Welkom op de website van Vallei

Melkveehouderij De Zevenmorgen

Melkveebedrijf ‘De Zevenmorgen’ is al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw in gebruik van familie de Greef. Oorspronkelijk was ‘De Zevenmorgen’ een gemengd bedrijf met koeien, kippen, varkens en was er ook akkerbouw.

In de jaren’60 is de specialisatie naar melkvee begonnen en zijn de kippen verkocht. Midden jaren ’90 zijn de varkens ook weggedaan en zijn de schuren afgebroken. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om van ‘De Zevenmorgen’ een mooi melkveebedrijf te maken.

Vernieuwingen

In 2010 zijn de ligboxstallen vernieuwd en uitgebreid. Momenteel zijn er voornamelijk volwassen koeien op het bedrijf. De kalfjes die geboren worden gaan als ze  21 dagen oud zijn ze naar een ander bedrijf die ze verder opfokt. Als ze 2 jaar oud zijn, komen ze terug bij ‘De Zevenmorgen’ om melk te gaan geven. Het bedrijf heeft een stal die aan moderne eisen voldoet en plaats geeft aan circa 200 melkkoeien. Hierbij is veel aandacht voor dierenwelzijn, milieu en energiebesparing. Zo wordt er zelf zonne-energie geproduceerd waardoor in circa 75% van de energiebehoefte wordt voorzien.

In 2018 heeft familie de Greef een biogasinstallatie in gebruik genomen. In een biogasinstallatie wordt mest  van het eigen bedrijf en overige restproducten vergist tot duurzame groene energie.

Momenteel is het melkveebedrijf in omschakeling om vanaf het najaar van 2021 biologische melk te gaan leveren.

Melkveehouderij De Zevenmorgen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Boer GertJan, neemt de bezoekers van de facebookpagina van Vallei Boert Bewust regelmatig mee tijdens een wistjedatjes journaal over het boerenbedrijf. Via deze vlogjes legt hij uit waarom bepaalde werkzaamheden op het bedrijf plaats vinden.

 • Melkveehouderij ‘De Zevenmorgen’ is zelfvoorzienend in ruwvoer. Dit betekend dat zij over voldoende gras en maisland beschikt om de koeien te voeren. Ruwvoer hoeft niet aangekocht en elders geproduceerd te worden.
  Er zijn voldoende akkers en grasland om het mest op eigen bedrijf kwijt te kunnen.

 • Op het dak van de stal liggen zonnepanelen. Deze zonnepanelen zorgen per jaar voor minimaal 75% besparing op het energie verbruik. Daarnaast wordt er ook energie bespaard door een platenkoeler die de melk voorkoelt voordat de melk in de melktank wordt opgeslagen. Door deze voorkoeling wordt er bespaard op de koeling van de melktank. Tot slot wordt door middel van een biogasinstallatie alle mest op het eigen bedrijf verwerkt en ook van andere bedrijven.

 • Bij melkveehouderij ‘De Zevenmorgen’ zijn de ligboxen van een groter formaat wat inhoudt dat de koeien makkelijker kunnen gaan liggen met minder kans op lichamelijke schade. Daarnaast hebben de ligboxen ook matrassen wat positief is voor het comfort en de hygiëne van de uier.

 • In de stal is een mestrobot actief. Door het gebruik van dit systeem blijven de looppaden in de stal schoner en zo ook de koeien. Schonere koeien verlaagt de kans op gezondheidsproblemen. Zo heeft een mestrobot een positief effect op de gezondheid van de kudde.

 • Op het bedrijf is volop aandacht voor natuur. Zo zijn de randen van de akkers ingezaaid met  speciale bloemenmengsels en zijn er veel bomen en struiken  geplant op en rond het erf.  Een locale imker heeft een aantal bijenkasten in de bomenrand aan de weilanden staan.

 • Zodra het weer het toelaat en het gras voldoende gegroeid is, mogen de koeien naar buiten. Minimaal 120 dagen per jaar lopen de koeien meer dan 6 uur op een dag buiten in de wei.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze