Melkveebedrijf familie van Loenen

Over Melkveebedrijf familie van Loenen

Hoe het is begonnen

Sinds 1845 wordt er door de familie van Loenen gewoond en gewerkt op deze boerderij. In de vorige eeuw werden er koeien en varkens gehouden. In 1955 is de vorige boerderij verbrand. Hierna is de huidige boerderij weer opgebouwd. In 2009 is de varkenstak gestopt. Momenteel wordt er alleen melkvee opgefokt en gehouden op hoeve “Het Hek”en al het land wordt gebruikt voor het telen van ruwvoer voor de koeien.

Kees en Marlies van Loenen wonen hier met hun 3 kinderen. Het bedrijf heeft circa 100 melkkoeien en 50 stuks jongvee. Op de landerijen wordt gras en maïs geteeld voor het vee. De mest die door de veestapel geproduceerd wordt, wordt gedeeltelijk gebruikt op het eigen land. De rest wordt gebruikt door akkerbouwers. Op deze manier wordt gestreefd naar een evenwichtige balans tussen de hoeveelheid mest die over het land gebracht mag worden en een kwalitatief goede opbrengst van de gewassen.

Kees en Marlies vinden het belangrijk om bewust en duurzaam te boeren. Kees zit in een studiegroep om een goede kringloop binnen het bedrijf te bevorderen en alle mineralen zo goed mogelijk te benutten. In het bedrijf wordt weidegang toegepast. Dit betekent dat de koeien vanaf ongeveer half april buiten in de wei te vinden zijn. Bij te warm weer of wanneer het regent, kunnen de koeien zelf bepalen of ze buiten willen blijven of liever op stal staan. De koeien kunnen liggen in diepstrooiselboxen, waardoor de koeien een zacht ligbed tot hun beschikking hebben. We hebben een koeborstel om het de koeien nog meer naar hun zin te maken.

In 2004 is de ligboxenstal verlengd. In 2009 is er een jongveestal gebouwd. In 2017 is de melkstal vernieuwd en er een stuk bij aangebouwd. Alle koeien die op onze boerderij aanwezig zijn, zijn hier geboren. Het leuke daarvan is, is dat er meerdere generaties bij ons op het bedrijf leven. We melken ongeveer 1 miljoen liter melk waarvan Leerdammer-kaas wordt gemaakt. Waarom Vallei Boert Bewust Melkveebedrijf familie van Loenen is aangesloten bij Vallei Boert Bewust omdat wij trots zijn op ons bedrijf en op de eigen sector. Graag willen we aan de burger laten zien wat er op ons boerenbedrijf gebeurt.

Bijzonderheden