Melkveehouderij De Zevenmorgen

Over Melkveehouderij De Zevenmorgen

Lid geworden in december 2018

Hoe het is begonnen

Melkveebedrijf ‘De Zevenmorgen’ is al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw in gebruik van familie de Greef. Oorspronkelijk was ‘De Zevenmorgen’ een gemengd bedrijf met koeien, kippen, varkens en was er ook akkerbouw.

In de jaren’60 is de specialisatie naar melkvee begonnen en zijn de kippen verkocht. Midden jaren ’90 zijn de varkens ook weggedaan en zijn de schuren afgebroken. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om van ‘De Zevenmorgen’ een mooi melkveebedrijf te maken.

Vernieuwingen

In 2010 zijn de ligboxstallen vernieuwd en uitgebreid. Momenteel zijn er voornamelijk volwassen koeien op het bedrijf. De kalfjes die geboren worden gaan als ze  21 dagen oud zijn ze naar een ander bedrijf die ze verder opfokt. Als ze 2 jaar oud zijn, komen ze terug bij ‘De Zevenmorgen’ om melk te gaan geven. Het bedrijf heeft een stal die aan moderne eisen voldoet en plaats geeft aan circa 200 melkkoeien. Hierbij is veel aandacht voor dierenwelzijn, milieu en energiebesparing. Zo wordt er zelf zonne-energie geproduceerd waardoor in circa 75% van de energiebehoefte wordt voorzien.

In 2018 heeft familie de Greef een biogasinstallatie in gebruik genomen. In een biogasinstallatie wordt mest  van het eigen bedrijf en overige restproducten vergist tot duurzame groene energie.

Momenteel is het melkveebedrijf in omschakeling om vanaf het najaar van 2021 biologische melk te gaan leveren.

Bijzonderheden

In 2019 is als neventak het melkveebedrijf hondenpension Het Hondenhuys gestart. Het pension biedt plaatst voor maximaal 9 honden voor ultra all inclusief dagopvang of meerdaags arrangement. Voor meer informatie zie: www.hethondenhuys.nl

Heb je de filmpjes van Boer Gerti weleens gezien op onze facebookpagina? Deze filmpjes worden opgenomen op Boerderij de Zevenmorgen!

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Maatschappij
Beeldkwaliteit
Natuur