Welkom op de website van Vallei

Melk- en Pluimveehouderij Wim en Sandra Verbeek

Wij zijn Wim en Sandra Verbeek. Met ons gezin wonen en werken we op ons bedrijf in Renswoude, waar we melkkoeien hebben en biologische legkippen houden.

In 1937 heeft Opa Verbeek deze boerderij gebouwd. Op de boerderij werden toen al scharrelkippen en melkkoeien gehouden. In de loop der jaren is het bedrijf gemoderniseerd en zijn er vanaf 1997 biologische kippen op het bedrijf gekomen.  Inmiddels zijn er alleen nog biologische legkippen, en produceren we dus alleen biologische eieren. Deze kippen mogen, in tegenstelling tot scharrelkippen, zelf bepalen of ze buiten of binnen willen scharrelen. Ze krijgen biologisch voer en hebben meer ruimte in de stal om te scharrelen. Om ons huis zie je de kippen vrij buiten scharrelen.

Via de verkoop automaat verkopen wij aardappelen en de biologische eieren. Bij de automaat hebben wij ook diverse folders en informatie liggen over de biologische kippen. Het is altijd leuk als mensen even een praatje willen maken.

Op de daken van de stallen liggen zonnepanelen, waarmee we niet alleen ons eigen bedrijf volledig kunnen voorzien van duurzame energie, maar ook lokale huishoudens. Zo dragen we ook op deze wijze ons steentje bij aan het verduurzamen van de energie.

We doen mee met Vallei Boert Bewust omdat we mensen graag bewust willen maken hoe eieren, melk en kaas bij de consument op tafel komen te staan.

Melk- en Pluimveehouderij Wim en Sandra Verbeek

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Voor het thema Maatschappij is Melk- en Pluimveehouderij ‘Verbeek’ actief in het helpen bij activiteiten die worden georganiseerd door Vallei Boert Bewust. Daarnaast heeft het bedrijf een eigen website. Ook wordt er één keer in de twee jaar een open dag georganiseerd zodat de mensen kunnen komen kijken bij het biologische legpluimvee en het melkvee. Daarnaast is er de mogelijkheid om eieren en aardappelen te kopen bij het bedrijf. www.eieren-automaat.nl

  • In het pluimvee gedeelte van Melk- en Pluimveehouderij ‘Verbeek’ wordt gebruik gemaakt van een mestbandbeluchtings-systeem wat zorg draagt voor ammoniakemissie wat van belang is voor het Milieu. De mest wordt afgevoerd naar biologische akkerbouwers. Van onze mest kunnen zij weer diverse gewassen telen!

  • Op het pluimveebedrijf van Familie Verbeek wordt de stroom zelf opgewekt. Ook wordt er energie bespaard door een frequentieregelaar. Het sturen van de ventilatoren met een frequentie regelaar heeft als voordelen dat het stalklimaat beter kan worden gereguleerd.

  • Het thema Welzijn is een belangrijk onderdeel op pluimveehouderij ‘Melk- en Pluimveehouderij ‘Verbeek’. Zo heeft 90% van al het pluimvee de mogelijkheid om buiten te lopen. Daarnaast worden de snavels van de hennen niet behandeld dit in verband met de biologische regelgeving.

  • Om de gezondheid te controleren is er samen met de dierenarts een gezondheidsplan opgezet. Zo was de uitval van de kippen het afgelopen jaar 7% onder de gestelde norm wat gedeeltelijk gekoppeld kan worden aan het gezondheidsplan en management op Melk- en Pluimveehouderij ‘Verbeek’.

  • Het Melk- en Pluimveehouderij ‘Verbeek’ hebben knotwilgen in het land en doen aan slootkantenbeheer. Hiermee geven ze de nesten van bijvoorbeeld de zwaluw een plekje.

  • Op Melk- en Pluimveehouderij ‘Verbeek’ wordt bewust omgegaan met de mest van de dieren. Zo wordt de mest in de stal van de kippen voor gedroogd zodat er minder ammoniak wordt uitgestoten. Doordat de mest al is gedroogd is er minder laadcapaciteit nodig dus minder vrachtwagens voor afvoer. Nadat de mest is opgehaald worden er biologisch mestkorrels van gemaakt. Deze mestkorrels worden gebruikt voor de teelt van biologische producten. Sommige van deze biologische producten worden weer gebruikt als voer voor de kippen. Het is dus een kringloop die ook nog denkt aan het milieu.

  • Voor het thema Beeldkwaliteit wordt er gekeken naar de netheid van het erf. Zo worden er punten gescoord voor het afschermen van de kadaverplaats doormiddel van een heg of muur.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze