Welkom op de website van Vallei

Peter’s Farm familie Jansen

Wij zijn Henk en Willy Jansen en hebben dit bedrijf in 1997 gekocht. Het was toen sterk verouderd. Nadat we bij een collega het Peter’s Farm concept hadden gezien waren we daar erg enthousiast over. Zo besloten we in 2001 een nieuwe kalverstal te bouwen volgens de norm van dit concept. In 2006 volgde de tweede kalverstal.

We hebben gekozen voor Peter’s Farm omdat de grotere groepssamenstelling (kuddes van circa 40 kalveren) zorgt voor vrijheid, rust en nieuwsgierige kalveren die graag met ons mensen in contact zijn. Vooral de rust in de koppels vinden wij erg prettig, zo kun je gemakkelijk onverwachts mensen door de stal rondleiden zonder dat dit onrust geeft voor de kalveren.

Henk is lid van een werkgroep van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). Deze werkgroepen discussiëren samen over onderwerpen binnen de varkenshouderij die worden aangedragen door de landelijke NVV. Via deze werkgroep is Henk in aanraking gekomen met het project Vallei Boert Bewust. Wij doen mee met Vallei Boert Bewust omdat we de sector erg eenzijdige belicht vinden. Verkeerde informatie over de veehouderij via de media is ons al langere tijd een doorn in het oog. Wij denken dat het samen werken van de verschillende boeren binnen het project de kracht kan zijn. Onze ervaring is dat, als je de mensen laat zien wat je doet en uitlegt waarom je het doet, mensen altijd geïnteresseerd reageren. Zo ontvangen wij geregeld mensen op het bedrijf. In het zomerseizoen hebben we iedere week wel mensen die langslopen of-fietsen en dan een kijkje komen nemen bij de Peter’s Farm kalveren. Dit vinden wij erg leuk en via deze weg dragen wij dan ook bij aan transparantie naar de burgers. Dit vinden wij van groot belang.

Peter’s Farm familie Jansen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Voor het thema Maatschappij zijn Henk en Willy Jansen bereid zich in te zetten voor activiteiten georganiseerd door Vallei Boert Bewust. Daarnaast scoren Henk en Willy pluspunten op het willen organiseren van een open dag. Zo is het idee om in 2015 een open dag te organiseren waarbij de blankvleeskalveren goed te bezichtigen zullen zijn.

  • Om Energie te besparen is er een frequentieregelaar op de boerderij. Een frequentieregelaar zorgt er voor dat een ventilator op lage toeren kan draaien zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie. Daarnaast is er in één stal van de kalveren een natuurlijke ventilatie. Op dit bedrijf wordt als duurzame energiebron gebruik gemaakt van een biomassakachel die het gehele bedrijf plus woonhuis voorziet van energie. De kachel wordt gestookt op miscanthus gras wat op 2 hectare bij de boerderij wordt verbouwd. Door het gebruik van biologische brandstoffen is er een kortere co2 kringloop die een gunstig invloed heeft op het broeikaseffect. Via warmtewisselaars kan de energie van de biomassakachel ook worden overgedragen op bestaande cv-installaties.

  • De Familie Jansen is aangesloten bij het Peters Farm concept. Dit concept richt zich voornamelijk op het dierwelzijn. Zo bieden zij de kalveren gele skippyballen en is het aanbieden van schuurborstels verplicht. Hierdoor haalt het bedrijf pluspunten op afleidingsmateriaal. Ook worden er punten gescoord op het houden van grote groepen kalveren. Dit zijn groepen tussen de 15-40 kalveren. Daarnaast is er voldoende daglichttoetreding om het dag- en nachtritme van de kalveren niet te verstoren. Ook is er gebruik gemaakt van dakisolatie zodat het klimaat binnen de stal minder kan worden beïnvloed door het seizoen.

  • De Diergezondheid op het bedrijf van Henk Jansen is 3 punten waard. Zo is het gebruik van medicijnen minder dan is toegestaan namelijk 25% onder de maximale streefwaarde van 0-23. Ook wordt er op de aanvoer van kalveren een pluspunt gescoord dit omdat per stal alle dieren uit één land komen want de kans op onverwachte ziektes verkleind.

  • In het certificeren van de Beeldkwaliteit wordt de netheid van het erf bekeken. Hier wordt bijvoorbeeld gekeken naar de bestrating van het erf. Ook wordt de bouwstijl bekeken en of deze past bij de stijl van de Gelderse Vallei. Daarnaast wordt er apart aandacht besteed aan de kadaverplaats. Dit in verband met het aanzicht vanaf de weg en het ontvangst van bezoekers. Zo is de kadaverplaats bij het bedrijf goed afgeschermd door een heg. Daarnaast is er een landschapsplan uitgevoerd wat zorgt voor nog een pluspunt op het onderdeel beeldkwaliteit.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze