Welkom op de website van Vallei

Mts. van de Werfhorst-Oudendorp vleeskalverhouderij

Meer informatie volgt nog, kijkt u alvast bij de certificering voor informatie over het bedrijf.

Mts. van de Werfhorst-Oudendorp vleeskalverhouderij

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    De boerderij heeft een ontvangstmogelijkheid en deze wordt mede gebruikt om groepen te ontvangen die over de boerderij willen leren. Daarnaast kun je de boer en boerin ook bij evenementen van andere boeren tegenkomen waar ze graag een handje helpen.

  • Kalveren hebben een hoop melk nodig en het liefst drinken ze die ook warm. Om de melk op te warmen wordt gebruik gemaakt van zonnecollectoren. Die warmen water op door zonlicht en dat spaart een hoop energie uit. Daarnaast hebben ze een frequentieregelaar. Die zorgt ervoor dat er minder energie verspild wordt door waar mogelijk de stroom af te sluiten of pieken op te vangen.

  • De kalveren bij van de Werfhorst zitten er luxe bij. Ze hebben meer ruimte dan verplicht door de overheid en de jongste kalfjes hebben zelfs vloerverwarming! De stallen zijn goed geïsoleerd, waardoor de boer de temperatuur goed kan regelen. Voor de zieke kalfjes staat er een apart zieken hok waar ze op een comfortabele laag stro beter kunnen worden.

  • In elke stal worden alleen dieren vanuit hetzelfde land gehouden. Iedere omgeving heeft zo zijn eigen ziektekiemen waar de kalfjes tegen kunnen. Als je ze samen zet kunnen ze elkaar misschien ziek maken, dat wordt dus voorkomen. Ook is er op het bedrijf een duidelijke scheiding tussen een schone weg en een vuile weg. Dit betekent dat alles wat het bedrijf opkomt ‘schoon’ is en alles wat het bedrijf af gaat ‘vuil’. Hierbij wordt geprobeerd om de aan- en afvoer van dieren, voer en mest apart te houden om overdracht van ziektekiemen te voorkomen.

  • Een groot deel van de mest wordt geleverd aan SMG. SMG is de Stichting Mestverwerking Gelderland en zij verwerken de mest zodat deze goed toegepast kan worden als bijvoorbeeld bemesting voor de akkerbouw. Daarnaast zorgt de boer er ook voor dat er meer mest wordt verwerkt dan verplicht is.

  • Rondom de boerderij is de beplanting (alle bomen en struiken) aangelegd met een landschapsplan van de gemeente. Dit plan zorgt ervoor dat het bedrijf goed opgaat in de omgeving en dat de juiste planten voor de streek worden gebruikt. Deze beplanting is ook gebruikt om de kadaverplaats af te schermen van voorbijgangers.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze