Welkom op de website van Vallei

Melk- en varkensfokbedrijf Jochemsen

Sinds 1924 boert de Familie Jochemsen op deze boerderij. Vanaf 1960 zitten wij al in de varkensfokkerij. Wij, Evert en Hennie, runnen het bedrijf samen met onze kinderen Aline, Aart en Anne en onze medewerkers. In de varkenshouderij hebben wij een kernfokbedrijf. Dit houdt in dat wij veel moeten registeren, dat alle biggetjes op dag één na geboorte gewogen worden en dat we al onze zeugen zelf aan fokken. Dit heeft als doel om varkens te fokken waar er zo weinig mogelijk van uit vallen. Al onze stallen zijn voorzien van ammoniak arme systemen b.v. een luchtwasser die de lucht zuivert. Ook zijn onze stallen allemaal voorzien van een frequentie regelaar. Dit om een laag energie verbruik te realiseren. Hygiëne is bij ons erg belangrijk. Dit om zo min mogelijk ziektes binnen te krijgen. Daarom moet iedereen die ons bedrijf binnen komt, verplicht douchen. Door deze maatregel hebben wij een laag antibiotica gebruik. Onze fokkerij bestaat uit 450 zeugen en 2000 opfokzeugen. Deze opfokzeugen gaan in de leeftijd van twee maand tot acht maanden naar andere zeugenhouders die er weer biggen mee gaan fokken.

Daarnaast runnen wij ook nog een melkveehouderij. Onze koeien lopen in een ligboxenstal waar ze vrij kunnen bewegen. Ook hebben ze de mogelijkheid om zich lekker te laten borstelen door een elektrische koe borstel. In de zomer lopen onze koeien minimaal zes uur per dag buiten. En leveren wij onze melk als weidemelk af. Als de koeien buiten lopen, hebben ze altijd de mogelijkheid om met slecht weer zelf weer naar binnen te gaan. Als het erg warm is, gaan er in de stal grote ventilatoren aan die voor verkoeling zorgen. Wij hebben ongeveer 100 koeien en 80 stuks jongvee.

Melk- en varkensfokbedrijf Jochemsen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Op Varkens en Melkveebedrijf ‘ Jochemsen’ worden 3 sterren gescoord op het onderdeel Maatschappij. Het bedrijf heeft een eigen website. Op het gemengde bedrijf ontvangt Evert regelmatig groepen uit het buitenland of schoolklassen van bijvoorbeeld het Groenhorst college uit Barneveld. Daarnaast is de vrouw van Evert, Hennie Jochemsen, bereid zich in te zetten binnen andere activiteiten georganiseerd door Vallei Boert Bewust. Ook is Evert Jochemsen actief op sociale media waar hij wekelijks een bericht plaats over zijn bedrijf en/of de sector. Daarnaast wordt rekening gehouden met de natuur door weidevogelbeheer toe te passen. Dit houdt in dat het bedrijf een rustperiode inlast in de bewerking van het land.

  • Op één van de stallen van Varkens en melkveebedrijf ‘Jochemsen’ staat een luchtwasser. De luchtwasser filtert ammoniak en fijn stof uit de uitgaande lucht.

  • Voor het thema Energie scoort het gemengde bedrijf meer dan genoeg pluspunten. Zo hebben de ventilatoren een ingebouwde frequentieregelaar. In de stal is een grondkanaalventilatiesysteem gebouwd. Lucht die de stal binnenkomt, gaat eerst door tunnels onder de stal door. Voordat de lucht de stal ingaat, wordt de lucht op een natuurlijke manier afgekoeld of opgewarmd, afhankelijk van de tijd van het jaar. Ook wordt er op het bedrijf warme en/of koude lucht opgeslagen wat, waar nodig, door de stal kan worden gepompt.

  • Bij Varkens en Melkveebedrijf ‘Jochemsen’ wordt er gebruik gemaakt van Groen label in de mestput. Dit houdt in dat de emissie aanzienlijk wordt verlaagd wat goed is voor het klimaat en de gezondheidstatus van de varkens. Daarnaast worden op het bedrijf van Evert Jochemsen niet gecastreerd en worden er beren gehouden. Een ander positief effect op het welzijn is dat er voldoende ramen zijn in de stal waardoor het natuurlijk dag- en nachtritme van de varkens niet wordt verstoord.

  • Dit bedrijf zit 50% onder de maximale streefwaarde van 10 voor medicijngebruik. Zo is de DierDag Dosering (DDD) voor de zeugen 1.7 en die voor de vleesvarkens 5.5. Het begrip DierDagDosering (DDD) is een standaardmaat bij antibioticagebruik. Eén DierDagDosering geeft weer hoeveel milligram van een bepaalde werkzame stof nodig is om één kilo dier één dag met dat middel te behandelen.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze