Melkveebedrijf Groot Ravesloot

Over Melkveebedrijf Groot Ravesloot

Melkveebedrijf ‘Groot Ravesloot’ is sinds 1906 in het bezit van de familie Veldhuizen. Sinds 2009 staat de 4de generatie aan het roer: Ronald Veldhuizen.

Het bedrijf heeft circa 65 melkkoeien, 50 stuks jongvee en 3 fokstieren, die zorgen voor bevruchting van de eigen veestapel. Op de landerijen rondom ‘Groot Ravesloot’ wordt gras en maïs geteeld voor het vee. De mest die door de veestapel geproduceerd wordt, wordt volledig gebruikt op het eigen land. Op deze manier wordt gestreefd naar een evenwichtige balans tussen de hoeveelheid mest die over het land gebracht mag worden en een zo hoog mogelijke opbrengst van de gewassen.

In het bedrijf wordt weidegang toegepast. Dit betekent dat de koeien vanaf half april buiten in de wei te vinden zijn. Als het heet is buiten of wanneer het regent, kunnen de koeien zelf bepalen of ze buiten willen blijven of liever op stal staan.

Het antibiotica gebruik op de boerderij ligt rond het landelijke gemiddelde maar er wordt hard aan gewerkt om dit verder terug te dringen. Zo is het bedrijf heel bewust bezig met hygiëne en welzijn wat twee factoren zijn die de koppel immuniteit kan versterken.

Bijzonderheden

In het gewasproductiejaar 2014 gaat een demo van start op het gebied van optimalisatie van bemesting en gewasproductie. Hierbij werken meerdere toeleveranciers samen.

Milieu
Welzijn
Diergezondheid
Maatschappij
Mest
Beeldkwaliteit