Welkom op de website van Vallei

Melkveebedrijf Groot Ravesloot

Melkveebedrijf ‘Groot Ravesloot’ is gelegen op het landgoed Den Treek in Leusden. Sinds 1906 is het melkveebedrijf in bezit van familie Veldhuizen. Sinds 2009 staat de 4de generatie aan het roer: Ronald Veldhuizen.

Op het bedrijf worden circa 60 melkkoeien, 40 stuks jongvee en 2 fokstieren gehouden. De stieren zorgen voor bevruchting van de eigen veestapel. De melk wordt drie keer in de week opgehaald door een vrachtwagen van Leerdammer. In de fabriek wordt hier de bekende Leerdammerkaas van gemaakt. Op de landerijen rondom ‘Groot Ravesloot’ wordt gras, maïs en voederbieten geteeld. Deze gewassen worden opgeslagen en gebruikt als voer voor de koeien in de winter.

Weidegang
Op het bedrijf wordt weidegang toegepast. Dit betekent dat de koeien vanaf half april buiten in de wei te vinden zijn. Als het heet is buiten of wanneer het regent, kunnen de koeien zelf bepalen of ze buiten willen blijven of liever op stal staan. Op een warme zomerdag is het in de stal prima uit te houden voor de dieren. De daken zijn voorzien van isolatie en tevens zijn er ventilatoren opgehangen die voor een aangename koelte zorgen.

Het antibiotica gebruik op de boerderij ligt al wat lager dan het landelijke gemiddelde maar er wordt hard aan gewerkt om dit verder terug te dringen. Zo is het bedrijf heel bewust bezig met hygiëne en welzijn wat twee factoren zijn die de koppel immuniteit kan versterken.

 

 

Melkveebedrijf Groot Ravesloot

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Melkveebedrijf ‘Groot Ravesloot’ is actief op facebook. Daarnaast helpt Ronald Veldhuizen mee tijdens activiteiten voor Vallei Boert Bewust.

 • Melkveebedrijf ‘Groot Ravesloot’ scoort een pluspunt op het onderdeel Milieu omdat er stro onder de maïskuil gelegd is. Stro neemt overtollige perssappen op die uit de maïs lekt zodat dit niet in de grond terecht komt. Er wordt tevens een pluspunt toegekend omdat het bedrijf zelfvoorzienend is in ruwvoer. Dit houdt in dat er geen gras en maïs wordt aangekocht maar dat dit op de boerderij zelf wordt verbouwd.

 • Om de koeien op de warme zomerdagen de nodige verkoeling te kunnen geven zijn er ventilatoren  in de stal opgehangen. Deze ventilatoren zijn voorzien van een frequentieregelaar. Deze zorgt ervoor dat energie bespaart wordt op het moment dat vol vermogen niet nodig is.

 • Voor het Welzijn van de koeien krijgt Ronald Veldhuizen twee sterren. Zo staan de kalveren zeker een jaar op stro. Ook is er een koeborstel beschikbaar zodat de koeien hun rug kunnen krabben. Het dak van de stal is geïsoleerd wat zorgt voor een aangenaam klimaat in het zomer seizoen. Dit dak isolatie is niet nodig om warmte vast te houden binnen de stal omdat koeien niet snel problemen ervaren bij kouder weer. Dit komt doordat bij de productie van de melk veel energie vrij komt wat zorg voor een natuurlijke kachel voor de koeien.

 • Op melkveebedrijf ‘Groot Ravesloot’ wordt een mestschuif gebruikt. Door het gebruik van dit systeem blijven de looppaden in de stal schoner en daardoor ook de klauwen van de koeien. Schonere koeien verlaagt de kans op gezondheidsproblemen.  Daarnaast neemt het bedrijf deel aan een monitoringssysteem. Maandelijks wordt de melk gecontroleerd. Bij deze controle worden een aantal onderdelen van de melk bemonsterd. Dit geeft extra zicht op de diergezondheid van het bedrijf. 

 • Op en rondom het bedrijf van Ronald Veldhuizen is volop aandacht voor natuur. Zo zijn er veel bomen en struiken waar vogels in kunnen nestelen. En tevens is er een houtwal aanwezig met veel schuil en leefmogelijkheid voor diverse diersoorten. In de 2 stallen nestelen jaarlijks meerdere boerenzwaluwen. Ook een Torenvalkpaartje heeft op de boerderij een broedplek gecreëerd. 

  In het maaiseizoen wordt op het landgoed aan reeënbeheer gedaan. Reeënbeheer zorgt er onder andere voor dat de reekalfjes op tijd een veilige plek gevonden hebben worden voordat er gemaaid wordt.

 • Zodra het weer het toelaat en er voldoende gras op het land staat, kunnen de koeien  van ‘Groot Ravesloot’ naar buiten. Dit is niet alleen fijn voor de dieren maar zorgt ook voor een mooi plaatje. Om lichtvervuiling tegen te gaan, gaat ’s nachts de verlichting uit in de stal. Dit is geregeld door middel van een tijdklok. 

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze