te gebruiken in bijvoorbeeld de mestbandbeluchting. Daarnaast hebben ze een frequentieregelaar. Die zorgt ervoor dat er minder energie verspild wordt door waar mogelijk de stroom af te sluiten of pieken op te vangen.

 • Om de kippen gelukkig te houden biedt de boer afleidingsmateriaal aan, zoals blokken om snavels te slijpen en luzerne stro. Ook met de verlichting is rekening gehouden. Kippen kunnen niet goed tegen flikkerend licht en nemen dit eerder waar dan mensen. Hoogfrequente lampen flikkeren niet, dus hebben de kippen er geen last van.

 • De dierenarts komt vaak op bezoek bij Drie-P om de gezondheid van de kippen in de gaten te houden. Daarnaast worden er elk jaar ook minstens 6 secties uitgevoerd. Bij een sectie bekijk je een kip van binnen. Je weet dan precies hoe het met die kip gaat en dat zegt veel over de rest van de kippen. Door die ene kip weet je dan voor de andere tienduizend kippen hoe de gezondheid is. Door de goede diergezondheid sterven er weinig kippen en hoeven er weinig medicijnen toegepast te worden.

 • Drie-P werkt samen met natuurbeherende partijen om de natuur te onderhouden. Daarnaast doet de Drie-P aan weidevogelbeheer en zijn er nestmogelijkheden voor erfvogels en insecten: uilen, vleermuizen, insectenhotel etc.

 • De mest van de kippen blijft slechts korte tijd op het bedrijf. Binnen 48 uur is het al opgehaald! Dit is goed voor de geur in de omgeving, omdat mest erg stinkt en anders waarschijnlijk buiten wordt opgeslagen. Daarnaast gaat de mest ook voornamelijk naar het buitenland. Nederland is nu eenmaal te klein om alle mest van de Nederlandse dieren te kunnen toepassen, dus is het fijn als een buurland er ook gebruik van maakt.

 • Rondom de boerderij is de beplanting (alle struiken en bomen) aangelegd met een landschapsplan van de gemeente. Dit plan zorgt ervoor dat het bedrijf goed opgaat in de omgeving en dat de juiste planten voor de streek worden gebruikt.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze