Welkom op de website van Vallei

Kalverhouderij mts. Veenschoten – van Essen

Henk en Jannie Veenschoten namen in 1974 de boerderij over aan de Lage Valkseweg 172 van Henk zijn vader.
Henk voert al vanaf zijn zesde jaar vleeskalveren aan de Lage Valkseweg in de Valk.
In het begin hadden ze 16 melkkoeien 6000 vleeskuikens en 350 vleeskalveren. 6000 vleeskuikens was in deze tijd veel daarom kwamen ze ook vanuit het hele land kijken naar deze stal.
Rond 1980 zijn ze helemaal over gegaan op de witvleeskalveren in totaal 450. In 2007 is er nog een nieuwe stal gebouwd en de totale capaciteit is nu 560. Henk en Jannie kregen 4 zonen, de jongste zoon Dave zit ook in maatschap.

In 2018 is de stal flink uitgebreid. Zij kunnen nu in totaal 1400 witvleeskalveren houden. Daarnaast is er geïnvesteerd in een automatische ruwvoerverstrekking. De kalfjes krijgen nu automatisch een aantal keer per dag vers ruwvoer. In de nieuwe stal zijn de kalveren in 2 groepen verdeeld, geselecteerd op leeftijd. De ondernemers kunnen op deze manier de dieren beter controleren. Daarnaast hebben de dieren minder last van verschil in rangorde. De familie is trots op de mooie stal die gebouwd is. Er is veel geautomatiseerd waardoor werk met z’n drieën goed te doen is. Daarnaast is het dierenwelzijn en diergezondheid verbeterd. In de toekomst wilt de familie misschien nog investeren in duurzaamheid, zoals zonnepanelen. 

Als de kalfjes op het bedrijf komen krijgen zij eerst water met electrolytenmix. Op deze manier komen de darmen tot rust na het transport en kunnen zij rustig wennen aan het nieuwe voer dat zij krijgen. De kalfjes komen namelijk van verschillen bedrijven, welke allemaal andere voeding hadden voor de kalfjes. Door de voeding rustig op te bouwen zijn de kalfjes minder vatbaar voor orgaanproblemen zoals diarree. De kalfjes worden verder gevoerd met poeder, vet en vloeibare wei.

Kom gerust eens lang aan de Lage Valkseweg 172 in De Valk.

Groeten,
Maatschap Veenschoten – van Essen

Contact:
Lage Valkseweg 172 6741GE De Valk
Daveveenschoten@hotmail.com

Kalverhouderij mts. Veenschoten – van Essen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Er is een hooiberg/ontvangstruimte aanwezig. Deze ruimte kan ook gebruikt worden voor het ontvangen van gasten. In de ruimte zal er ook informatiemateriaal van Vallei Boert Bewust aanwezig zijn. Dave Veenschoten zal ook bij andere Vallei Boert Bewust deelnemers gaan helpen bij activiteiten. Het bedrijf doet aan weidevogelbeheer, wat betekent dat ze goed opletten dat de nestjes in het voorjaar beschermd worden en de vogels rustig kunnen broeden.

  • Op dit bedrijf wordt wei gebruikt bij de bereiding van de melk voor de kalveren. Wei is een product dat vrijkomt bij de productie van kaas uit koemelk. Het bevat nuttige bouwstoffen zoals melksuikers (lactose) eiwitten, vitaminen en mineralen. Er wordt wei gevoerd omdat het goedkoper is dan het maken van melk met 100% poeder. Daarnaast krijg je een veel constanter product. Melkpoederfabrikanten willen nog wel eens veranderen van grondstoffen in de poeder. Dit heeft als gevolg dat de samenstelling per zending poeder kan verschillen. Vervolgens is deze wisselende samenstelling weer merkbaar bij de kalveren (bijv. meer diarree).

  • Voor het verwarmen van het water voor de bereiding van de melk voor de kalveren, is er een (zelfgemaakte) biomassakachel aanwezig. Er wordt groene stroom gebruikt. En tenslotte is er een windmolen aanwezig, die een groot deel van de stroombehoefte van het bedrijf opwekt. De stallen worden via een natuurlijke weg geventileerd. Dit betekent dat er geen ventilatoren (die stroom vragen) nodig zijn.

  • Er zijn verschillende aspecten die een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de kalveren. Er is bijvoorbeeld een ziekenboeg met stro waar een ziek kalf in een rustige en comfortabele omgeving weer kan herstellen. Alle kalveren kunnen onbeperkt water drinken. Ook is het dak van de stal geïsoleerd, waardoor het klimaat binnen in de stal minder wordt beïnvloed door het seizoen.

  • Per stal komen de dieren maximaal uit 3 landen. Hierdoor wordt voorkomen dat er insleep is van ziektes.

  • Meer dan 50% van het overschot van de mest wordt geleverd aan de SMG. Meer dan 10% boven het percentage van de vastgestelde verwerkingsplicht van afgevoerde bedrijfsoverschot wordt verwerkt.

  • De dode dieren worden onder een kap op de kadaverplaats gelegd. Deze kadaverplaats is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Er is door Stichting Landschapsbeheer een landschapsplan opgesteld. De bomen en struiken zijn conform dit plan aangeplant.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze