Welkom op de website van Vallei

Melkveebedrijf Familie Pleizier

Op deze boerderij wonen en werken wij, Evert en Linda Pleizier,samen met onze kinderen. Wij zijn de derde generatie die boeren op deze boerderij. Vroeger was het een gemengd bedrijf met koeien,varkens, kippen en wat akkerbouw. Maar de laatste jaren is het een echt melkveebedrijf geworden. Er worden nu 80 koeien en 70 stuks jongvee gehouden. Al het ruwvoer wat de koeien op eten wordt hier zelf verbouwd.

In 2008 hebben we een nieuwe koeienstal gebouwd. In deze stal hebben de koeien veel licht, lucht en ruimte. Ze kunnen lekker liggen in ruime ligboxen die zijn ingestrooid met een dikke laag zaagsel. Er is ook een groot strohok aanwezig voor de koeien die moeten afkalven. Het melken gebeurt in een melkstal,we kunnen hier 20 koeien tegelijk melken. Gemiddeld geeft een koe 30 liter melk per dag. De melk gaat naar de Leerdammer melkfabriek, waar er lekkere kaas van gemaakt wordt.

De koeien krijgen ongeveer 150 dagen per jaar weidegang. De koeien worden dan‘s morgens en ‘s avonds geweid. In de middag, als het vaak warm is, liggen ze dan lekker in de frisse stal. Dit wordt ook wel siëstabeweiding genoemd.

Op een gedeelte van de boerderij wordt aan weidevogelbeheer gedaan. Deze percelen worden van 1 april tot 15 juni niet bewerkt en beweid. De weidevogels, zoals kieviten en grutto’s kunnen dan ongestoord hun legsels uitbroeden en hun kuikens grootbrengen. De grasopbrengst van deze percelen is dan wel minder, maar daar krijgen wij een vergoeding voor.

Wanneer je een keer wilt komen kijken op ons melkveebedrijf, ben je op afspraak welkom. Of volg ons op Twitter @evertpleizier.

Melkveebedrijf Familie Pleizier

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Ten aanzien van het thema Maatschappij staat melkveebedrijf ‘Pleizier’ open voor het helpen bij activiteiten die worden georganiseerd door Vallei Boert Bewust. Ook is Evert Pleizier actief op het sociale medium Twitter. Dit is een belangrijk punt met betrekking tot het thema Maatschappij, omdat Vallei Boert Bewust op onder andere deze manier de mensen in de Gelderse Vallei wil bereiken. Ook wordt er extra aandacht besteed aan weidevogelbeheer.

  • Voor het thema Milieu doet Melkveebedrijf ‘Pleizier’ mee aan het bedrijfsspecifieke excretie systeem (BEX). Dit is een systeem dat de mineralenkringloop van het bedrijf in beeld brengt en zo inzicht geeft in hoe dit benut kan worden op het bedrijf. Ook is het melkveehouderij bedrijf zelfvoorzienend in ruwvoer. Dit betekent dat Evert Pleizier het ruwvoer voor zijn koeien zelf verbouwt.

  • Op Melkveebedrijf ‘Pleizier’ wordt er op Energie bespaard op het koelen van de melktank. Dit gebeurt door middel van een platenkoeler en/of voorkoeler die de melk voorkoelt voordat de melk in de melktank komt. Zo worden er dus kosten bespaard op het koelen van de melktank.

  • In het Welzijn van de koeien wordt er op Melkveebedrijf ‘Pleizier’ voldaan aan verschillende criteria binnen dit thema. Zo hangt er in de stal een koeborstel die de koeien helpt bij het krabben. Daarnaast kunnen de koeien afkalven in een strohok met vers en schoon stro wat comfortabel en hygiënisch is voor het afkalven. Een ander goed punt op het gebied van welzijn is dat de kalveren tot de leeftijd van minimaal 3 maanden een hok met stro tot hun beschikking hebben.

  • De Diergezondheid op het bedrijf van Evert Pleizier is 3 punten waard. Zo is het gebruik van medicijnen minder dan is toegestaan namelijk 50% onder de maximale streefwaarde van 3. Ook worden er geen dieren aangekocht om zo eventuele ziekte overdracht te voorkomen hierdoor is de melkveehouderij een gesloten bedrijf te noemen. Daarnaast is er een extra eigen initiatief op het gebied van diergezondheid. Evert Pleizier bekapt zijn koeien 2 à 3 keer per jaar zelf. Zo is er een hoefbekapbox aanwezig op het bedrijf. Dit draagt bij aan de klauwgezondheid van de koppel.

  • Van de koeienmest geproduceerd op het bedrijf wordt alles op het eigen bedrijf afgezet.

  • Voor het thema Beeldkwaliteit wordt er gekeken naar de netheid van het erf. Ook worden punten als lichtvervuiling en weidegang hiermee genomen. In het geval van melkveebedrijf Plezier hebben de koeien de mogelijkheid tot weidegang. De weideperiode moet 120 dagen zijn en per dag moeten de koeien minimaal 6 uur naar buiten. Ook is het ’s nachts minimaal 6 uur donker doormiddel van een tijdklok op de verlichting.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze