Welkom op de website van Vallei

Melkveehouderij Klein Ubbeschoten

Melkveebedrijf ‘Klein Ubbeschoten’ is in 1940 gestart door de opa van Jos Verdam. De vader van Jos heeft het melkveebedrijf in de jaren ‘60 voortgezet en Jos is vanaf 2002 werkzaam in het bedrijf. Het bedrijf is begonnen als gemengd bedrijf met melkvee, fokzeugen en vleesvarkens. Sinds 2007 heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in melkvee.

Op deze boerderij worden 120 melkkoeien en 100 stuks jongvee gehouden. Alle vaarskalfjes blijven op het bedrijf waar zij later melk gaan produceren. Alle koeien bij elkaar produceren jaarlijks circa. 1 miljoen liter melk. Van deze melk wordt Leerdammer kaas gemaakt.

Al het ruwvoer voor de koeien wordt zelf verbouwd, 35 hectare gras en 5 hectare maïs. Naast gras en maïs krijgen de koeien ook nog brok gevoerd.

Melkveehouderij Klein Ubbeschoten

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  ‘Klein Ubbeschoten’ heeft een ontvangstruimte bovenin de stal waar het mogelijk is om groepen te ontvangen. Vanuit deze ruimte is het mogelijk om van meerdere kanten bovenop de koeien te kijken.

 • Melkveehouderij ‘Klein Ubbeschoten’ doet mee aan de BEX. Dit is een systeem dat de mineralenkringloop van het bedrijf in beeld brengt en zo inzicht geeft in hoe dit benut kan worden op het bedrijf.

 • Om op gebruik van Energie te besparen, wordt er gebruik gemaakt van groene stroom. Ook wordt er een platenkoeler gebruikt die zorgt dat de melk wordt gekoeld voordat de melk de melktank ingaat. Zo kan worden bespaard op het koelen van de melktank.

 • Op melkveehouderij ‘Klein Ubbeschoten’ wordt veel aandacht besteed aan het Welzijn van de koeien. Zo liggen de koeien in de ligboxen op speciale matrassen. Deze matrassen zorgen ervoor dat de koe comfortabel kan liggen. Boven in de nok van de stal hangen twee grote ventilatoren die zorgen voor verkoeling in zomer. Ook hangen er in de stal drie koeborstels die de koeien helpt bij het krabben.

  .

 • De Diergezondheid op het bedrijf van Jos is 2 sterren waard. Zo wordt de melk zeer regelmatig gecontroleerd. Op basis van de melkcontrole kan je vaststellen of er diergezondheidsproblemen zijn.
  ‘Klein Ubbeschoten’ is een gesloten bedrijf, dat betekend dat er geen dieren worden aangekocht en wordt eventuele ziekte overdracht voorkomen.

 • Voor vogels en insecten is volop leefruimte op en rond het erf. Rond het erf zijn verschillende houtwallen en groeien knotwilgen en struiken. In de stal heerst een goede luchtkwaliteit. Dit is te zien aan het grote aantal boerenzwaluwen dat hier jaarlijks een nest bouwt.

 • Voor het thema Beeldkwaliteit wordt er gekeken naar de netheid van het erf. Ook wordt er rekening gehouden met lichtvervuiling door ’s nachts de lampen uit te doen. En extra voordeel van het licht reguleren doormiddel van een tijdklok is dat de melatonine spiegel van de koe weet welk seizoen het is en of het dag of nacht is. Dus het reduceren van lichtvervuiling is bevorderlijk voor het dag- en nacht ritme van de koe

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze