Welkom op de website van Vallei

Melkveebedrijf familie Schimmel

In het Binnenveld, tussen Wageningen en Achterberg boert familie Schimmel op melkveebedrijf de Kruiponder. De boerderij is gebouwd in de tweede wereldoorlog nadat de vorige boerderij bij de strijd om de Grebbeberg verwoest was.
Na de oorlog kwam de boerderij in handen van de familie, dat is nu 65 jaar geleden. Opa en oma begonnen met weinig, beide namen 1 koe mee. Inmiddels boert de tweede generatie; Bertus en Mary samen met de derde generatie Wouter en Loes op de boerderij.

Van een klein gemengd bedrijf met koeien, kippen, varkens en akkerbouw heeft het bedrijf zich ontwikkeld naar een melkveebedrijf met 140 roodbonte koeien en 80 stuks jongvee.
Het ruwvoer verbouwen we zelf; gras rond de boerderij en verspreid in het binnenveld. De maïs telen we op de Wageningse eng. Ook hebben we natuurgrond in de uiterwaarden in beheer.
De koeien lopen in het voorjaar en de zomer buiten en ook het jongvee gaat naar buiten om het weiden vast te leren. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk ons eigen gras te benutten, en onze eigen mest te gebruiken om zo de kringlopen te sluiten.
Duurzaamheid vinden we belangrijk; het energieverbruik en het antibioticagebruik zijn laag. In onze nieuwe stal hebben de koeien het naar hun zin, met zachte stroboxen, koeborstels en een zachte rubber vloer.

Melkveebedrijf familie Schimmel

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    De familie Schimmel vindt het heel belangrijk om educatief bezig te zijn en ontvangt daarom schoolklassen en andere groepen op het bedrijf om te vertellen over de agrarische sector. Daarnaast hebben zij personeel uit de regio in dienst en zijn zij erkend leerbedrijf.

  • Op het onderdeel Milieu scoort het bedrijf van familie Schimmel een pluspunt omdat ze zelfvoorzienend zijn in ruwvoer. Dit betekent dat al het gras en mais afkomstig is van eigen akkers en weilanden. Een klein deel van de mest wat vanwege stikstof niet geplaatst kan worden op het eigen land, wordt afgevoerd naar een bedrijf op 4 a 5 kilometer afstand van familie Schimmel. Regionale afvoer voorkomt lange reiskosten.

  • Twee sterren voor het onderdeel energie. De stroom die gebruikt wordt op het melkveebedrijf van familie Schimmel is groene stroom. Daarnaast zorgen ze voor een zo laag mogelijk verbruik door bijvoorbeeld gebruik te maken van voorkoeler van de melk, dan is deze sneller afgekoeld. En de warmte die toch nog in de melk zit wordt door middel van warmteterugwinning opnieuw gebruikt voor andere doeleinden.

  • De koeien en de kalfjes hebben het goed bij familie Schimmel. De ligplekken van de melkkoeien zijn voorzien van een diepe zachte strooisellaag. De kalveren verblijven tot minimaal 3 maanden in het stro. Koeien die een kalfje krijgen verblijven in een aparte ruimte waar ze alle rust en ruimte hebben en een schoon strobed. Een gedeelte van de stallen zijn voorzien van dakisolatie waardoor de temperatuur in de winter en in de zomer aangenaam blijft voor de dieren.

  • Diergezondheid staat hoog in het vaandel en dat is te zien in een groot aantal pluspunten voor dit onderdeel. Het bedrijf is gesloten, dit betekent dat alle dieren op de boerderij worden geboren en hier worden grootgebracht. Er worden geen dieren van buitenaf aangekocht waardoor er ook geen ziekte insleep is. En er is een mestschuif in de stal die continu zorgt voor schone roosters waardoor er minder klauwproblemen bij de koeien zijn.

  • Natuur is een belangrijk onderdeel op het melkveebedrijf. Recent zijn er meerdere bomen op het erf geplant. En er zijn knotwilgen en meerdere struiken ten behoeve van erfvogels. Op het erf nestelen veel zwaluwen. Familie Schimmel heeft veel natuurland in beheer waar naast hun eigen land ook weidevogelbeheer  wordt toegepast. Op de boerderij leven veel fazanten en worden zeer regelmatig reeën gespot. 

  • Alle mest wat geproduceerd wordt op dit bedrijf wordt ook op het eigen bedrijf weer verwerkt. Zo wordt dit op het land uitgereden voor de groei van kwalitatief ruwvoer.

  • De roodbonte koeien van familie Schimmel lopen zodra het weer het toelaat en er voldoende gras staat lekker buiten in de wei. Vanaf de weg zijn de dieren dan zichtbaar. Ook het jongvee gaat naar buiten. Om lichtvervuiling tegen te gaan is het ’s nachts, door middel van een tijdschakelklok, minimaal 6 uur donker in de stal.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze