Melkveebedrijf Wellom

Over Melkveebedrijf Wellom

Het melkveebedrijf ‘Wellom’ van de familie Oskam is gelegen op het prachtige landgoed Den Treek in Leusden. Jan, Lisanne en hun 3 zoontjes pachten sinds 2001 dit bedrijf van het landgoed. In 1955 is de vader van Jan boer geworden op een andere boerderij in Den Treek. Dat bedrijf had te weinig uitbreidingsmogelijkheden en dus kon hij in 1976 verhuizen naar de boerderij ‘Wellom’ om daar met een nieuwe ligboxenstal een frisse start te maken.

De tijd verstrijkt en in 2011 wordt er opnieuw een nieuwe stal gebouwd voor de 90 melkkoeien. Deze stal is gebouwd volgens de maatlat duurzame stallen. Dit betekent concreet dat er rekening gehouden is met de duurzaamheid van stal en koe. In deze stal vindt je bijvoorbeeld een ammoniak reducerende vloer, een mestrobot, een weer gestuurd gordijn om de zon of wind buiten te houden, koeborstels en koematrassen en op het dak zitten zonnepanelen. Daarnaast worden de koeien gemolken met een melkrobot. Dit betekent dat de koeien 24 uur per dag gemolken kunnen worden op hun eigen tijd. De melk van ‘Wellom’ wordt geleverd aan Leerdammer waar het wordt verwerkt tot blokkazen.

Het jongvee staat in de oude ligboxenstal en de kalfjes in het achterhuis. Rond het huis ligt circa 50 ha grond die wordt gebruikt om de koeien te weiden en om voer voor de winter in te kuilen. Een deel wordt ook gebruikt voor de verbouwing van maïs. Daarnaast is er nog wat grond op afstand van het bedrijf.

De boerderij is een rijksmonument en ligt in een prachtig fiets- en wandelgebied rondom Den Treek. Jan en Lisanne bieden rondleidingen en wandelingen aan op en rond de boerderij. Voor meer informatie over ons bedrijf zie: www.farmvisit.nl.

Bijzonderheden

Naast het melkveebedrijf heeft Lisanne ook een bedrijf, Farm Visit, wat arrangementen en rondleidingen op de boerderij aanbiedt. Van daaruit zijn ze ook aangesloten bij het NZO en Boerderij in de Kijker. Via deze organisaties ontvangen ze een groot aantal schoolklassen op het bedrijf. Jan en Lisanne vinden het belangrijk dat burgers kunnen zien waar wij als boerenbedrijven mee bezig zijn en waar hun voedsel vandaan komt. Om deze redenen is Lisanne ook actief in het promoten van Vallei Boert Bewust. Zo was zij 9 augustus 2014 op de Oogstdag op Den Treek. Zie hier een leuk impressie filmpje van deze dag waar bij de promotiewagen van Vallei Boert Bewust mooi in beeld komt. https://www.youtube.com/watch?v=LZnF5I7uLb4

Meer informatie vindt u terug op www.farmvisit.nl en www.boerderijindekijker.nl.

Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Maatschappij
Mest
Beeldkwaliteit