Welkom op de website van Vallei

Melkveehouderij Nieuw Birreveld

Boerderij Nieuw Birreveld is eigendom van de familie Gerritsen. Het is een familie bedrijf uit 1940 begonnen in Oosterbeek.
In 1970 is het bedrijf verhuisd naar de Glind met 16 koeien en 50 vleesvarkens, de boerderij werd van de Rudolphstichting gepacht tot 1981.
Vanaf die tijd is het in eigendom.

In 2009 hebben wij, Arjan en Nicole het melkveebedrijf overgenomen. Wij wonen hier met onze 3 kinderen in deze mooie omgeving.
Het bedrijf bestaat nu uit 80 melk koeien. De koeien worden in een 2x 7 visgraat stal gemolken.
De melk wordt verwerkt bij de kaasfabriek DOC in Hoogeveen. Hier worden foliekazen en natuurkazen gemaakt.
Bij boerderij ligt 23 ha grasland en 5 ha maisland voor productie van ruwvoer.
Het jongvee wordt vanaf 3 weken bij de buren opgefokt en met 2 jaar komen de dieren weer terug naar onze boerderij om voor de eerste keer te kalveren en melk gaan produceren.
Er zijn twee afkalverboxen. Hier kunnen de kalveren geboren worden in een ruim hok met zand en stro, een mooie kraamkamer voor koe en kalfje.
In de ligboxen liggen koematrassen, er zijn ventilators en een koeborstel voor een verhoogt koecomfort.
Het asbestdak is verwijderd en er ligt nu een geisoleerd dak op waardoor het in de zomer heerlijk koel is en in de winter droger blijft.
Op onze facebookpagina kun je van alles lezen over ons bedrijf.

Melkveehouderij Nieuw Birreveld

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Arjan en Nicole hebben Facebook Melkveebedrijf Nieuw Birreveld en zettendaar allerlei wetenswaardigheden van het bedrijf op. Om iedereen te laten zien wat er speelt op een melkveehouderijbedrijf,kunnen mensen komen kijken ruiken en proeven. Daarnaast willen ze ook helpen bij andere Vallei Boert Bewust-activiteiten.

  • Het bedrijf neemt deel aan de BEX.

  • Voor dit bedrijf is een energiescan uitgevoerd. In dit rapport staan maatregelen vermeld die op dit bedrijf kunnen worden toegepast om energie te besparen. Op het bedrijf is een warmteterugwinningsinstallatie aanwezig. De warmte wordt via koeling uit de melk gehaald. Vervolgens wordt deze energie gebruikt om het water op te warmen. Dit warme water wordt gebruikt bij de reiniging van de melkinstallatie en van de melkkoeltank

  • Op dit bedrijf spelen dierenwelzijnsaspecten een grote en belangrijke rol. In de ligboxen liggen matrassen, waardoor de koeien lekker zacht kunnen liggen. Een koeborstel is aanwezig om de stofjes te verwijderen van de ruggen van de koe. In een speciale afkalfstal kan de koe rustig bevallen. Het dak van de stal is goed geïsoleerd. Hierdoor blijft de temperatuur zowel in de winter als in de zomer op een constanter niveau.

  • De mest uit de stal wordt een aantal keer per dag door een mestschuif weggeschoven. Daarmee verdwijnen ook de ziektekiemen. Voor het bedrijf is de KoeKompas opgesteld. In de rapportage wordt ingegaan op allerlei aspecten rondom diergezondheid. De rapportage wordt opgesteld door de dierenarts.

  • Omdat niet alle mest op de eigen gronden kan worden uitgereden, wordt er ook een deel van de mest verwerkt.

  • Het jongvee mag naar buiten. De melkkoeien staan in een lekker frisse stal. ’s nachts is het minimaal 6 uur donker. Zo krijgen de koeien ook het dag- en nachtritme mee.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze