Welkom op de website van Vallei

Melkveehouderij fam. Veldhuizen

Wij zijn Wim en Adrie Veldhuizen en wonen sinds 2009 op boerderij Groot Overhorst.
Wij verzorgen en houden daar 60 melkkoeien in een zeer moderne stal. Deze stal is gebouwd volgens maatlat duurzame veehouderij. Onze koeien worden gemolken door een melkrobot en onze kalfjes krijgen melk via een drinkautomaat .
Verder hebben wij een mestrobot, koeborstels en koematrassen om het leven van onze dieren zo comfortabel mogelijk te maken. Door middel van klimaatgestuurde windschermen zorgen wij dat het klimaat in de stal zo optimaal mogelijk is.
De melk wordt geleverd aan Bel Leerdammer. Zij maken kaas van onze melk.  “De lekkerste kaas zit tussen de gaten”.

Bed & Breakfast

Naast ons melkveebedrijf hebben wij een Bed & Breakfast in een monumentale schaapskooi. Het heeft 2 appartementen en is het hele jaar open. Wij ontvangen veel toeristen uit binnen- en buitenland, maar ook de zakelijke toerist weet ons te vinden. Al onze gasten bieden we een kijkje achter de staldeuren aan, zodat zij zelf kunnen zien, horen en ruiken wat een melkveebedrijf precies in houdt. Meer informatie over de B&B? Bekijk de website. 

Educatie

Via Promotie Veehouderij Barneveld ontvangen wij regelmatig schoolklassen om te laten zien wat het is om koeien te verzorgen en waar de melk vandaan komt.

Melkveehouderij fam. Veldhuizen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Wim en Adrie hebben naast hun melkveebedrijf ook nog een bed & breakfast. Aan de gasten, die bij hen logeren laten ze hun bedrijf ook zien. Ze hebben een eigen website waar ook informatie over hun bedrijf te lezen is. Ze willen ook bij andere Vallei Boert Bewust deelnemers meehelpen als er activiteiten worden georganiseerd. Ze ontvangen met regelmaat groepen, die door hen worden bijgepraat over het bedrijf en de bedrijfsvoering.

  • Wim en Adrie Veldhuizen nemen deel aan de BEX. Het vocht dat van de kuil komt, wordt opgevangen in een put. Op die manier wordt er voorkomen dat er vervuild water in de sloot terecht komt. Al het voer dat in de winter nodig is voor de koeien wordt op het eigen bedrijf verbouwd.

  • Er wordt groene stroom gebruikt. Op het bedrijf is een warmteterugwinner aanwezig. De warmte die vrij komt bij het koelen van de melk wordt afgegeven aan water. Dit voorverwarmde water komt weer in een boiler terecht.

  • Voor Wim en Adrie is dierenwelzijn een belangrijk onderdeel. De koeien die gaan kalven, liggen in een groot strohok en kunnen daar rustig afkalven. Als de kalfjes geboren zijn dan kunnen ze heerlijk in het stro liggen. Er zijn in de stal koeborstels aanwezig, die er voor zorgen dat stofdeeltjes en los haar van de koe verdwijnt. De koeien maken er veel gebruik van, ze vinden het heerlijk om zich zo over rug of nek te laten borstelen. Ook is het dak geïsoleerd, waardoor het klimaat binnen in de stal minder wordt beïnvloed door het seizoen. De koeien hebben extra ruime plaatsen om te liggen.

  • Op dit bedrijf streeft men er naar om zo min mogelijk medicijnen te gebruiken. Een gezonde veestapel is een belangrijk uitgangspunt. De mest, die op de roosters ligt wordt verwijderd met een mestrobot. Er worden geen dieren aangekocht. Dit vermindert het risico van insleep van ziekten.

  • De mest, die op het bedrijf wordt geproduceerd, wordt uitgereden op het eigen land. De mest die teveel is, wordt afgevoerd en op een ander bedrijf uitgereden.

  • ’s nachts is de verlichting in de stal uit. Dan kunnen ook de koeien lekker rustig slapen.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze