Melkveebedrijf Nieuw Bakelaar

Over Melkveebedrijf Nieuw Bakelaar

Lid geworden in december 2018

Het melkveebedrijf van Marcel en Gonny Rutte en hun kinderen is een gezinsbedrijf zonder personeel. De opa van Marcel verhuisde in mei 1940 van Haarlem naar boerderij ‘Groot Achteveld’ in Achterveld. Ze molken er koeien, hadden er kippen, varkens en er was wat akkerbouw.
De ouders van Marcel, Jan en Dien namen het bedrijf over in 1966. Zij kozen ervoor zich te richten op het melkvee.
In 1999 deden zij het bedrijf over aan hun zoon Marcel, de 4e generatie.
In 2007 verhuisden wij i.v.m. dorpsuitbreiding van Achterveld naar boerderij ‘Nieuw Bakelaar’ in Terschuur, een fijne plek aan de rand van de Veluwe. Nieuw Bakelaar was een gemengd bedrijf met koeien en zeugen. De gebouwen waren dermate verouderd dat het hele achtererf vernieuwd is.
In de nieuw gebouwde moderne stal is plek voor 140 koeien en bijbehorend jongvee, daarbij zijn bewuste keuzes gemaakt voor dierwelzijn.
De melkkoeien en de droge koeien beschikken over 10 m2 loop- en ligruimte per koe.
Het jongvee heeft een eigen stal in de loods. Bij de boerderij is inmiddels 58 ha grond in eigendom, 12 ha wordt gehuurd, de boerderij is zelfvoorzienend in ruwvoer, gras en mais.
De geproduceerde melk gaat naar Friesland Campina.
Vallei Boert Bewust is een project waar wij ons graag bij aansluiten.
Laten zien waar wij allen mee bezig zijn, met als doel boer en maatschappij dichter bij elkaar te brengen.
Onze agrarische sectoren leveren veilige kwaliteitsproducten voor de consument, daar mogen wij trots op zijn.

Bijzonderheden

Koe comfort vinden wij erg belangrijk. De open stal heeft dan ook een geïsoleerd dak, afkalfhokken met stro, een groot strohok voor de opstart, klimaat gestuurd windbreekgaas, koe borstels en de diepstrooiselboxen hebben een mengsel van stro, water en kalk.
De roosters worden met een mestrobot schoongemaakt.
Onze koeien worden gemolken door 2 Lely melkrobots, waarbij de koe zelf bepaald wanneer zij gemolken wil worden.
Voeren gebeurt met het automatisch voersysteem van Mullerup, die de melkkoeien, jongvee en droge koeien voorziet van een eigen rantsoen, meerdere keren per dag.
Het jongvee heeft een eigen stal waarin de kleinste kalveren tot ca. 4 maanden in grote strohokken staan en met een drinkautomaat meerdere keren per dag een portie melk krijgen.
Vanaf ca. 7 maanden gaan zij naar de koeienstal.
Wilt u meer weten? Bezoek dan onze facebookpagina

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Maatschappij
Mest
Beeldkwaliteit