Welkom op de website van Vallei

Mts A.A van Essen en E. Moerman

Op het gemengde bedrijf aan de Westerhuisweg zijn onze grootouders begonnen in 1922. Er werden toen koeien, kippen en varkens gehouden en er was daarnaast een boomgaard voor de fruitteelt.
Onze ouders hebben dit later overgenomen, voortgezet en uitgebreid. Sinds 1991 wonen Bertus en Els met hun kinderen op deze boerderij aan de Westerhuisweg en zoon Rens werkt nu ook al een aantal jaren mee op dit bedrijf.

De koeien mogen in de zomer lekker buiten weiden in de omliggende weilanden. In de winter verblijven ze in de ruime ligboxenstal die recent is vernieuwd. Deze stal is ruim opgezet en heeft veel licht en frisse lucht voor een gezond en natuurlijk klimaat.
De stal is daarbij voorzien van ruim voldoende ligplaatsen met hoogkwalitatieve koematrassen.


Daarnaast zijn er veel voer en drinkplaatsen en een aantal koeborstels voor het dierenwelzijn. Met de bouw van deze stal zijn veel energiebesparende maatregelen meegenomen, zoals frequentieregelaars op de vacuüm en melkpomp, een voorkoeler voor de melktank, en een extra energiezuinige melkkoelmachine. Verder is er een energiebesparend verlichtingsplan en er wordt op het hele bedrijf uitsluitend groene stroom gebruikt. Het streven is om zo min mogelijk antibiotica te gebruiken. De dierdag doseringen zijn hierdoor laag.
In verband met hygiëne en besmetting worden de kleine kalveren gehuisvest in kalveren iglo`s met uitloop.
De grotere kalveren worden gehuisvest in grotere groepen.

De vleesvarkens worden gehouden volgens het Beter-leven concept. Deze dieren krijgen extra veel ruimte, hebben veel afleiding/speelmateriaal met daarnaast stro-speelbakken en leven in grote groepen. De stallen zijn gebouwd volgens GroenLabel IVC om ammoniak -uitstoot te beperken. Om energie te besparen zijn alle ventilatoren frequentie gestuurd.

Door netjes te werken in en om het bedrijf zijn erf, stallen en sleufsilo`s ruim en schoon, wat efficiënter werkt en het arbeidsplezier vergroot.

 

Mts A.A van Essen en E. Moerman

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Op het bedrijf is een gastenverblijf aanwezig waar kleine groepen kunnen verblijven. Gasten zijn welkom in de stallen en om mee te helpen met melken. Bertus, Els en Rens staan bezoekers graag te woord om uitleg te geven en te laten zien hoe alles er aan toe gaat op het bedrijf. Ook brengen jaarlijks een aantal schoolklassen en groepen van gehandicapteninstellingen een bezoek aan de boerderij. Daarnaast is het bedrijf een erkend SBB leerbedrijf.

 • Het melkveebedrijf van familie van Essen scoort een aantal pluspunten op het onderdeel Milieu. Om erfafspoeling tegen te gaan zijn de sleufsilo’s schuin aflopend gemaakt. Vooraan de silo’s loopt een afvoer om sappen af te voeren zodat deze niet in grond of in de sloot terecht komen. Daarnaast is het bedrijf zelfvoorzienend in ruwvoer zoals maïs. Er hoeft dus geen voer aangekocht te worden van buiten. Dit bespaart brandstof van vrachtwagens die dit aan moeten leveren. De mest van onze koeien kunnen we kwijt op ons eigen bedrijf. 

 • Op het onderdeel Energie scoort het bedrijf diverse pluspunten. Er is een energiescan uitgevoerd en hier zijn diverse punten uitgevoerd. Zo is alle verlichting vervangen voor LED.
  Om energie te besparen zijn er meerdere frequentieregelaars geïnstalleerd. Onder andere op de melkinstallatie en de ventilator in de stal. Een frequentieregelaar zorgt ervoor dat de apparatuur niet harder draait dan nodig. Een platenkoeler zorgt ervoor dat de melk al op lagere temperatuur in de melktank terecht komt waardoor de melktank minder energie nodig heeft om af te koelen.

 • Dierwelzijn staat hoog in het vaandel op het bedrijf van Essen. De koeien hebben ligplekken die voorzien zijn van speciale verende koematrassen. In een speciale afkalfstal met een dikke laag stro kan de koe rustig bevallen. De kleine kalfjes blijven tot minimaal 3 maanden na hun geboorte op stro. In de stal zijn 2 koeborstels aanwezig om de stof en jeuk van de ruggen te verwijderen. In de nok van de stal hangt een grote ventilator. Deze zorgt voor aanvoer van verse lucht en geeft verkoeling bij hoge temperaturen.

 • Familie van Essen heeft diverse maatregelen genomen om te zorgen voor een goede Diergezondheid. Dit blijkt ook uit het maximale aantal van drie sterren op dit onderdeel. Het medicijnverbruik is zeer laag. Dit is niet alleen beter voor de dieren maar uiteindelijk ook voor de mensen.
  Het bedrijf is IBR vrij. IBR is een virusinfectie bij rundvee. Als koeien dit virus bij zich hebben, dan betekend dit vaak een lagere melkopbrengst. Daarnaast kent het bedrijf een gesloten bedrijfsvoering, wat wil zeggen dat er geen vee van buiten het bedrijf wordt aangekocht. Dit voorkomt insleep van ziektes.

 • Op en rondom het erf is er veel aandacht voor Natuur. Er zijn meerdere houtwallen, bomenranden, knotwilgen en erfbeplanting waar volop nest- en leefmogelijkheid is voor vogels en andere dieren. In de nok van de schuur nestelt een uil en ook komt de zwaluw hier zeer regelmatig voor. Op het maïsland wordt gebruik gemaakt van ruige mest wat gunstig is voor het bodemleven.

 • Op het onderdeel Beeldkwaliteit scoort familie van Essen het maximaal aantal sterren. Er is een landschapsplan uitgevoerd wat zichtbaar is in diverse houtwallen met streekeigen beplanting  rondom de boerderij. De boerderij gaat hierdoor goed op in de omgeving. Het erf en de gebouwen zien er zeer netjes, strak en verzorgd uit. De koeien lopen in de zomermaanden in de wei. Dit levert een prachtig plaatje op.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze