Welkom op de website van Vallei

Melkveebedrijf fam. van Ginkel

Sinds 1849 boeren de “Van Ginkels” op “de Rouwe Hofstede”. Sinds 1895 is het zelfs een “Marinus van Ginkel”die aan het roer staat, nu al de 4e op rij. In de jaren 1930 is deze boerderij opgesplitst, maar door verschillende ontwikkelingen is de oppervlakte weer bij het oude niveau.
Er wordt gras en mais geteeld voor het vee.

We zijn een echt familiebedrijf, we helpen allemaal mee, van jong tot oud. Zo is Van Ginkel sr. ook nog heel actief, maar helpen ook de kinderen, Mark, Jantine en Gerben al een handje mee.
We hebben melkkoeien met bijbehorend jongvee, zo mogen alle vaarskalfjes blijven en een enkel stierkalfje waar we hoge verwachtingen van hebben. De koeien kunnen ongeveer 200 dagen per jaar naar buiten, we zijn blij dat dit kan, het geeft ons veel voldoening ze buiten te zien lopen. Ze mogen zelf kiezen of ze binnen of buiten zijn.
Dierwelzijn staat bij ons hoog in het vaandel. Elk dier wat hier loopt is hier geboren en heeft haar eigen verhaal! Dat verhaal willen wij u graag vertellen!
Wilt u meer weten over ons bedrijf? kijk dan ook eens op onze facebook pagina.

Melkveebedrijf fam. van Ginkel

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Janet heeft Facebook en zet daar allerlei wetenswaardigheden van het bedrijf op. Daarnaast willen Marius en Janet ook helpen bij andere Vallei Boert Bewust-activiteiten. Op dit bedrijf wordt er weidevogelbeheer toegepast. Door dit extra beheer wordt de kwaliteit van de natuur verder ontwikkeld en verhoogd.

  • Al het gras en mais dat nodig is voor het voeren van de koeien, wordt op het eigen bedrijf geteeld. Er wordt dus geen gras en mais aangekocht. Er is een opvangmogelijk voor het water dat afkomstig is van de opslag van de mais en kuilgras. Het bedrijf neemt deel aan de BEX.

  • Om energie te besparen wordt er gebruik gemaakt van een frequentie regelaar. Het sturen van de ventilatoren met een frequentie regelaar heeft als voordeel dat het stal klimaat beter kan worden gecontroleerd. Op het bedrijf is een voorkoeler aanwezig. In de voorkoeler wordt de melkwarmte afgestaan aan het koude water dat er omheen stroomt. Er is daarna minder energie nodig om de melk te koelen.

  • Op dit bedrijf spelen dierenwelzijnsaspecten een grote en belangrijke rol. In de ligboxen liggen matrassen, waardoor de koeien lekker zacht kunnen liggen. Een koeborstel is aanwezig om de stofjes te verwijderen van de ruggen van de koe. In een speciale afkalfstal kan de koe rustig bevallen. De kleine kalfjes blijven tot minimaal 3 maanden na hun geboorte op stro. Het dak van de stal is goed geïsoleerd. Hierdoor blijft de temperatuur zowel in de winter als in de zomer op een constanter niveau.

  • De mest uit de stal wordt een aantal keer per dag door een mestschuif weggeschoven. Daarmee verdwijnen ook de ziektekiemen. Er worden geen nieuwe dieren aangekocht. Daarmee wordt ook voorkomen dat er ziektes van andere bedrijven worden binnengebracht.

  • Omdat niet alle mest op de eigen gronden kan worden uitgereden, wordt er ook een deel van de mest buiten het bedrijf verwerkt.

  • De koeien lopen lekker veel buiten. In totaal lopen ze minimaal 120 dagen in de wei. En als ze dan weer in de stal zijn, dan is het ’s nachts minimaal 6 uur donker. Zo krijgen de koeien ook het dag- en nachtritme mee.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze