Welkom op de website van Vallei

Melk- en Pluimveehouderij VOF Veller

In 1964 zijn de ouders van Arie Blom in Barneveld begonnen met een melkveehouderij in combinatie met een pluimveehouderij. In de loop der tijd zijn de kippen verdwenen en de koeien gebleven.

In 2005 zijn Arie en Christa met het bedrijf verplaatst naar de Glind met het melkvee en toch ook weer kippen. Toen nog in de kooi. In diezelfde tijd is er een nieuwe koeienstal gebouwd, waar momenteel 100 koeien gemolken worden met twee melkrobots. De koeien mogen in de zomer naar buiten, maar als het erg warm is blijven ze zelf toch vaak liever binnen. Logisch, want in de stal is veel licht, lucht en ruimte. Ook is het dak geïsoleerd en hangen er ventilatoren waardoor het binnenin de stal lekker koel blijft.

Vernieuwingen
In 2010 is er een nieuwe volièrestal gebouwd voor 30.000 legkippen. Onze kippen hebben een beter leven keurmerk en kunnen in speciale omheinde weides overdag lekker buiten scharrelen.
In 2016 is één van de volièrestallen omgebouwd tot een stal voor 17800 vleeskuikens. Onze kuikens vallen onder conceptkip. Dit betekend dat deze dieren meer ruimte hebben dan de minimale eis. De vleeskuikens zijn een traag groeiend ras wat inhoud dat ze niet met 7 weken naar de slacht gaan, maar dat ze 12 weken de tijd krijgen om te groeien.

Diergezondheid
Elke 2 maanden komt de dierenarts langs om zowel de leghennen als de kuikens in de gaten te houden. Ook onze koeien krijgen dan indien nodig controle. Dit intensieve contact met de veearts zorgt ervoor dat we zeer weinig uitval hebben van dieren en dat we nagenoeg geen antibiotica hoeven te gebruiken.

Melk- en Pluimveehouderij VOF Veller

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Arie en Christa Blom zijn betrokken bij boerderij educatie waarin ze minimaal drie groepen per jaar rondleiden. Ook is er een ontvangstmogelijkheid waardoor het ontvangen van groepen eventueel uitgebreid kan worden. Daarnaast zijn Arie en Christa Blom actief op het sociale media met Twitter.

  • In het pluimvee gedeelte van Melk- en Pluimveehouderij ‘VOF Veller’ wordt gebruik gemaakt van een mestbandbeluchings-systeem wat zorg draagt voor ammoniakemissie wat van belang is voor het Milieu.

  • Op Melk en-Pluimveehouderij ‘VOF Veller’ wordt er Energie bespaard door een frequentieregelaar. Het sturen van de ventilatoren met een frequentie regelaar heeft als voordelen dat het stalklimaat beter kan worden gereguleerd.

  • Binnen melk- en Pluimveehouderij ‘VOF Veller’ wordt er bij het legpluimvee twee punten gescoord in het geval van Welzijn. Zo is er hoogfrequentie verlichting bij meer dan 90% van de stallen en is er afleidingsmateriaal aanwezig voor de kippen.

  • In het pluimvee afdeling van ‘VOF Veller’ worden drie punten gescoord. Arie en Christa doen mee aan de vrijwillige extra activiteiten voor preventie van ziekten. Deze preventie maatregel houdt in dat er 6x per jaar sectie wordt gepleegd op minimaal één leghen per stal om inzicht te verkrijgen in eventuele ziekten. Daarnaast voldoet het bedrijf ten aanzien van het pluimvee aan de minimale norm voor medicijngebruik.

  • “VOF Veller” werkt samen met natuurbeherende partijen om de natuur te onderhouden. Ook doen zij aan weidevogelbeheer en hebben wij zwaluwnesten op het bedrijf.

  • In het geval van de kippen mest wordt meer dan 90% van de mest afgevoerd voor de landbouw buiten Nederland. Zo heeft het bedrijf ook een overdekte mestopslag om deze 90% kippen mest in goede kwaliteit af te kunnen leveren.

  • Het bedrijf van Arie en Christa ziet er netjes en verzorgt uit!

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze