Welkom op de website van Vallei

Melkvee- en stierenopfokbedrijf De Pol

Boerderij ‘De Pol’ is eigendom van de familie van Ginkel. Dit bedrijf is een echt familiebedrijf dat wordt gerund door Wilco en José van Ginkel en de ouders van Wilco, Gert, Rita. Sinds 2006 is het bedrijf gevestigd aan de Brinkkanterweg 39 in Scherpenzeel. Voor die tijd had de familie van Ginkel een gemengd bedrijf aan de Ruwinkelseweg. Dit bedrijf bestond uit 80 melkkoeien, 75 vleesstieren en 600 vleesvarkens.

Sinds 2006 staat er aan de Brinkkanterweg 39 een moderne en geautomatiseerde veehouderij. De in klassieke Delftse stijl gebouwde Boerderij ‘De Pol’ werd volledig gerenoveerd. Naast de renovatie werd er een prachtige nieuwe huisvesting voor de melkkoeien gerealiseerd waarin veel arbeidsintensief werk uit handen wordt genomen door automatisering. De stal is uitgerust met 2 melkrobots, een voerrobot en een mestrobot. In dit nieuwe bedrijf heeft de familie van Ginkel zich gespecialiseerd in de melkveehouderij; het bedrijf telt circa 110 melkkoeien, 100 stuks jongvee en 130 fokstieren.

Wij hebben gekozen om mee te doen aan Vallei Boert Bewust omdat we niet willen dat het gat tussen burger en boer groter wordt. Door onze deelname kunnen we goed laten zien hoe het er op onze boerderij aan toe gaat.

Melkvee- en stierenopfokbedrijf De Pol

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Voor het thema Maatschappij haalt Melkvee- en stieropfokbedrijf ‘De Pol’ de 2 punten. Zo heeft het bedrijf een eigen website: www.boerderijdepol.nl. Ook is het bedrijf een zichtstal wat betekent dat er de mogelijkheid is om achter glas (een skybox concept) naar de koeien te kijken. Ook is het bedrijf actief in het verzorgen van educatie over het boerenbedrijf aan zowel Nederlandse als buitenlandse studenten.

  • De boerderij van Wilco doet mee aan BEX. Dit is een kringloop die de sterke en zwakke punten van een bedrijf in beeld brengt op het gebied van mineralenbenutting. Dit onderdeel valt onder het thema milieu. Daarnaast zijn er maatregelen gedaan om erfafspoeling van sappen tegen te gaan.

  • Op het bedrijf, wordt warmte teruggewonnen uit de melktank. Dit zorgt ervoor dat het koelen van de melk minder energie kost. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een frequentieregelaar. In de toekomst wilt Wilco zonnepanelen op zijn daken leggen om zelfvoorzienend te worden.

  • Wilco van Ginkel scoort op het thema Welzijn 2 punten. Zo zijn de ligboxen bedekt met strooisel waardoor de koeien zacht en comfortabel kunnen liggen. Ook is er een koeborstel beschikbaar zodat de koeien hun rug kunnen krabben. Daarnaast kalven de koeien in een aparte afkalfstal. In de afkalfstal is het comfortabel door het gebruik van vers, schoon stro en zo dus ook hygiënisch voor het afkalven.

  • Op melkvee- en stieropfokbedrijf ‘De Pol’ wordt een mestschuif en of mestrobot gebruikt. Door het gebruik van dit systeem blijven de looppaden in de stal schoner en daardoor ook de koeien. Schonere koeien verlaagt de kans op gezondheidsproblemen. Zo heeft een mestschuif en of mestrobot een positief effect op de gezondheid van de kudde.

  • Op melkvee- en stieropfokbedrijf ‘De Pol’ wordt veel gedaan op het gebied van natuur. Zowel voor de planten als de dieren. Zo zijn er knotwilgen, bloeiende akkerranden en struiken voor erfvogels. Daarnaast wordt aan weidevogelbeheer gedaan en zijn er natuurvriendelijke oevers.

  • De Beeldkwaliteit zegt iets over de netheid van het erf. Ook wordt hier rekening gehouden met lichtvervuiling en bijvoorbeeld weidegang. Zo wordt op boerderij ‘De Pol’ rekening gehouden met lichtvervuiling door ’s nachts de lampen uit te doen. En extra voordeel van het licht reguleren doormiddel van een tijdklok is dat de melatonine spiegel van de koe weet welk seizoen het is en of het dag of nacht is. Dus het controleren van lichtvervuiling is bevorderlijk voor het dag- en nacht ritme van de koe.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze