Melk- en varkensfokbedrijf Jochemsen

Over Melk- en varkensfokbedrijf Jochemsen

Lid geworden in december 2018

Sinds 1924 boert de Familie Jochemsen op deze boerderij. Vanaf 1960 zitten wij al in de varkensfokkerij. Wij, Evert en Hennie, runnen het bedrijf samen met onze kinderen Aline, Aart en Anne en onze medewerkers. In de varkenshouderij hebben wij een kernfokbedrijf. Dit houdt in dat wij veel moeten registeren, dat alle biggetjes op dag één na geboorte gewogen worden en dat we al onze zeugen zelf aan fokken. Dit heeft als doel om varkens te fokken waar er zo weinig mogelijk van uit vallen. Al onze stallen zijn voorzien van ammoniak arme systemen b.v. een luchtwasser die de lucht zuivert. Ook zijn onze stallen allemaal voorzien van een frequentie regelaar. Dit om een laag energie verbruik te realiseren. Hygiëne is bij ons erg belangrijk. Dit om zo min mogelijk ziektes binnen te krijgen. Daarom moet iedereen die ons bedrijf binnen komt, verplicht douchen. Door deze maatregel hebben wij een laag antibiotica gebruik. Onze fokkerij bestaat uit 450 zeugen en 2000 opfokzeugen. Deze opfokzeugen gaan in de leeftijd van twee maand tot acht maanden naar andere zeugenhouders die er weer biggen mee gaan fokken.

Daarnaast runnen wij ook nog een melkveehouderij. Onze koeien lopen in een ligboxenstal waar ze vrij kunnen bewegen. Ook hebben ze de mogelijkheid om zich lekker te laten borstelen door een elektrische koe borstel. In de zomer lopen onze koeien minimaal zes uur per dag buiten. En leveren wij onze melk als weidemelk af. Als de koeien buiten lopen, hebben ze altijd de mogelijkheid om met slecht weer zelf weer naar binnen te gaan. Als het erg warm is, gaan er in de stal grote ventilatoren aan die voor verkoeling zorgen. Wij hebben ongeveer 100 koeien en 80 stuks jongvee.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

De melk van melk-varkensfokbedrijf ‘Jochemsen’ wordt afgeleverd als weidemelk.

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Energie
Welzijn
Diergezondheid
Maatschappij
Beeldkwaliteit