Welkom op de website van Vallei

Melkveebedrijf familie van Loenen

Sinds 1845 boeren de ‘Van Loenens’ op hoeve ‘Het Hek’. Inmiddels wonen Kees en Marlies met hun 3 kinderen op het familiebedrijf. In de vorige eeuw werden er koeien en varkens gehouden. In 1955 is de boerderij verwoest door een brand maar ook weer opgebouwd. In 2009 is de varkenstak gestopt. Het bedrijf telt momenteel circa 100 melkkoeien en 50 stuks jongvee. Het land wat bij de boerderij hoort wordt gebruikt voor het telen van gras en maïs voor de koeien.

Verbouwingen

In 2004 is de ligboxenstal verlengd en 5 jaar later hebben we een jongveestal naast de koeienstal geplaatst. In 2017 is de melkstal vernieuwd en er een stuk bij aangebouwd. Alle koeien die op onze boerderij aanwezig zijn, zijn hier geboren. Het leuke daarvan is, is dat er meerdere generaties bij ons op het bedrijf leven. We melken ongeveer 1 miljoen liter melk waarvan Leerdammer-kaas wordt gemaakt.

Dierwelzijn
De koeien lopen vanaf ongeveer half april buiten in de wei. Bij te warm weer of wanneer het regent, kunnen de koeien zelf bepalen of ze buiten willen blijven of liever op stal staan. Door middel van meerdere ventilatoren in combinatie met een automatische sprinklerinstallatie is het op warme zomerdagen prima vertoeven in de stal voor de koeien. Ook hangen er koeienborstels waar de dieren zich aan kunnen schuren als zij dit willen.
Kees en Marlies vinden het belangrijk om bewust en duurzaam te boeren. Kees zit in een studiegroep om een goede kringloop binnen het bedrijf te bevorderen en alle mineralen zo goed mogelijk te benutten.

Deelname Vallei Boert Bewust
Waarom Melkveebedrijf familie van Loenen is aangesloten bij Vallei Boert Bewust? “Omdat wij trots zijn op ons bedrijf en op de eigen sector. Graag willen we aan de burger laten zien wat er op ons boerenbedrijf gebeurt.”

Melkveebedrijf familie van Loenen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Familie van Loenen ontvangt regelmatig groepen voor educatie.  Zo komt onder andere elk jaar de plaatselijke scouting langs. Tevens organiseert de familie elk jaar, in samenwerking met Vallei Boert Bewust, “Cultuur tussen de koeien”. Tijdens dit evenement komen diverse bandjes een uitvoering doen op de voergang tussen de koeien.

 • Kees is aangesloten bij een studieclub welke zich richt op kringlooplandbouw. Kees en Marlies willen de mineralen van het bedrijf zo efficiënt mogelijk benutten.

 • De familie van Loenen maakt gebruik van een voorkoeler. Tijdens het melken wordt de melk, voordat deze in de tank komt, langs een buis met koud water geleid waardoor de melk afkoelt. Hierdoor is er in de melktank minder stroom nodig om de melk van 33°C naar 4°C te brengen.

 • De koeien van familie van Loenen liggen in de stal lekker zacht in diepstrooiselboxen. Daarnaast kunnen de koeien zich heerlijk laten borstelen aan de koeborstel. Wanneer de temperatuur in de zomer hoog op loopt, zorgt een groot aantal ventilatoren in de stal, in combinatie met een sprinklerinstallatie dat het goed uit te houden is voor de koeien.

 • Het bedrijf van familie van Loenen is een gesloten bedrijf. Dat betekent dat er geen dieren worden aangekocht van andere bedrijven. Op deze manier is de kans op ziektes vanaf andere bedrijven minimaal. Op het bedrijf wordt minder antibiotica gebruikt dan het landelijk gemiddelde.

 • Op en rond de boerderij is er veel aandacht voor de natuur. Er zijn meerdere houtwallen, knotwilgen en struiken zodat erfvogels veel ruimte hebben om een nest te bouwen. Ook zwaluwen zijn volop  te vinden op het bedrijf.

 • De koeien gaan minimaal 120 dagen, 6 uur per dag naar buiten. De koeien kunnen zelf bepalen of zij buiten zijn of binnen. Als het slecht weer is of als de zon heel sterk is, zullen de koeien waarschijnlijk binnen te vinden zijn.
  In de stal wordt gebruik gemaakt van een tijdklok. De lampen worden automatisch geregeld zodat het minimaal 6 uur donker is. Dit is goed voor het natuurlijk dag-nacht ritme van de koe.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze