Welkom op de website van Vallei

Melkveebedrijf Nieuw Bakelaar

Het melkveebedrijf van Marcel en Gonny Rutte en hun kinderen is een gezinsbedrijf zonder personeel. De opa van Marcel verhuisde in mei 1940 van Haarlem naar boerderij ‘Groot Achteveld’ in Achterveld. Ze molken er koeien, hadden er kippen, varkens en er was wat akkerbouw.
De ouders van Marcel, Jan en Dien namen het bedrijf over in 1966. Zij kozen ervoor zich te richten op het melkvee.
In 1999 deden zij het bedrijf over aan hun zoon Marcel, de 4e generatie.
In 2007 verhuisden wij i.v.m. dorpsuitbreiding van Achterveld naar boerderij ‘Nieuw Bakelaar’ in Terschuur, een fijne plek aan de rand van de Veluwe. Nieuw Bakelaar was een gemengd bedrijf met koeien en zeugen. De gebouwen waren dermate verouderd dat het hele achtererf vernieuwd is.

In de nieuw gebouwde moderne stal is plek voor 140 koeien en bijbehorend jongvee, daarbij zijn bewuste keuzes gemaakt voor dierwelzijn.
De melkkoeien en de droge koeien beschikken over 10 m2 loop- en ligruimte per koe.
Het jongvee heeft een eigen stal in de loods. Bij de boerderij is inmiddels 58 ha grond in eigendom, 12 ha wordt gehuurd, de boerderij is zelfvoorzienend in ruwvoer, gras en mais.
De geproduceerde melk gaat naar Friesland Campina.
Vallei Boert Bewust is een project waar wij ons graag bij aansluiten.
Laten zien waar wij allen mee bezig zijn, met als doel boer en maatschappij dichter bij elkaar te brengen.
Onze agrarische sectoren leveren veilige kwaliteitsproducten voor de consument, daar mogen wij trots op zijn.

Melkveebedrijf Nieuw Bakelaar

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Gonny is actief op Twitter en Facebook. Marcel en Gonny ontvangen met regelmaat schoolklassen op hun bedrijf. Ze zijn ook een bezoekbedrijf voor trainingen, die gegeven worden op PTC+. Het jongvee en de droge koeien (dit zijn de koeien die met zwangerschapsverlof zijn) gaan naar buiten. De melkkoeien blijven in de stal, die lekker licht en fris is. ‘s nachts is de verlichting in de stal uit. Marcel en Gonny willen ook bij andere Vallei Boert Bewust deelnemers meehelpen als er activiteiten worden georganiseerd.

  • Vanaf dit jaar gaan Marcel en Gonny de kringloopwijzer opstellen, ze nemen deel aan BEX. Ze hebben voldoende gronden om hun eigen (ruw)voer te telen. Er hoeft dus geen voer aangekocht te worden. Op het bedrijf worden verschillende voersoorten gemengd. Zo krijgen de dieren een lekker gemengd menu te eten. Het vocht dat van de kuil komt, wordt opgevangen in een put. Op die manier wordt er voorkomen dat er vervuild water in de sloot terecht komt.

  • Om energie te besparen wordt er gebruik gemaakt van een frequentieregelaar. Het sturen van de vacüumpomp met een frequentieregelaar heeft als voordeel dat deze minimaal energie verbruikt: hij draait alleen als er daadwerkelijk vacüum gevraagd wordt door de robots. Op het bedrijf is een voorkoeler aanwezig. In de voorkoeler wordt de melkwarmte afgestaan aan het koude water dat er tegenin stroomt. Er is daarna minder energie nodig om de melk te koelen. Er wordt groene stroom gebruikt.

  • Voor familie Rutte is dierenwelzijn een belangrijk onderdeel. De koeien kunnen in diepstrooiselboxen liggen De koeien die gaan kalven, liggen in een groot strohok en kunnen daar rustig afkalven. Als de kalfjes geboren zijn, dan gaan ze naar de kalverenstal en liggen daar lekker in het stro. Er zijn in de stal koeborstels aanwezig, die er voor zorgen dat stofdeeltjes en los haar van de koe verdwijnt. De koeien maken er veel gebruik van, ze vinden het heerlijk om zich zo over rug of nek te laten borstelen. Ook is het dak geïsoleerd, waardoor het klimaat binnen in de stal minder wordt beïnvloed door het seizoen. De stal is aan drie zijdes open. Dit zorgt er voor dat het lekker fris in de stal blijft. Als het te koud wordt, dan gaat het gordijn naar beneden.

  • Op dit bedrijf streeft men er naar om zo min mogelijk medicijnen te gebruiken. Een gezonde veestapel is een belangrijk uitgangspunt. De mest, die op de roosters ligt wordt verwijderd met een mestrobot. Er worden geen dieren aangekocht. Dit vermindert het risico van insleep van ziekten.

  • De geproduceerde mest wordt gebruikt op een akkerbouwbedrijf, dan dicht bij Gonny en Marcel in de buurt ligt.

  • Het jongvee en de droge koeien (dit zijn de koeien die met zwangerschapsverlof zijn) gaan naar buiten. De melkkoeien blijven in de stal, die lekker licht en fris is. ‘s nachts is de verlichting in de stal uit . Bij de bouw van het nieuwe bedrijf is er een landschapsplan opgesteld.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze