Welkom op de website van Vallei

Peter’s Farm familie Jansen

Wij hebben dit bedrijf in 1997 gekocht. Het was toen sterk verouderd. In 2001 hebben we een nieuwe kalverstal gebouwd volgens de norm van het Peter’s Farm concept (kuddes van ca. 40 kalveren). In 2006 volgde de tweede kalverstal.
In 2011 hebben we een nieuwe varkensstal voor 570 vleesvarkens gebouwd. Henk is van huis uit “varkensman” en daarom wordt de varkens tak op het bedrijf Henks hobby genoemd. In de nieuwe varkensstal is er de mogelijkheid om grote groepen van 40 varkens te houden. Wanneer het bedrijf de varkens in de grote groepen huisvest komt het in aanmerking voor het Beter Leven keurmerk. Op dit moment wordt hier niet voor gekozen en worden de varkens in kleinere groepen gehuisvest. Henk is lid van een werkgroep van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV).

Deze werkgroepen discussiëren samen over onderwerpen binnen de varkenshouderij die worden aangedragen door de landelijke NVV. Via deze werkgroep is Henk in aanraking gekomen met het project Vallei Boert Bewust. Wij doen mee met Vallei Boert Bewust omdat we de sector erg eenzijdige belicht vinden. Verkeerde informatie over de veehouderij via de media is ons al langere tijd een doorn in het oog. Wij denken dat het samen werken van de verschillende boeren binnen het project de kracht kan zijn. Onze ervaring is dat, als je de mensen laat zien wat je doet en uitlegt waarom je het doet, mensen altijd geïnteresseerd reageren. Zo ontvangen wij geregeld mensen op het bedrijf. In het zomerseizoen hebben we iedere week wel mensen die langslopen of-fietsen en dan een kijkje komen nemen bij de Peter’s Farm kalveren. Dit vinden wij erg leuk en via deze weg dragen wij dan ook bij aan transparantie naar de burgers. Dit vinden wij van groot belang.

Peter’s Farm familie Jansen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Voor het thema Maatschappij zijn Henk en Willy Jansen bereid zich in te zetten voor activiteiten georganiseerd door Vallei Boert Bewust. Ook zijn zij zich aan het oriënteren op het gebruik van sociale media. Zo zal er een bedrijfsmatige Facebook pagina worden gemaakt. Wanneer deze online is, zal deze worden toegevoegd aan de persoonlijke pagina van Familie Jansen.

  • Voor het thema Energie scoort het bedrijf van Familie ‘Jansen” bij de varkens meer dan genoeg pluspunten. Zo hebben de ventilatoren een ingebouwde frequentieregelaar en een zomer- en een winterstand. In de stal is een grondventilatiesysteem ingebouwd wat inhoudt dat de lucht die de stal binnenkomt eerst door tunnels onder de stal door gaat voordat het door de stal wordt verdeeld. Op dit bedrijf wordt als duurzame energiebron gebruik gemaakt van een biomassakachel die het gehele bedrijf plus het woonhuis voorziet van energie. De kachel wordt gestookt op miscanthus gras wat op 2 hectare bij de boerderij wordt verbouwd. Door het gebruik van biologische brandstoffen is er een kortere co2 kringloop die een gunstig invloed heeft op het broeikaseffect. Via warmtewisselaars kan de energie van de biomassakachel ook worden overgedragen op bestaande cv-installaties.

  • Op het bedrijf van familie Jansen wordt er gebruik gemaakt van het Groen label in de mestput bij meer dan 50% van de varkens. Dit houdt in dat de emissie aanzienlijk wordt verlaagd wat goed is voor het klimaat en voor de gezondheidstatus van de varkens. Ook wordt er extra afleidingsmateriaal ingezet om uiting van stereotype gedrag te verminderen. Het afleidingsmateriaal bestaat uit strokokers en speelkettingen. Een ander positief effect op het welzijn is dat er voldoende ramen zijn in de stal waardoor het natuurlijk dag- en nachtritme van de varkens niet wordt verstoord.

  • Het gemengde bedrijf van Henk Jansen scoort op het thema Mest 2 pluspunten. Deze punten zijn gescoord doordat dat er meer dan 20% boven het percentage van de vastgestelde verwerkingsplicht van afgevoerde mest wordt verwerkt.

  • In het certificeren van de Beeldkwaliteit wordt de netheid van het erf bekeken. Hier wordt bijvoorbeeld gekeken naar de bestrating van het erf. Ook wordt de bouwstijl bekeken en of deze past bij de stijl van de Gelderse Vallei. Daarnaast wordt er apart aandacht besteed aan de kadaverplaats. Dit in verband met het aanzicht vanaf de weg en het ontvangst van bezoekers. Zo is de kadaverplaats bij het bedrijf goed afgeschermd door een heg. Daarnaast is er een landschapsplan uitgevoerd wat zorgt voor nog een pluspunt op het onderdeel beeldkwaliteit.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze