Welkom op de website van Vallei

Melk- en Pluimveehouderij VOF Veller

In 1964 zijn de ouders van Arie Blom in Barneveld begonnen met een melkveehouderij in combinatie met een pluimveehouderij. In de loop der tijd zijn de kippen verdwenen en de koeien gebleven.

In 2005 zijn Arie en Christa met het bedrijf verplaatst naar de Glind met het melkvee en toch ook weer kippen. Toen nog in de kooi. In diezelfde tijd is er een nieuwe koeienstal gebouwd, waar momenteel 100 koeien gemolken worden met twee melkrobots. De koeien mogen in de zomer naar buiten, maar als het erg warm is blijven ze zelf toch vaak liever binnen. Logisch, want in de stal is veel licht, lucht en ruimte. Ook is het dak geïsoleerd en hangen er ventilatoren waardoor het binnenin de stal lekker koel blijft.

Vernieuwingen
In 2010 is er een nieuwe volièrestal gebouwd voor 30.000 legkippen. Onze kippen hebben een beter leven keurmerk en kunnen in speciale omheinde weides overdag lekker buiten scharrelen.
In 2016 is één van de volièrestallen omgebouwd tot een stal voor 17800 vleeskuikens. Onze kuikens vallen onder conceptkip. Dit betekend dat deze dieren meer ruimte hebben dan de minimale eis. De vleeskuikens zijn een traag groeiend ras wat inhoud dat ze niet met 7 weken naar de slacht gaan, maar dat ze 12 weken de tijd krijgen om te groeien.

Diergezondheid
Elke 2 maanden komt de dierenarts langs om zowel de leghennen als de kuikens in de gaten te houden. Ook onze koeien krijgen dan indien nodig controle. Dit intensieve contact met de veearts zorgt ervoor dat we zeer weinig uitval hebben van dieren en dat we nagenoeg geen antibiotica hoeven te gebruiken.

 

Melk- en Pluimveehouderij VOF Veller

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Arie en Christa Blom zijn betrokken bij boerderij educatie waarin ze minimaal drie groepen per jaar rondleiden. Ook is er een ontvangstmogelijkheid waardoor het ontvangen van groepen eventueel uitgebreid kan worden. Daarnaast zijn Arie en Christa Blom actief op het sociale media net Twitter.

 • Voor het thema Milieu doet de Familie Blom mee aan het BEX systeem. Dit is een systeem dat de mineralenkringloop van het bedrijf in beeld brengt en zo inzicht geeft in hoe dit benut kan worden op het bedrijf. Ook is het melkveehouderij bedrijf zelfvoorzienend in ruwvoer. Dit betekent dat de boer het voer zelf verbouwd en er enkel wordt bijgevoerd met krachtvoer wat de boer buiten het bedrijf aankoopt.

 • Energie besparen is zowel goed voor het milieu als voor het terugbrengen van kosten. Zo maken Arie en Christa Blom gebruik van een platenkoeler die zorgt dat de melk wordt gekoeld voordat de melk de tank in gaat. Zo kan worden bespaard op het koelen van de melktank. Daarnaast wordt er op Melk- en Pluimveehouderij ‘VOF Veller’ ook warmte terug gewonnen van uit de melktank.

 • Binnen melk- en Pluimveehouderij ‘VOF Veller’ zijn er verschillende punten waarin het Welzijn van de koeien wordt gewaarborgd. De stal van de koeien is gebouwd volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen, onder andere voor het thema dierenwelzijn.
  In de stal zijn bijvoorbeeld diepstrooisel boxen voor de koeien. Dit zijn boxen met een dikke laag strooisel, waardoor de koe comfortabel kan gaan liggen. Ook hangt er in de stal een koeborstel wat de koeien helpt bij het krabben. Daarnaast kunnen de koeien afkalven in een strohok met vers en schoon stro wat comfortabel en hygiënisch is voor het afkalven.

 • Diergezondheid is op het bedrijf van familie Blom een groot aandachtspunt. Zo is het gebruik van antibiotica bij de koeien minder dan is toegestaan namelijk 25% onder de maximale streefwaarde van 3. Ook wordt er op het bedrijf gebruik gemaakt van een mestschuif. Door het gebruik van dit systeem blijven de looppaden in de stal schoner en zo ook de koeien. Schonere koeien verlaagt de kans op gezondheidsproblemen. Zo heeft een mestschuif een positief effect op de gezondheid van de kudde. Ook is het bedrijf gekoppeld aan een monitoringssysteem wat inzichten biedt in de gezondheid van de kudde. Zo worden ziektes eerder gedetecteerd en kan er, wanneer nodig, op tijd worden behandeld.

 • De familie Blom doen mee aan weidevogelbeheer. Op deze manier geven zij weidevogels een kans om een nest te maken op het land. Zij werken hiervoor samen met natuurbeheerende partijen. Naast weidevogelbeheer onderhouden zij ook de natuur door knotwilgen te beheren en hebben zij struiken voor erfvogels.

 • De koeienmest, die op het bedrijf wordt  geproduceerd, wordt volledig op het eigen bedrijf afgezet.

 • Voor het thema Beeldkwaliteit wordt er gekeken naar de netheid van het erf. Ook worden punten als lichtvervuiling en weidegang hiermee genomen. In het geval van Melk- en Pluimveehouderij ‘VOF Veller’ hebben de koeien de mogelijkheid tot weidegang. De weideperiode moet 120 dagen per jaar zijn en per dag moeten de koeien minimaal 6 uur naar buiten. Ook wordt op Melk- en Pluimveehouderij ‘VOF Veller’ rekening gehouden met lichtvervuiling door ’s nachts de lampen uit te doen. En extra voordeel van het licht reguleren doormiddel van een tijdklok is dat de melatonine spiegel van de koe weet welk seizoen het is en of het dag of nacht is. Dus het controleren van lichtvervuiling is bevorderlijk voor het dag- en nachtritme van de koe.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze