Melkveehouderij Klein Ubbeschoten

Over Melkveehouderij Klein Ubbeschoten

Lid geworden in december 2018

Melkveebedrijf ‘Klein Ubbeschoten’ is in 1940 gestart door de opa van Jos Verdam. De vader van Jos heeft het melkveebedrijf in de jaren ‘60 voortgezet en Jos is vanaf 2002 werkzaam in het bedrijf. Het bedrijf is begonnen als gemengd bedrijf met melkvee, fokzeugen en vleesvarkens. Sinds 2007 heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in melkvee.

Op deze boerderij worden 120 melkkoeien en 100 stuks jongvee gehouden. Alle vaarskalfjes blijven op het bedrijf waar zij later melk gaan produceren. Alle koeien bij elkaar produceren jaarlijks circa. 1 miljoen liter melk. Van deze melk wordt Leerdammer kaas gemaakt.

Al het ruwvoer voor de koeien wordt zelf verbouwd, 35 hectare gras en 5 hectare maïs. Naast gras en maïs krijgen de koeien ook nog brok gevoerd.

Bijzonderheden

Als hobby gaat Jos samen met zijn twee dochters naar keuringen toe. Zij kiezen dan hun mooiste kalfjes en koeien uit om te showen.

Sinds 2020 heeft het bedrijf een neventak, namelijk een paardenrusthuis. Overdag lopen de paarden in kuddes in de wei en ‘s nachts gaan ze op stal

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Maatschappij
Beeldkwaliteit
Natuur