Melkveebedrijf Familie Pleizier

Over Melkveebedrijf Familie Pleizier

Lid geworden in december 2018

Op deze boerderij wonen en werken wij, Evert en Linda Pleizier,samen met onze kinderen. Wij zijn de derde generatie die boeren op deze boerderij. Vroeger was het een gemengd bedrijf met koeien,varkens, kippen en wat akkerbouw. Maar de laatste jaren is het een echt melkveebedrijf geworden. Er worden nu 80 koeien en 70 stuks jongvee gehouden. Al het ruwvoer wat de koeien op eten wordt hier zelf verbouwd.

In 2008 hebben we een nieuwe koeienstal gebouwd. In deze stal hebben de koeien veel licht, lucht en ruimte. Ze kunnen lekker liggen in ruime ligboxen die zijn ingestrooid met een dikke laag zaagsel. Er is ook een groot strohok aanwezig voor de koeien die moeten afkalven. Het melken gebeurt in een melkstal,we kunnen hier 20 koeien tegelijk melken. Gemiddeld geeft een koe 30 liter melk per dag. De melk gaat naar de Leerdammer melkfabriek, waar er lekkere kaas van gemaakt wordt.

De koeien krijgen ongeveer 150 dagen per jaar weidegang. De koeien worden dan‘s morgens en ‘s avonds geweid. In de middag, als het vaak warm is, liggen ze dan lekker in de frisse stal. Dit wordt ook wel siëstabeweiding genoemd.

Op een gedeelte van de boerderij wordt aan weidevogelbeheer gedaan. Deze percelen worden van 1 april tot 15 juni niet bewerkt en beweid. De weidevogels, zoals kieviten en grutto’s kunnen dan ongestoord hun legsels uitbroeden en hun kuikens grootbrengen. De grasopbrengst van deze percelen is dan wel minder, maar daar krijgen wij een vergoeding voor.

Wanneer je een keer wilt komen kijken op ons melkveebedrijf, ben je op afspraak welkom. Of volg ons op Twitter @evertpleizier.

Bijzonderheden

Door onze koeien optimaal te verzorgen, proberen we ze zo lang mogelijk fit en gezond te houden en zorgen we er voor dat ze veel melk geven. Gemiddeld zijn de koeien die weggaan 8 jaar bij ons geweest. 1 koe hebben we ruim 17 jaar gehad, die heeft in totaal 120.000 liter melk gegeven.

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Milieu
Energie
Welzijn
Maatschappij
Mest
Beeldkwaliteit