Welkom op de website van Vallei

Melkveebedrijf en pluimvee opfok Maatschap van Ingen

Hallo, wij zijn Bertus en Ria van Ingen en in De Glind hebben we een boerderij met pluimveeopfok en melkvee. In 1988 hebben wij het bedrijf van de ouders van Bertus overgenomen. Dit bedrijf was toen nog gevestigd in Renswoude. In 1990 is het bedrijf verplaatst naar De Glind, waar wij nog altijd met veel plezier wonen.
Onze boerderij is een echt familiebedrijf. We hebben een gezin met vier kinderen in de leeftijd van 25-30 jaar. De kinderen werden altijd betrokken bij het werk op de boerderij. Een boerderij is een mooie omgeving om op te groeien. Leren omgaan met dieren, verantwoordelijkheid nemen en omgaan met gevaren die ook aanwezig zijn, als je speelt op de boerderij. Alle kinderen zijn inmiddels de deur uit en inmiddels hebben we ook drie kleinkinderen. Onze zoon Mark zit met ons in maatschap en het is de bedoeling dat hij samen met zijn vriendin het bedrijf overneemt. 

 

Verleden

Toen wij het bedrijf kochten waren er varkens, koeien en vleeskalkoenen. Van de varkens hebben we in 1998 afscheid genomen. De rechten mochten toen nog omgeruild worden naar pluimveerechten en de kalkoenentak is toen uitgebreid. 

Het houden van kalkoenen is een mooie tak van sport, maar toch besloten we in 2008 om de kalkoenentak af te stoten en verder te gaan met opfokhennen. De schuren zijn toen omgebouwd. 

Pluimvee opfok

Hennen opfokken is mooi om te doen. De kuikens komen als ééndagskuiken op ons bedrijf. De schuren zijn dan verwarmd tot 38 graden, wat geleidelijk wordt afgebouwd.  In de 17 weken dat de kuikens/hennen  bij ons zijn, verzorgen wij ze. Dit wil zeggen dat  ze volgens bepaalde schema’s voer, water en licht aangeboden krijgen. Ook krijgen ze de entingen die nodig zijn om de hennen gezond te houden. Verder krijgen ze op verschillende niveaus water aangeboden, waardoor ze leren zich door het hele systeem te bewegen. Na 17 weken worden de hennen overgeplaatst naar pluimveebedrijven, waar de hennen aan hun leg carrière beginnen. 

Sinds 2018 hebben wij een gedeelte van de hennen omgeschakeld naar biologische opfokhennen. Deze hennen gaan tijdens de opfok naar buiten en ze krijgen ander voer.

Melkveehouderij

Verder hebben wij 40 melkkoeien. Tegenwoordig ben je dan klein. Toch vinden wij dit ook leuk om te doen. Je bent heel anders bezig dan met kippen en je bent meer buiten aan het werk op het land.

Wij vinden ons bedrijf groot genoeg, groeien hoeft voor ons niet. We kijken nu vooral wat er beter kan. Ook met het oog op milieu en diervriendelijkheid. We proberen het al zo goed mogelijk te doen, maar het kan altijd beter.

Al met al zijn wij trots op ons bedrijf en wij vinden het mooi dat er een opvolger is, vooral in deze tijd dat alles zo onzeker is. We zijn best bezorgd over de toekomst van de landbouw in Nederland. Mensen beseffen vaak niet hoe bevoorrecht wij zijn met altijd vers en gezond voedsel. Toch gaan wij door met ons bedrijf. Boer zijn, is niet alleen een beroep, maar het is vooral een manier van leven. Door deel te nemen aan Vallei Boert Bewust willen we graag openheid geven in hoe wij ons bedrijf runnen. De mooie van Boert Bewust vinden we dat er meerdere bedrijven bij aangesloten zijn en ook van diverse sectoren. 

Melkveebedrijf en pluimvee opfok Maatschap van Ingen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Familie van Ingen helpt regelmatig mee bij activiteiten voor Vallei Boert Bewust. 

  Belangstellenden kunnen de biologische hennen van de familie van dichtbij bekijken vanaf een recreatiepunt met picknicktafel langs de weg.
  Om de voedselveiligheid te kunnen waarborgen heeft Bertus een speciale cursus gevolgd voor het bestrijden van ongedierte. Hier is hij dus speciaal gecertificeerd voor.

 • Het pluimvee en melkveebedrijf van familie van Ingen scoort een aantal pluspunten op het onderdeel Milieu. Het bedrijf is volledig zelfvoorzienend in het ruwvoer van het melkvee. Alles wordt verbouwd op eigen akkers en weilanden en dit voorkomt onnodig transport en de daar bijbehorende uitlaatgassen. Om erfafspoeling tegen te gaan is er bij de mestopslag een opvangput gemaakt zodat het vervuilde water niet in de grond terecht komt.

  In de stallen van het pluimvee wordt mestbandbeluchting toegepast. Door warme lucht uit de nok van de stal over de mest te verplaatsen kan de mest in de stal goed gedroogd worden. Dit heeft voordelen in het drogestofpercentage en daarbij het af te voeren aantal tonnages mest, maar ook voor de uitstoot van ammoniak.

 • Om Energie te besparen heeft familie van Ingen verschillende maatregelen getroffen. Zo gebruikt het bedrijf volledig groene stroom welke voor 100% afkomstig is van de zonnepanelen die op de daken van de stallen liggen. Zowel bij het melkvee als bij de kippen worden de ventilatoren in de stallen gestuurd door een frequentieregelaar. Het sturen van de ventilatoren met een frequentie regelaar heeft als voordeel dat het stal klimaat beter kan worden gecontroleerd wat veel energie bespaart. 

 • Familie van Ingen besteedt veel aandacht aan het Welzijn van alle dieren..
  De leghennen hebben de beschikking over afleidingsmateriaal zoals balen luzerne en pikstenen. Dit voorkomt verveling. Een aantal van de hennen worden biologisch gehouden. Deze hennen hebben een overdekte uitloop en kunnen als ze oud genoeg zijn ook naar buiten..
  Ook de koeien gaan als er voldoende gras staat en het weer het toelaat naar buiten. In de stal is er is een koeborstel aanwezig waar de koeien zich aan kunnen krabben. De kalveren verblijven minimaal 3 maanden op stro en voor de koeien zijn zachte koematrassen aanwezig. 

 • Voor het onderdeel Diergezondheid wordt er zowel bij het pluimvee als bij het melkvee het maximaal aantal van 3 sterren behaald.
  Bij het pluimvee is een duidelijke hygiëneprotocol. Zo mogen de stallen alleen betreden worden nadat er eerst gedoucht en bedrijfskleding aangetrokken is. Vliegen worden actief bestreden door de stallen elke 3 maanden te ontsmetten en met anti-vliegmiddel te sproeien.  

  In de koeienstal is een mestrobot aanwezig die ervoor zorg dat de roosters meerdere keren per dag schoon worden geschoven. Dit voorkomt klauwproblemen bij de koeien. Daarnaast kent het bedrijf een gesloten bedrijfsvoering. Dat betekend dat er geen melkvee van buiten het bedrijf wordt aangekocht. Daarmee wordt ziekte insleep voorkomen. Het bedrijf heeft een zeer laag medicijn gebruik.

 • Familie van Ingen heeft een samenwerking met de plaatselijke weidevogelvereniging die helpt om de nesten van de weidevogels te markeren voordat er gemaaid wordt. ¾ ha. land dat het bedrijf in gebruik heeft, is natuurland. Hier is onder andere een kikkerpool in aangelegd. Op en rondom het erf zijn diverse bomen, struiken en heggen waar vogels in kunnen schuilen. In de koeienstal nestelen jaarlijks diverse boerenzwaluwen.

 • Het erf en de gebouwen zien er netjes uit. De koeien en de biologische opfokhennen lopen buiten in de wei. Dit zorgt voor een mooi plaatje. 

  De kadaverkoeling is vanaf de weg niet zichtbaar en ruikbaar is en er een erfcontract is met Rendac

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze