Melkveehouderij De Zevenmorgen

Over Melkveehouderij De Zevenmorgen

Hoe het is begonnen

Melkveebedrijf ‘De Zevenmorgen’ is al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw in gebruik door de familie. Het is een wederopbouw boerderij wat inhoudt dat de boerderij voor de tweede wereldoorlog verbrand is en in de oorlog weer is opgebouwd. Veel boerderijen zijn weer opgebouwd op de linie. Je kunt de wederopbouw boerderijen op de linie herkennen door eenzelfde bouwstijl. Oorspronkelijk was ‘De Zevenmorgen’ een gemengd bedrijf met koeien, kippen, varkens en was er ook akkerbouw.

In de jaren’60 is de specialisatie naar melkvee begonnen en zijn de kippen het eerst van de boerderij verdwenen. De jaren daarna zijn de varkens nog wel gebleven maar omdat de voorkeur naar koeien uitging waren de varkensschuren op den duur zo verouderd dat er niet meer aan het welzijn van deze dieren voldaan kon worden. Dit heeft er toe geleid dat midden jaren ’90 de varkens ook verkocht werden en de schuren werden afgebroken. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om van ‘De Zevenmorgen’ een mooi melkveebedrijf te maken.

Vernieuwingen

In 2010 zijn de ligboxstallen vernieuwd en uitgebreid. Nu is ‘De Zevenmorgen’ een bedrijf waar alleen gemolken wordt. Wanneer de kalfjes geboren worden, gaan ze met 14 dagen naar een bedrijf die ze verder opfokt. Als de kalfjes 2 jaar oud zijn, komen ze terug bij ‘De Zevenmorgen’ om melk te gaan geven. Het bedrijf heeft een stal die aan moderne eisen voldoet en plaats geeft aan circa 200 melkkoeien. Hierbij is veel aandacht voor dierenwelzijn, milieu en energiebesparing. Zo wordt er zelf zonne-energie geproduceerd waardoor in circa 75% van de energiebehoefte wordt voorzien. ‘De Zevenmorgen’ melkt ongeveer 2 miljoen liter melk waarvan Leerdammer-kaas wordt gemaakt.

Bijzonderheden

Deze boer heeft sinds 2010 een nieuwe stal die voldoet aan alle eisen van deze tijd. Zo wordt de energie voor 75% opgewekt door zonne-energie.

Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Maatschappij
Beeldkwaliteit