Welkom op de website van Vallei

Melkveebedrijf Veldhoef

Wij zijn Aalt en Gerrie en samen met onze  kinderen wonen wij sinds 1992 op boerderij ‘Veldhoef’. ‘Veldhoef’ is een historische boerderij, die gelegen is in een prachtig natuurgebied in Putten. De boerderij staat midden tussen weilanden, bossen en heidevelden. Onze buren zijn reeën, vossen en dassen. We zijn trots dat we deze prachtige boerderij midden in een landgoed mogen onderhouden.

Op ons bedrijf dragen we de zorg voor 85 melkkoeien en 20 kalveren. Zodra het weer het toelaat en er voldoende gras staat gaan onze koeien naar buiten. Ook de kalveren  gaan in het voorjaar de wei in. Wanneer het in de zomer te warm is, schakelen we een besproei-installatie in op het dak van de stal. Door water over het dak te sprenkelen daalt de temperatuur in de stal een aantal graden ten opzichte van de buitenlucht. De ligplaatsen zijn voorzien van zowel een koematras als een laag diepstrooisel. Deze combinatie zorgt ervoor dat de koeien een zacht en comfortabele ligplaats hebben.

Verbinding
De grote passie van Aalt is het doorgeven van kennis en informatie over de natuur en de boerderij speciaal aan mensen die weinig of niets van een boerderij of het boerenleven weten. Dit is ook de reden waarom we deelnemer zijn van Vallei Boert Bewust en ons bedrijf openstellen tijdens fietstochten en Campina openboerderij dagen.
Om schoolklassen te kunnen ontvangen  hebben we een prachtige ontvangstruimte boven de stal ingericht. Grote ramen geven een mooi beeld over de koeien en melkstal. In de ontvangstruimte kunnen ook vergaderingen en bedrijfsuitjes gehouden worden. 

Melkveebedrijf Veldhoef

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Het bedrijf van familie van Kempen staat in teken van verbinding met de maatschappij. Boven de stal is een ontvangstruimte waar vergaderingen en bedrijfsuitjes kunnen worden gehouden. Ook kan een vergadering worden afgewisseld met een rondleiding over de boerderij. Er wordt er veel educatie verzorgd op het bedrijf. Dit loopt uiteen van basisscholen, middelbare scholen en klanten die vanuit het hondenvakantiehotel graag een kijkje willen nemen op het melkveebedrijf.  Melkveebedrijf Veldhoef heeft een eigen website waar ook melding wordt gemaakt dat zij aangesloten zijn bij Vallei Boert Bewust. Het bedrijf is een erkend leerbedrijf.

 • Op het onderdeel Milieu worden diverse punten gescoord. Zo zijn er maatregelen om erfafspoeling tegen te gaan. Door middel van een dubbelleidingsysteem wordt schoon en vuilwater gescheiden.
  Melkveebedrijf Veldhoef is zelfvoorzienend in ruwvoer wat betekend dat er geen ruwvoer van buiten aangekocht hoeft te worden. Er is voldoende land beschikbaar om alle mest van de koeien op het eigen bedrijf af te zetten.

 • Familie van Kempen heeft een energiescan uit laten voeren. Tenminste 2 punten die in het rapport naar voren kwamen zijn aangepast om bewust meer energie te besparen. Er is een voorkoeler van de melk aanwezig. Een voorkoeler koelt de melk alvast voordat deze in de tank wordt opgeslagen waardoor minder energie nodig is bij het koelen van de melktank. Een frequentieregelaar op de melkpomp zorgt ervoor dat het vacuüm op de melkpomp nauwkeurig naar behoefte geregeld wordt, wat resulteert in een lager energieverbruik. Op het dak van de stal is een zonneboiler geïnstalleerd.

 • Binnen melkveebedrijf ‘Veldhoef’ zijn er verschillende punten waarin het Welzijn van de koeien wordt gewaarborgd. Zo liggen de koeien in de ligboxen op speciale matrassen en een laag diepstrooisel die er voor zorgen dat de koe comfortabel kan liggen. Om de temperatuur in de stal aangenaam te houden in de warme maanden zijn er sproeiers op het dak van de stal aangebracht. Door water te sproeien zakt de temperatuur in de stal een paar graden.

  Koeien die een kalfje krijgen hebben daarvoor een speciale ruim strohok met vers en schoon stro wat comfortabel en hygiënisch is voor het afkalven. Een ander mooi punt op het gebied van welzijn is dat de kalveren tot de leeftijd van minimaal 3 maanden een hok met stro tot hun beschikking hebben.

 • Melkveebedrijf Veldhoef heeft diverse maatregelen genomen om te zorgen voor een goede Diergezondheid. Het bedrijf is gekoppeld aan een monitoringssysteem wat inzichten biedt in de gezondheid van de kudde. Zo worden ziektes eerder gedetecteerd en kan er wanneer nodig op tijd worden behandeld. Het bedrijf is IBR en BVD vrij. Als koeien deze virusinfecties bij zich hebben, dan betekend dit vaak een lagere melkopbrengst. Voor een goede klauwhygiëne schuift een automatische mestschuif elk uur de mest en urine van de vloer af. 

 • De boerderij van familie van Kempen ligt midden in de landgoed en is omgeven door natuur. Er is volop leef en schuilmogelijkheid voor allerlei kruipende en vliegende dieren. Zo komen hier veel vleermuizen voor en broeden er veel zwaluwen. De randen van de akkers zijn ingezaaid met speciale bloemenmengsels waar veel insecten op af komen. De weilanden zijn ingezaaid met een kruidenrijk mengsel wat goed is voor de biodiversiteit van de bodem. Er zijn 2 kikkerpoelen aanwezig. Aalt van Kempen werkt samen met de stichting BOA van collectief Veluwe. Deze stichting is een natuurbeherende partij en zorgt onder andere voor weidevogelbeheer en het jaarlijks in kaart brengen van de biodiversiteit.

 • De Beeldkwaliteit zegt iets over de netheid van het erf. Ook wordt hier rekening gehouden met bijvoorbeeld lichtvervuiling en weidegang. In het geval van melkveebedrijf ‘Veldhoef’ hebben de koeien de mogelijk tot weidegang. De weideperiode is van april tot september en per dag gaan te koeien minimaal 6 uur naar buiten. Ook het jongvee en de koeien die bijna moeten kalveren lopen buiten. Om lichtvervuiling tegen te gaan is er een tijdklok geïnstalleerd op de verlichting van de stal. Hierdoor is het ’s nachts 7 uur donker.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze