Welkom op de website van Vallei

Legpluimveebedrijf en eierpakstation fam. v.d. Vis

Wij zijn Evert-Jan en Marjan van de Vis. Samen met de ouders van Evert-Jan werken wij op deze boerderij. Het bedrijf bestaat al sinds 1957, een echt familiebedrijf. Het is begonnen met een gemengd bedrijf. Vanaf 2003 zijn we ons helemaal gaan specialiseren in legpluimvee. Hier is vanaf 2007 een pakstation bijgekomen.

 

In totaal zijn er 53.000 scharrelkippen en 18.000 vrije uitloop kippen op het bedrijf, verdeeld over 5 stallen en leeftijden. De hennen worden gehouden in een volièresysteem waarin de kip centraal staat en zij optimaal haar natuurlijke gedrag kan vertonen. Door middel van frequentieregelaars en ledverlichting besparen wij zo veel mogelijk energie. Onze mest wordt verbrand bij BMC in Moerdijk en wordt omgezet in groene stroom en als bodemverbeteraar.
Dagelijks verzorgen wij met veel liefde, trots en passie onze hennen. En uiteraard willen wij dit ook graag laten zien.

Maatschappelijke betrokkenheid vinden wij erg belangrijk. Al sinds 2001 is Evert-Jan van de Vis actief betrokken bij de werkgroep Promotie Veehouderij Barneveld. Het doel van de stichting is om burgers kennis te laten maken met de veehouderij. Jaarlijks wordt er een fietstocht langs verschillende veehouderij bedrijven georganiseerd. Ook basisscholen worden uitgenodigd om bij ons op het bedrijf of bij een collega veehouderij een kijkje te komen nemen. Marjan van de Vis is actief betrokken bij de mmmEggies. Dit zijn pluimveehoudsters uit heel Nederland die hun krachten bundelen om het Nederlands ei, de eierconsumptie en de legpluimveesector te promoten.

Legpluimveebedrijf en eierpakstation fam. v.d. Vis

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Fam. v.d. Vis verkoopt een deel van de eieren via eierautomaten, die op verschillende locaties in Voorthuizen en Barneveld staan.
  Op hun eigen website staat alles over het bedrijf.
  Daarnaast zijn ze ook te volgen via Facebook

 • De mest van de kippen komt op een afvoerband en wordt met behulp van beluchting in de stal al gedroogd. Dit heeft een positief effect op de uitstoot van de ammoniak.

 • Om energie te besparen wordt er gebruik gemaakt van een frequentie regelaar. Het sturen van de ventilatoren met een frequentie regelaar heeft als voordeel dat het stal klimaat beter kan worden gecontroleerd. Ook is door de frequentie regelaar de ventilatie nauwkeuriger te regelen.

 • Fam. v.d. Vis besteedt veel aandacht aan het welzijn van de kippen. In de stal is er voldoende strooisel als afleidingsmateriaal aanwezig. Door de ramen in de stallen komt er licht naar binnen. Hierdoor ontstaat er een natuurlijk dag- en ritme voor de hennen. Ook zijn er hoogfrequente lampen in de stal aanwezig, die minder knipperen dan gewone tl-lampen. Kippen kunnen niet tegen knipperende lampen. Dit wordt ook wel het “disco effect” genoemd.

 • De dierenarts komt minimaal elke twee maanden naar het bedrijf om de gezondheid van de dieren te controleren. Ook wordt er 6x per jaar sectie wordt- gepleegd op minimaal 1 leghen per stal om inzicht te verkrijgen in aanwezigheid van eventuele ziekten. Om te voorkomen dat ziektekiemen kunnen binnendringen is de strikte scheiding tussen de vuile en schone weg op het bedrijf. Op bedrijfsniveau is de “schone weg” dat deel van het bedrijf waar alle acitiviteiten met de pluimvee mogen plaatsvinden. De “vuile weg” is dat deel van het bedrijf wat openbaar is.

 • Meer dan 90% van de geproduceerde mest wordt afgevoerd naar de BioMassaCentrale (BMC) in Moerdijk, waar er groene energie van wordt gemaakt

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze