Melkveehouderij De Rumelaer

Over Melkveehouderij De Rumelaer

Lid geworden in december 2018

Hoe het is begonnen

Sinds 1862 wordt er door de familie van Donselaar gewoond en gewerkt op deze boerderij. In de vorige eeuw werden er koeien, varkens en kippen gehouden en werden ook suikerbieten en pootaardappelen op het land geteeld.

Momenteel wordt er alleen melkvee opgefokt en gehouden op ‘De Rumelaer’ en al het land wordt gebruikt voor het telen van ruwvoer voor de koeien. In de zomerperiode lopen de koeien in de wei. Al de op het bedrijf geproduceerde mest wordt gebruikt op het eigen land en de hoeveelheid gewonnen ruwvoer is genoeg voor de eigen veestapel. Er wordt naar gestreefd om deze waardes ook in de toekomst in stand te houden.

Waarom Vallei Boert Bewust?

‘De Rumelaer’ is aangesloten bij Vallei Boert Bewust omdat de familie Donselaar vindt dat de landbouw al te lang in de verdediging zit terwijl men juist trots zou moeten zijn op de eigen sector. Daarom vindt ‘De Rumelaer’ dat het tijd is om de burger te laten zien wat er op een boerenbedrijf gebeurt. Er valt niets te verbergen.

Bijzonderheden

Bert van Donselaar is vanuit zijn functie als regiobestuurder van LTO Noord regio West betrokken bij het ontwikkelen en de opzet van Project BoerenBuren van LTO Noord. Via de facebookpagina en Instagram van BoerenBuren nemen boeren de burger mee in de alledaagse belevenissen op en rond het boerenerf. Ook geven boeren antwoord op vragen die consumenten hebben. Via deze platforms is het laagdrempelig kennismaken met het boerenleven.

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Maatschappij
Beeldkwaliteit
Natuur