Welkom op de website van Vallei

Melk- en varkensfokbedrijf Jochemsen

Sinds 1924 boert de Familie Jochemsen op deze boerderij. Vanaf 1960 zitten wij al in de varkensfokkerij. Wij, Evert en Hennie, runnen het bedrijf samen met onze kinderen Aline, Aart en Anne en onze medewerkers. In de varkenshouderij hebben wij een kernfokbedrijf. Dit houdt in dat wij veel moeten registeren, dat alle biggetjes op dag één na geboorte gewogen worden en dat we al onze zeugen zelf aan fokken. Dit heeft als doel om varkens te fokken waar er zo weinig mogelijk van uit vallen. Al onze stallen zijn voorzien van ammoniak arme systemen b.v. een luchtwasser die de lucht zuivert. Ook zijn onze stallen allemaal voorzien van een frequentie regelaar. Dit om een laag energie verbruik te realiseren. Hygiëne is bij ons erg belangrijk. Dit om zo min mogelijk ziektes binnen te krijgen. Daarom moet iedereen die ons bedrijf binnen komt, verplicht douchen. Door deze maatregel hebben wij een laag antibiotica gebruik. Onze fokkerij bestaat uit 450 zeugen en 2000 opfokzeugen. Deze opfokzeugen gaan in de leeftijd van twee maand tot acht maanden naar andere zeugenhouders die er weer biggen mee gaan fokken.

Daarnaast runnen wij ook nog een melkveehouderij. Onze koeien lopen in een ligboxenstal waar ze vrij kunnen bewegen. Ook hebben ze de mogelijkheid om zich lekker te laten borstelen door een elektrische koe borstel. In de zomer lopen onze koeien minimaal zes uur per dag buiten. En leveren wij onze melk als weidemelk af. Als de koeien buiten lopen, hebben ze altijd de mogelijkheid om met slecht weer zelf weer naar binnen te gaan. Als het erg warm is, gaan er in de stal grote ventilatoren aan die voor verkoeling zorgen. Wij hebben ongeveer 100 koeien en 80 stuks jongvee.

Melk- en varkensfokbedrijf Jochemsen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Op Varkens en Melkveebedrijf ‘ Jochemsen’ worden 3 sterren gescoord op het onderdeel Maatschappij. Het bedrijf heeft een eigen website. Op het gemengde bedrijf ontvangt Evert regelmatig groepen uit het buitenland of schoolklassen van bijvoorbeeld het Groenhorst college uit Barneveld. Daarnaast is de vrouw van Evert, Hennie Jochemsen, bereid zich in te zetten binnen andere activiteiten georganiseerd door Vallei Boert Bewust. Ook is Evert Jochemsen actief op sociale media waar hij wekelijks een bericht plaats over zijn bedrijf en/of de sector. Daarnaast wordt rekening gehouden met de natuur door weidevogelbeheer toe te passen. Dit houdt in dat het bedrijf een rustperiode inlast in de bewerking van het land.

  • Voor het thema Energie wordt er gebruik gemaakt van groene stroom. Energie besparen is zowel goed voor het milieu als voor het terugbrengen van kosten. Evert en Hennie maken gebruik van een voorkoeler om energie te besparen. De voorkoeler zorgt ervoor dat de melk wordt gekoeld voordat deze in de tank gaat. Zo kan worden bespaard op het koelen van de melktank.

  • In het Welzijn van de koeien wordt er op Varkens en Melkveebedrijf ‘ Jochemsen’ voldaan aan verschillende criteria binnen dit thema. Zo hangt er in de stal een koeborstel die de koeien helpt bij het krabben. Daarnaast kunnen de koeien afkalven in een strohok met vers en schoon stro wat comfortabel en hygiënisch is voor het afkalven. Een ander goed punt op het gebied van welzijn is dat de kalveren tot de leeftijd van minimaal 3 maanden een hok met stro tot hun beschikking hebben. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van ventilatie in de stallen wat zorgt dat het klimaat binnen de stal prettig is voor de koeien.

  • In de stal is een mestschuif aanwezig. De mestschuif is bevestigd aan een wagentje en rijdt twee keer per dag door de stal en zorgt dat zoveel mogelijk mest door de roostervloer valt. Dit heeft als positief effect dat de koeien niet in de mest hoeven te staan en dat de klauwgezondheid beter kan worden gecontroleerd. Ook worden er geen dieren aangekocht om zo eventuele ziekte overdracht te voorkomen.

  • Voor het thema Beeldkwaliteit wordt er gekeken naar de netheid van het erf. Ook worden punten als lichtvervuiling en weidegang hierin mee genomen. Op Varkens en Melkveebedrijf ‘Jochemsen’ worden beide punten uitgevoerd. Zo hebben de koeien de mogelijk tot weidegang. De weideperiode moet 120 dagen zijn en per dag moeten de koeien minimaal 6 uur naar buiten. Ook wordt er rekening gehouden met lichtvervuiling door ’s nachts de lampen uit te doen. Een extra voordeel van het licht reguleren doormiddel van een tijdklok is dat de melatonine spiegel van de koe aanvoelt welk seizoen het is en of het dag of nacht is. Dus het controleren van lichtvervuiling is bevorderlijk voor het dag- en nacht ritme van de koe.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze