Welkom op de website van Vallei

Melkveebedrijf Wellom

Wij zijn Jan en Lisanne Oskam en sinds 2001  wij wonen met onze drie zoons op melkveebedrijf ‘Wellom’ op het prachtige landgoed Den Treek in Leusden. In 1955 is de vader van Jan boer geworden op een andere boerderij in Den Treek. Dat bedrijf had te weinig uitbreidingsmogelijkheden en dus kon hij in 1976 verhuizen naar de boerderij ‘Wellom’. In 2011 hebben we een nieuwe ligboxenstal voor onze koeien gebouwd. Momenteel melken we zo’n 100 koeien en houden we 50 stuks jongvee.

Duurzame stal

Onze stal is gebouwd volgens de maatlat duurzame stallen.  Dit betekent concreet dat er rekening gehouden is met de duurzaamheid van stal en de koe. Zo hebben we een ammoniak reducerende vloer in laten bouwen, hebben de koeien extra veel loopruimte en zijn ligboxen van extra groot formaat. De zijkanten van de stal zijn voorzien van een weer gestuurd gordijn om de zon of wind buiten te houden. Onze koeien worden gemolken door een melkrobot. Dit betekent dat de koeien zelf kunnen kiezen wanneer zij gemolken willen worden. Wanneer het weer het toelaat en er voldoende gras staat, lopen onze koeien in de wei.

Waarom zijn wij deelnemer

Vlak naast onze boerderij ligt een wandelpad. Vanaf dit wandelpad is het mogelijk om onze koeienstal in te kijken. Wanneer er wandelaars langs komen vinden we het leuk om een gesprek met hen aan te gaan en meer te vertellen over het bedrijf. Mensen mogen weten wat er gebeurd in de stal en we vinden het belangrijk om dat uit te leggen. We boeren bewust en dragen dat via Vallei Boert Bewust ook graag uit.

 

Melkveebedrijf Wellom

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Lisanne en Jan Oskam vinden het belangrijk dat burgers zien hoe het reilt en zeilt binnen het boerenbedrijf. Zodoende heeft Lisanne Farm Visit opgezet. Vanuit dit concept worden arrangementen en rondleidingen op de boerderij aangeboden Farm Visit is aangesloten bij het Nederlandse Zuivel Organisatie.  Vanuit deze organisatie heeft het bedrijf ook regelmatig groepen leerlingen te gast op het bedrijf.

 • De koeienstal is voorzien van een emissie arme vloer. Deze speciale vloer verminderd de uitstoot van ammoniak. Tevens zijn er maatregelen genomen om  erfafspoeling tegen te gaan

   

 • Energie besparen is zowel goed voor het milieu als voor het terugbrengen van kosten. Lisanne en Jan Oskam maken gebruik van verschillende machines om energie te besparen. Zo gebruiken ze een platenkoeler die zorgt dat de melk wordt gekoeld voordat de melk de tank in gaat. Daarnaast zijn er op het dak van de stal zonnepanelen bevestigd.

   

 • Op de boerderij wordt op meerdere manieren rekening gehouden met het Welzijn van de koeien. Zo liggen er in de ligboxen matrassen en voldoen de ligboxen aan zeer ruime afmetingen. Dit betekent comfort en hygiëne wat resulteert in goede melkgift van de koeien. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met het klimaat door dakisolatie en een ventilator die de temperatuur in de stal reguleren.

 • In verband met Diergezondheid worden er geen dieren aangekocht. Dit om eventuele ziekte overdracht te voorkomen. Op het bedrijf wordt gebruik gemaakt van een mestrobot. Door het gebruik van dit systeem blijven de looppaden in de stal schoner en zo ook de koeien. Schonere koeien verlaagt de kans op gezondheidsproblemen. Zo heeft een mestrobot een positief effect op de gezondheid van de dieren.

 • Samen met de boswachter van het landgoed zorgen Jan en Lisanne voor een zo goed mogelijke bescherming van de weidevogels en reeën. Wanneer het gras gemaaid wordt, worden eerst de nesten gemarkeerd en de jonge hertjes in veiligheid gebracht. Op het erf zelf hangt een uilenkast en zijn meerdere bomen zodat er ruim voldoende leeft -en nestgelegenheid is voor vogels en insecten.

 • Alle mest die de koeien produceren, wordt uitgereden over de hectaren van Lisanne en Jan Oskam. Dit betekent dat er geen mestoverschot is op het bedrijf.

 • Op melkveebedrijf ‘Wellom’ wordt rekening gehouden met lichtvervuiling door ’s nachts de lampen uit te doen. En extra voordeel van het licht reguleren doormiddel van een tijdklok is dat de melatonine spiegel van de koe weet welk seizoen het is en of het dag of nacht is. Dus het controleren van lichtvervuiling is bevorderlijk voor het dag- en nacht ritme van de koe.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze